‘Uit­ver­ko­ping’ wek min be­lang­stel­ling

As Ra­map­ho­sa sterk uit ver­kie­sing kom, kan Ra­ma­fo­rie her­haal, maar as hy mis­luk…

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Kortliks -

die JSE is be­sig met ’n uit­ver­ko­ping. Win­sko­pe is vol­op, maar nie­mand wil koop nie.” Dit was die klag van die hoof­ma­ke­laar van ’n groot fir­ma. Wat nie on­ge­woon is in ’n beer­mark nie. Trou­ens, al­ge­me­ne moe­de­loos­heid word deur som­mi­ge mark­ken­ners be­skou as ’n simp­toon van ’n beer­mark waar goeie waar­de be­skik­baar is.

Vir in­stel­lings soos waar­de­trusts bied die JSE dus op die oom­blik ’n vrug­ba­re wei­veld.

Die be­lang­ri­ke vraag tans is hoe­veel ver­der die mark kan daal en wan­neer die beer­mark gaan ein­dig. Dit is on­moont­lik om te voor­spel, maar een ding wat se­ker is, is dat dit wel gaan ein­dig en dat ’n nu­we bul­mark gaan aan­breek.

Ge­luk­kig toon die ge­skie­de­nis dat beer­mark­te meest­al kort duur. As daar na van die erns­ti­ge beer­mark­te van die ver­le­de ge­kyk word, blyk dit dat die laas­te een, dié van 2008 toe die JSE se in­deks van al­le aan­de­le bin­ne ses maan­de met so­wat 47% ge­val het, gou her­stel het. Hy het vir se­we maan­de sy­waarts be­weeg en daar­na met on­ge­veer 240% ge­styg tot ’n hoog­te­punt in Ja­nu­a­rie van­jaar.

Die vo­ri­ge beer­mark het in Ok­to­ber 1987 be­gin toe die mark, tot groot kon­ster­na­sie onder be­leg­gers, in een dag met 27% ge­val het. Hy het ver­der ge­daal en bin­ne vier maan­de ’n laag­te­punt be­reik wat ’n da­ling van 46% be­te­ken het in ver­ge­ly­king met sy jaar­hoog­te­punt.

Daar­na het her­stel in­ge­tree en in Au­gus­tus 1989 het hy die hoog­te­punt van Ok­to­ber 1987 ver­by ge­steek. Die pyn was dus, net soos die van 2008, van re­de­lik kor­te duur.

Hoe per­vers die mark eg­ter kan wees, blyk daar­uit dat die vo­ri­ge erns­ti­ge beer­mark, wat in 1969 be­gin het, die beurs ’n de­ka­de ge­kos het om te her­stel. By­ge­sê, dit is voor­af­ge­gaan deur een van die wild­ste bul­mark­te in die be­staan van die JSE.

El­ke Jan Rap en sy maat het vro­lik ge­spe­ku­leer en pry­se soms dui­se­ling­wek­kend op­ge­dryf.

Die les­se uit die ver­le­de is dat beer­mark­te oor die al­ge­meen aan­sien­lik kor­ter duur as bul­mark­te. Soos reeds ge­sê, kan nie­mand voor­spel hoe lank die hui­di­ge ver­swak­king gaan duur nie, wat baie men­se ont­stel om­dat die beer hul por­te­feul­jes (en pen­si­oen­fond­se) so ver­rin­ne­weer.

Daar be­staan eg­ter ’n op­vat­ting dat die al­ge­me­ne ver­kie­sing in Mei aan­staan­de jaar be­lang­rik vir die mark sal wees. Tree pre­si­dent Cy­ril Ra­map­ho­sa sterk daar­uit kan ’n Ra­ma­fo­rie weer be­leef word. Kry hy eg­ter te­ë­spoed, kan din­ge sleg ver­loop.

In­tus­sen, het ’n wy­se maar baie suk­ses­vol­le ou mark­spe­ler op­ge­merk, moet al wat ’n beurs­be­leg­ger is maar pro­beer om die beer­mark ge­dul­dig deur te sien.

Se­dert my No­vem­ber-ru­briek was daar da­rem ’n ef­fen­se ver­be­te­ring in die ge­tal aan­de­le onder die 100 groot­stes wat bo­kant hul 200-daag­se eks­po­nen­si­ë­le be­we­gen­de ge­mid­del­de lê. Dit is nou 24% teen­oor die vo­ri­ge 16%, wat nie­te­min be­ves­tig dat die beer steeds baas is.

Im­plats het ver­ras deur as die sterk­ste aan­deel na vo­re te kom. Die­ge­ne wat in Au­gus­tus die aan­deel ge­koop het toe hy ’n laag­te­punt van 1 561 sent be­reik het, toon nou groot wins.

Onder die swak­ste aan­de­le is dit waar­skyn­lik B­ri­tish A­me­ri­can To­bac­co wat die mees­te aan­dag trek. Hy het in die af­ge­lo­pe twaalf maan­de met so­wat 50% ge­val. Wat op die oom­blik be­lang­stel­ling wek, is ’n lae prys­ver­dien­ste-veel­voud en ’n di­vi­dend­op­brengs van 7% son­der dat daar aan­dui­dings is dat hy sy uit­ke­ring gaan ver­laag.

Onder die aan­de­le wat deur­ge­breek het, lyk Li­fe He­alt­hca­re, RMBH, Tru­wort­hs en Dis-chem die in­te­res­sant­ste. ■ te­rug­[email protected]­week.co.za

Lu­cas de Lan­ge is ’n voor­ma­li­ge re­dak­teur van en die skry­wer van twee boe­ke oor be­leg­ging.

SWAK­STE AAN­DE­LE**

fin­week

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.