Be­lê jy ge­noeg vir jou aftrede?

Spaar – en ge­noeg vir jou aftrede – is van die ui­ter­ste be­lang. ’n On­lang­se stu­die deur In­ves­tec Ba­te­be­stuur toon dat die reg­te vlak van aan­vangs­in­kom­ste nood­saak­lik is om te ver­se­ker dat jy nie lan­ger leef as jou geld nie.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Kortliks -

S­leu­tel­vraag in e­ni­ge fi­nan­si­ë­le be­plan­ning is: “Hoe­veel moet ek spaar so­dat ek ná aftrede my le­wens­peil met ge­mak kan be­hou?”

kor­rek en be­tyds daar­aan aan­dag te gee, is van kar­di­na­le be­lang, want pen­si­oen­trek­kers se be­hoef­tes (’n ge­reel­de in­kom­ste wat ver­kies­lik in oor­een­stem­ming met in­fla­sie met die ver­loop van tyd styg) en ri­si­ko’s (te min geld, dus waar jy te lank bly le­we) ver­skil van dié van an­der be­leg­gers.

Daar is ook be­lang­ri­ke siel­kun­di­ge as­pek­te wat oor­weeg moet word. Baie af­ge­tre­de­nes sal dit moei­lik vind om op ’n staats­pen­si­oen te le­we, weer te gaan werk of deur hul fa­mi­lie on­der­steun te word.

In­ves­tec Ba­te­be­stuur het on­langs ’n diep­te­stu­die ge­doen oor hoe be­leg­gers hul af­tree­voor­sie­ning moet be­na­der. Een ge­volg­trek­king be­klem­toon dat die reg­te vlak van aan­vangs­in­kom­ste die sleu­tel is vir be­leg­gers wat wil sorg dat hul­le la­ter ge­noeg geld het. Kort­liks, ’n af­ge­tre­de­ne moet ’n be­gi­n­in­kom­ste van hoog­stens 5% van sy aftree­ka­pi­taal kies.

4 0

20 maal in­kom­ste no­dig op 60-ja­ri­ge ou­der­dom

So ’n bui­ten­ge­wo­ne uit­slag ver­eis ’n on­waar­skyn­li­ke spaar­sy­fer van 60% van voor­be­las­te sa­la­ris (of aftrede op 80!).

Dis dui­de­lik dat daar geen maklike op­los­sing is vir te min af­tree­voor­sie­ning nie, en vir baie min men­se die waar­skyn­lik­heid dat jy ge­mak­lik op 60 kan af­tree, as jy nie be­tyds ver­stan­dig op­tree nie. Dis eg­ter nooit te laat om te be­gin nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.