Die ver­skil wat di­vi­den­de kan maak

Stel die mark se pres­ta­sie jou te­leur? Di­vi­den­de kan ’n wel­ko­me uit­koms bied, maar maak se­ker jy kyk nie net na ’n aan­deel se di­vi­dend­op­brengs wan­neer jy dit oor­weeg om te be­lê nie.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Kortliks -

wan­neer aan­de­le­mark­te te­leur­stel­lend pres­teer, moet mens ont­hou di­vi­den­de kan waar­de­vol­le steun vir beleggingsopbrengste bied. Vol­hou­ba­re di­vi­den­de en hul toe­koms­ti­ge groei is be­lang­ri­ke fak­to­re wan­neer ’n aan­deel oor­weeg word, of wan­neer daar in ’n aan­deel be­lê word. Dit vorm ook die hoof­fo­kus van Pru­den­ti­al se stra­te­gie om die Pru­den­ti­al Di­vi­dend Max­i­mi­ser Fund te be­stuur.

Om te weet of ’n maat­skap­py die ver­moë het om di­vi­den­de te ge­ne­reer, en te ver­staan of – en hoe – hy sy di­vi­den­de in die toe­koms sal uit­bou, moet mens drie ver­na­me aan­wy­sers sorg­vul­dig be­kyk: hui­di­ge di­vi­dend, ver­dien­ste­sy­fers en boek­waar­de.

’n Maat­skap­py se kon­tant­vloei ge­ne­reer, en be­paal uit­ein­de­lik, sy di­vi­den­de.

Om te be­paal hoe, en of, ver­dien­ste in kon­tant­vloei om­skep word, is van deur­slag­ge­wen­de be­lang.

Die ba­tes en skuld op ’n maat­skap­py se ba­lans­staat be­paal sy boek­waar­de, wat uit­ein­de­lik ’n maat­skap­py se kon­tant­vloei be­paal as­ook sy ver­moë om di­vi­den­de uit te keer.

Om vir in­slui­ting in die Pru­den­ti­al Di­vi­dend Max­i­mi­ser Fund oor­weeg te word, moet die maat­skap­py ’n hoë tel­ling aan­te­ken wat groei in boek­waar­de, ver­dien­ste en di­vi­den­de be­tref, en in ver­hou­ding tot dié drie kom­po­nen­te moet sy aan­deel­prys boon­op goed­koop ver­toon.

’n Maat­skap­py kan dalk sterk ver­dien­ste­sy­fers hê, maar as hy nie in staat is om kon­tant­vloei of di­vi­den­de uit dié ver­dien­ste te ge­ne­reer nie, maak dit nie sin om die maat­skap­py te koop nie. S­tein­hoff is ’n goeie voor­beeld van ’n groep wat goeie ver­dien­ste­sy­fers, maar ne­ga­tie­we kon­tant­vloei ge­had het. Hy het di­vi­den­de uit­ge­keer, maar dit groot­liks deur le­nings en by­ko­men­de aan­de­le-uit­gif­te ge­fi­nan­sier. In we­se was dit dus “fop-di­vi­den­de” – uit­ge­keer om be­leg­gers onder die wan­in­druk te bring dat die maat­skap­py oor kon­tant­vloei be­skik.

Op­pas om slegs op di­vi­dend­op­brengs te kon­sen­treer

Hoe­wel­di­vi­dend­op­brengs(jaar­lik­se­di­vi­dend­per­aan­deel­ge­deel­deur hui­di­ge aan­deel­prys) ’n be­lang­ri­ke sy­fer is wan­neer jy ’n portefeulje op­bou wat op di­vi­den­de fo­kus, moet dit nie die e­nig­ste maat­staf wees nie. Daar is dalk ’n re­de waar­om ’n maat­skap­py se aan­deel­prys goed­koop is, wat dit ’n hoë en re­la­tief aan­trek­li­ke di­vi­dend­op­brengs sal gee.

Toe Ang­lo A­me­ri­can by­voor­beeld met hoë skuld­vlak­ke ge­wor­stel en in 2016 skie­lik sy di­vi­dend ge­staak het, het sy aan­deel­prys reeds baie maan­de lank swak­ker as die JSE in die al­ge­meen ge­pres­teer. Pas­sie­we Etf-ti­pe fond­se wat aan­de­le met ’n hoë di­vi­dend­op­brengs na­volg, het hul bloot­stel­ling aan dié aan­deel ge­volg­lik deur­lo­pend ver­groot. Hul­le het blin­de­lings ag­ter sy sty­gen­de di­vi­dend­op­brengs (na­ma­te sy aan­deel­prys ge­daal het) aan­ge­loop; par­ty fond­se het selfs nog aan­de­le by­ge­koop net voor­dat die di­vi­dend tot nul ver­laag is.

