Fo­kus op di­vi­den­de, nie prys nie

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Kortliks -

K­lein­ka­pi­ta­li­sa­sie-aan­de­le kry swaar en in baie ge­val­le is dit on­bil­lik, soos uit Wes­co­al se re­sul­ta­te vir die ses maan­de tot 30 Sep­tem­ber blyk. Die in­kom­ste was 28% meer en die we­sens­ver­dien­ste per aan­deel 16% gro­ter, met ge­wel­dig baie vrye kon­tant­vloei (R291 mil­joen, waar­van die helf­te ge­bruik word om skuld te be­taal, ’n di­vi­dend uit te keer, en aan­de­le te­rug te koop). Hy het nou ’n prys-ver­dien­ste-ver­hou­ding as­ook ’n di­vi­dend-op­brengs­koers van so­wat vier. As ’n ju­ni­or steen­kool­myn­maat­skap­py van hoë ge­hal­te is die aan­deel goed­koop, maar nie­mand stel be­lang nie. Die mark gee een­vou­dig nie om vir k­lein­ka­pi­ta­li­sa­sie-aan­de­le nie, on­ge­ag die ge­hal­te of waar­da­sie, en hy sal nie gou be­gin ken­nis neem nie. As jy dit be­sit, ge­niet die di­vi­den­de, maar moe­nie groot prys­ver­an­de­rin­ge ver­wag nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.