’n In­ter­na­si­o­na­le portefeulje met on­be­perk­te groei en be­perk­te ri­si­ko

Li­ber­ty se nu­we portefeulje, Ad­van­ced Glo­bal E­qui­ty T1, is be­doel om be­leg­gers van maklike en be­las­ting­doel­tref­fen­de bui­te­land­se bloot­stel­ling te voor­sien.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Kortliks -

as jy jou be­leg­ging wil di­ver­si­fi­seer om bloot­stel­ling aan bui­te­land­se markte met ’n be­hoor­li­ke vei­lig­heids­net en be­las­ting doel­tref­fend­heid te ver­kry, is ’n goeie saak vir Li­ber­ty se Ad­van­ced Glo­bal E­qui­ty T1-portefeulje uit te maak. “Dis splin­ter­nuut, pas be­kend­ge­stel en deur die groep se ‘E­vol­ve-be­leg­gings­plan’ aan­ge­bied. Dit is ’n ge­struk­tu­reer­de portefeulje wat een­vou­dig en heel­te­mal deur­sig­tig is, en kli­ën­te in staat stel om te sien wat hul­le kry ,” ver­dui­de­lik Vi­mal C­ha­gan, af­de­lings di­rek­teur vir be­leg­gings pro­po­si­sies by Li­ber­ty.

C­ha­gan, wat ’n jaar ge­le­de by Li­ber­ty aan­ge­sluit het, se taak is om ’n funk­si­o­ne­le be­dryf­s­mo­del vir be­leg­gings bin­ne die groep se klein­han­del­sa­ke te ont­wik­kel.

Li­ber­ty was ’n tyd lank nie in die mark vir ge­struk­tu­reer­de pro­duk­te be­dry­wig nie, maar het ’n leem­te in die mark ge­ï­den­ti­fi­seer om be­leg­gers wat hul­le om ver­staan­ba­re re­des oor die ge­lei­de­li­ke e­ro­de­ring van plaas­li­ke spaar- en be­leg­gings­geld kwel – en se­nu­ag­tig voel om oor­see te be­lê – te help.

Die Ad­van­ced Glo­bal E­qui­ty T1-portefeulje bied aan kli­ën­te on­be­perk­te be­leg­gings­groei en be­perk ter­self­der­tyd die ri­si­ko op die oor­spronk­li­ke be­leg­ging, wat be­te­ken kli­ën­te kan hul be­leg­ging uit­bou en be­waar, on­ge­ag mark­toe­stan­de, sê C­ha­gan.

Vir ’n mi­ni­mum be­leg­ging van R150 000 het kli­ën­te toe­gang tot’ n vyf­jaar portefeulje van’ n mand­jie van bui­te­land­se ka­pi­taal in­dek­se met’ n ge­ly­ke ge­wigs­toe­ken­ning, naam­lik die S&P 500 en Eu­ro S­toxx 50, wat aan van die groot­ste maat­skap­pye in A­me­ri­ka en Eu­ro­pa bloot­stel­ling bied en ter­self­der­tyd ’n vei­lig­heids­net op hul aan­vank­li­ke be­leg­ging ver­se­ker om teen mark wis­sel­val­lig­heid te be­skerm.

Li­ber­ty sal die be­leg­ger se be­leg­gings­be­drag ná aan­vangs­gel­de te­rug­gee, on­ge­ag hoe ver markte te­rug­sak. Dit is op BNP Pa­ri­bas se kre­die­tri­si­ko ge­grond, sê C­ha­gan. Sou op­brengs­te selfs 0,1% wees na 5 jaar sal die be­leg­ger ná gel­de en be­las­ting min­stens 10% per jaar kry. Sou markte bui­ten­ge­woon goed pres­teer en dié 10%-op­brengs oor­skry, kry be­leg­gers die voor­deel van die vol­le na­be­las­te op­brengs ná be­las­ting aan­pas­sings.

’n Groot plus­punt is dat daar geen wis­sel­koers bloot­stel­ling is nie en sou die rand by­voor­beeld aan­hou ver­swak (of aan die an­der kant ver­sterk), word die be­leg­gings op­brengs­te in rand nie ge­raak nie.

