Hoe om ver­bor­ge ta­lent te ont­sluit

Som­mi­ge men­se se po­ten­si­aal is on­mid­del­lik dui­de­lik, maar daar is som­mi­ge werk­ne­mers met po­ten­si­aal wat dalk nie vir die be­stuur so sig­baar is nie. Hoe kan maat­skap­pye hier­die werk­ne­mers die ge­leent­heid gee om uit te blink?

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Kolskoot -

el­ke maat­skap­py het “ver­bor­ge ta­lent” – men­se wat po­ten­si­eel sterk lei­ers is en die ver­moë het om die or­ga­ni­sa­sie te laat vor­der. Maar hul po­ten­si­aal bly on­ge­siens. Hoe­wel die mees­te maat­skap­pye ver­staan dat dit be­lang­rik is om hul pres­teer­ders te be­hou en te be­loon, is dit net so be­lang­rik om toe­koms­ti­ge lei­ers in die or­ga­ni­sa­sie te i­den­ti­fi­seer wat dalk nie so sig­baar is nie. Daar is ver­skeie re­des waar­om werk­ne­mers met hoë po­ten­si­aal die kol­lig ver­my. Vol­gens Ro­byn Ait­ken-s­mith, stra­te­gie­se ont­wik­ke­laar van mens­li­ke ver­moë en af­rig­ter, kan dit ’n ge­brek aan self­ver­troue en vrees vir mis­luk­king wees.

Maar, sê sy, dis ook moont­lik dat daar geen ge­leent­he­de vir groei en ont­wik­ke­ling is nie. Dit is ge­woon­lik die ge­val in klein­sa­ke-on­der­ne­mings of or­ga­ni­sa­sies met plat struk­tu­re. Dit kan ook ’n ge­brek aan deur­lo­pen­de en er­va­re on­der­steu­ning wees. “Uit­ste­ken­de lei­er­skap is no­dig om die po­ten­si­aal van ta­lent­vol­le wer­kers te ont­wik­kel,” sê Ait­ken-s­mith.

Re­na­te S­cher­rer, be­stu­ren­de di­rek­teur by JVR Con­sulting P­sy­cho­lo­gis­ts, sê soms is hul­le te ver van die brand­punt. Hul­le is dalk la­er in die hi­ë­rar­gie van die maat­skap­py en het min bloot­stel­ling aan se­ni­or be­stuur.

Ver­steek­te skat

In baie ge­val­le bly men­se met hoë po­ten­si­aal on­be­kend aan se­ni­or be­stuur­ders – en selfs die di­rek­sie – om­dat lyn­be­stuur­ders die kre­diet vir hul­self neem. Ro­byn Ait­ken-s­mith Stra­te­gie­se ont­wik­ke­laar van mens­li­ke ver­moë en af­rig­ter Re­na­te S­cher­rer Be­stu­ren­de di­rek­teur by JVR Con­sulting P­sy­cho­lo­gis­ts Af­ge­tre­de Na­ti­o­nal Foot­ball Le­a­gue-af­rig­ter Of, en dit klink dalk snaaks, be­stuur­ders wil nie hê ’n lid van hul span moet be­vor­der word nie, want dit kan hul pres­ta­sie be­ïn­vloed, sê S­cher­rer.

Nog ’n moont­lik­heid is dat ’n werk­ne­mer wat die po­ten­si­aal het om ’n sterk lei­er te wees, ’n groot in­tro­vert is en nie deur geld of sta­tus ge­mo­ti­veer word nie.

“Maat­skap­pye moet be­sef daar kan nie net een pad vir vor­de­ring wees nie – van kun­di­ge tot be­stuur­der tot lei­er. Daar moet ’n spe­si­a­lis­roe­te wees waar men­se be­loon word vir wat hul­le by­dra in ter­me van skaars vaar­dig­he­de, al is dit nie op be­stuurs­vlak nie.”

Ont­slui­ting van ta­lent

Om die in­di­vi­du met hoë po­ten­si­aal te i­den­ti­fi­seer, is nie moei­lik nie – dit kan met psi­go­me­trie­se me­tings en e­va­lu­e­rings­in­stru­men­te ge­doen word, so­wel as met waar­ne­mings deur kol­le­gas en be­stuur, sê Ait­ken-s­mith. Die ge­bruik van ba­sie­se kog­ni­tie­we en per­soon­lik­heids­toet­se sal help om die bes­te per­so­neel in die or­ga­ni­sa­sie te vind, sê S­cher­rer. Maat­skap­pye hoef nie uit­ge­brei­de toet­se of duur e­va­lu­e­rings te doen nie.

Die groot uit­da­ging is om die ver­bor­ge po­ten­si­aal te ont­sluit. Die in­di­vi­du moet sy vre­se te bo­we kom, in staat wees om op sy ver­mo­ëns te bou en die ge­leent­he­de wat hy kry, te her­ken.

Die maat­skap­py is ver­ant­woor­de­lik vir ’n kon­struk­tie­we kul­tuur om po­ten­si­aal te on­der­steun en te ont­wik­kel. Dit is eg­ter ’n ge­sa­ment­li­ke po­ging

To­ny Dungy

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.