Toe Ang­lo A­me­ri­can sy di­vi­dend staak, was die aan­deel­prys op ’n laag­te­punt en was pas­sie­we fond­se ge­nood­saak om al hul aan­de­le te ver­koop, aan­ge­sien die di­vi­dend­op­brengs tot nul ge­daal het. Toe die maat­skap­py sy di­vi­dend­uit­ke­ring 12 maan­de la­ter her­vat (teen ’n baie ho­ër aan­deel­prys), het dié fond­se nooit die aan­deel te­rug­ge­koop nie en die sterk op­le­wing in sy aan­deel­prys – as­ook die aan­trek­li­ke di­vi­dend – dus weer mis­ge­loop.

By Pru­den­ti­al het ons dank­sy ons vol­ge­houe waar­de­ge­ba­seer­de be­leg­gings­be­na­de­ring, wat moont­li­ke di­vi­dend­groei ook in ag neem, ons bloot­stel­ling aan Ang­lo A­me­ri­can in die Di­vi­dend Max­i­mi­ser Fund ver­koop toe dit blyk ’n sta­king van die di­vi­dend is in die voor­uit­sig. Toe dit ge­beur, het ons by­na geen van dié aan­de­le meer be­sit nie.

Toe die sleg­te nuus oor die maat­skap­py ’n hoog­te­punt be­reik, het ons be­hoor­lik munt ge­slaan uit die lae aan­deel­prys en ons bloot­stel­ling weer ver­groot. Toe die aan­deel daar­na be­ter as die bre­ër JSE pres­teer, het die Di­vi­dend Max­i­mi­ser Fund uit die sty­ging in die aan­deel­prys so­wel as die her­vat­ting van di­vi­den­de voor­deel ge­trek. Dit is dus be­lang­rik dat be­leg­gers daar­teen moet waak om in fond­se en ETF’S te be­lê wat blin­de­lings op di­vi­dend­op­brengs kon­sen­treer en nie die on­der­lig­gen­de vol­hou­baar­heid van die di­vi­dend in ag neem nie.

Hoe­kom di­vi­den­de saak maak

Een van die bes­te ma­nie­re om te ver­staan hoe be­lang­rik di­vi­den­de op die lan­ge duur is, is om die sa­me­stel­ling van die JSE se op­brengs­te te be­kyk. As jy in 1960 ’n be­drag van R100 in die plaas­li­ke aan­de­le­mark be­lê het, was dit teen 2017 meer as R700 000 werd met di­vi­den­de wat her­be­lê is. Die be­lang­ri­ke ding is dat 88% van dié op­brengs uit di­vi­den­de al­leen, en slegs 12% uit ge­wo­ne ka­pi­taal­ver­meer­de­ring, ge­kom het. As jy jou di­vi­den­de nie her­be­lê het nie, was jou ka­pi­taal slegs R85 000 werd.

Die pres­ta­sie van die Pru­den­ti­al Di­vi­dend Max­i­mi­ser Fund (in rooi op die gra­fiek aan­ge­dui) wys hoe be­leg­gers baat by ’n be­leg­gings­be­na­de­ring wat toe­ge­spits is op maat­skap­pye wat ’n vol­hou­ba­re di­vi­dend­op­brengs so­wel as lang­ter­myn­groei in di­vi­den­de bied. Oor die 15 jaar tot 31 Au­gus­tus 2018 was die fonds #3 uit die 35 fond­se in die Ver­e­ni­ging vir Spaar en Be­leg­ging in Suid-a­fri­ka (A­si­sa) se ka­te­go­rie vir al­ge­me­ne aan­de­le-ef­fek­te­trusts met ’n op­brengs van 18,4% per jaar ná af­trek­king van kos­te, teen­oor die ge­mid­del­de vir die ka­te­go­rie (die fond­smaat­staf) van 14,7% per jaar oor die­self­de tyd­perk.

Van 1 tot 10 jaar lê die fonds vir el­ke jaar­tyd­perk tot 31 Ok­to­ber 2018 ook in die boon­ste kwar­tiel van die ka­te­go­rie. Laas­tens lig die gra­fiek ook uit hoe die Di­vi­dend Max­i­mi­ser Fund be­ter as die FTSE/JSE-IN­DEKS van al­le aan­de­le (in grys aan­ge­dui) oor die­self­de tyd­perk ge­pres­teer het. ■ Ross Biggs is por­te­feul­je­be­stuur­der by Pru­den­ti­al In­ves­t­ment Ma­na­gers.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.