Bied tans goeie waar­de

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Kortliks -

Ek het meer as ’n jaar ge­le­de van Coro­na­ti­on ge­hou toe dit on­ge­veer 6 000 sent per aan­deel was. En nou­dat dit la­er as 5 000 sent per aan­deel is en met ’n di­vi­dend-op­brengs van meer as 9% hou ek nog meer daar­van.

In sy re­sul­ta­te vir die jaar tot 30 Sep­tem­ber was sy we­sens­ver­dien­ste per aan­deel (WVPA) en di­vi­dend 4% la­er, ter­wyl be­stuur­de ba­tes (BB) ook la­er was. Uit­vloei­ings het waar­skyn­lik tog af­ge­neem.

Dit was ’n moei­li­ke jaar vir die on­der­ne­ming, maar die prys weer­spie­ël veel moei­li­ker toe­stan­de en bied eint­lik baie goeie waar­de.

Die di­vi­dend-op­brengs self is ’n goeie sy­fer om te ver­dien om die aan­deel te be­sit, ter­wyl sy mark­ka­pi­ta­li­sa­sie tot BB ook op ’n his­to­rie­se laag­te­punt is. Met ’n mark­ka­pi­ta­li­sa­sie van on­ge­veer R17 mil­jard en BB van R587 mil­jard gee dit ons ’n ver­hou­ding van 2,9%, ter­wyl die ge­mid­del­de 3,5% tot 4,5% is. Dus is dit ’n re­de­li­ke dis­kon­to op die ge­mid­del­de.

Ba­te­be­stuur, en Coro­na­ti­on, gaan nie ver­dwyn nie. Hoe­wel swak plaas­li­ke markte en ver­brui­kers wat onder druk ver­keer hom swaar ge­tref het, is dié ge­beu­re nie per­ma­nent nie.

Wan­neer sa­ke be­gin ver­be­ter, sal Coro­na­ti­on se BB weer toe­neem wat sal lei tot ho­ër wins en uit­ein­de­lik ’n ho­ër aan­deel­prys. ■

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.