Op­brengs­te word op ’n een­vou­di­ge ma­nier be­re­ken, ver­dui­de­lik C­ha­gan. “As die in­deks teen jaar vyf ge­groei het sou jou be­leg­ging ook ge­groei het. Só trek jy voor­deel uit die pres­ta­sie van die in­deks. Die waar­de van die be­leg­ging kan ge­du­ren­de die ter­myn na­tuur­lik ver­skil van sy waar­de teen jaar vyf.”

“Nog ’n aan­trek­li­ke fak­tor is dat, om­dat die Ad­van­ced Glo­bal E­qui­ty-portefeulje soos ’n uit­keer be­leg­ging ge­struk­tu­reer word, dit’ n be­las­ting doel­tref­fen­de ont­werp he­te n op­brengs­te word bin­ne-in die be­leg­ging be­las. Die net­to op­brengs is ge­volg­lik jou­ne, aan­ge­sien daar geen ver­de­re be­las­ting is nie en jy nie met die be­slom­mer­nis van be­las­ting ad­mi­nis­tra­sie hoef te sit nie .”

Be­leg­gings van meer as R1 mil­joen ont­vang ’n ver­ster­king van 1% op die be­leg­gers e en­kel­be­drag be­leg­ging, en be­leg­gings van me e­ras R 3 mil­joen ont­vang’ n ver­ster­king van 2% op die en­kel­be­drag be­leg­ging, sê C­ha­gan voorts.

“As jy R1 mil­joen be­lê, sal ons ’n by­ko­men­de R10 000 na­mens jou by­voeg; as jy R3 mil­joen be­lê sal ons ’n by­ko­men­de R60 000 na­mens jou be­lê.”

’n Ver­on­der­stel­de ri­si­ko in Ad­van­ced Glo­bal E­qui­ty se oor­koe­pe­len­de struk­tuur sal wees as PNB Pa­ri­bas fi­nan­si­eel in­een­stort, met ka­pi­taal­ver­lies vir die be­leg­ger. Mens moet nooit “nooit” sê nie, maar vir die af­sien­ba­re toe­koms is dit ui­ters on­waar­skyn­lik. PNB Pa­ri­bas is in Pa­rys, Frank­ryk ge­se­tel en die agt­ste groot­ste bank ter wê­reld, met ’n teen­woor­dig­heid in 77 lan­de. Fitch gee dit ’n A+ in­ter­na­si­o­na­le gra­de­ring.

Be­las­ting ver­an­de­rings kan op­brengs­te ook ne­ga­tief be­ïn­vloed.

Die be­leg­gings tyd­perk van vyf­jaar be­gin vir al­le portefeulje be­leg­gers op 7 De­sem­ber 2018. Li­ber­ty aan­vaar reeds be­drae, wat tot die portefeulje se aan­vangs­da­tum in ’n geld­mark­fonds ge­hou sal word. Op­brengs­te sal in die Ad­van­ced Glo­bal E­qui­ty-portefeulje be­lê word.

Wat ont­trek­kings vir ’n nood­ge­val be­tref, sê C­ha­gan, kan kli­ën­te toe­gang kry tot hul geld. “Een vroeë ontrek­king van al die fond­se wat be­lê is, of ’n deel daar­van, kan ge­du­ren­de die be­leg­gings­ter­myn ge­doen word.

“Of­skoon dit niks kos om vroe­ër te ont­trek nie, is dit be­lang­rik om te ont­hou die portefeulje is nie in die loop van die vyf­jaar­tyd­perk gewaarborg nie, maar eers aan die ein­de daar­van. Be­leg­gers moet i­de­aal­ge­spro­ke dus vir die vol­le vyf­jaar­ter­myn vol­le­dig be­lê bly.” ■

Vir ’n mi­ni­mum be­leg­ging van R150 000 het kli­ën­te toe­gang tot ’n vyf­jaar­por­te­feul­je van ’n mand­jie van bui­te­land­se ka­pi­taal­in­dek­se met ’n ge­ly­ke ge­wigs­toe­ken­ning, naam­lik die S&P 500 en Eu­ro S­toxx 50.

Vi­mal C­ha­gan Af­de­lings­di­rek­teur vir be­leg­gings­pro­po­si­sies by Li­ber­ty

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.