Re­ën die wen­ner by o­vaal­baan

George Herald - Auto Dealer - - Auto Dealer -

Die eer­ste ron­de van di eS W D o­vaal baan kam­pi­oen­skap vir 2018 is die­self­de na­week as die ou­mo­tor­skou by Ge­or­ge se o­vaal­baan op die skou­ter­rein af­ge­han­del.

Baie in­skry­wings is ont­vang en heel­wat nu­we mo­tors en ren­ja­ers het in ver­skeie klas­se ver­skyn. An­der mo­tors weer het net nu­we baad­jies vir 2018 ge­kry.

On­ge­luk­kig het Ben­nie G­rey­ling nog nie sy nu­we mo­tor vir die Ge­mo­di­fi­seer­klas ge­reed ge­had nie. G­rey­ling het ge­sê hy wil eers heel­te­mal aan die mo­tor ge­woond raak voor­dat hy dit vir wed­ren­ne wil ge­bruik. Hou Au­toDe­a­ler ge­rus dop vir die amp­te­li­ke be­kend­stel­ling van die mo­tor. G­rey­ling het in een van sy ou­er mo­tors deel­ge­neem en die klas ge­wen.

In die He­a­vy Me­tal-klas was Cor­né Oost­hui­zen met sy splin­ter­nu­we lin­ker­hand­stuur-BMW op die baan.

In dié klas het Wil­li­am S­teyn ook sy man ge­staan. Dit was S­teyn se heel eer­ste keer ag­ter die stuur van ‘n o­vaal­baan­ren­mo­tor en hy het met sy BMW ‘n skit­te­ren­de der­de plek be­haal. Hy het ook die prys ont­vang vir die bes­te voor­be­rei­de ren­mo­tor van die aand. Glad nie sleg vir ‘n nu­we­ling nie!

Ook in die an­der klas­se was die gort som­mer gou gaar. Hier was ook ‘n he­le paar nu­we mo­tors en mo­tors met nu­we kleur­ske­mas.

Die re­ën het eg­ter net voor die laas­te wed­ren­ne van die aand kwaai uit­ge­sak en klerk van die baan, Boet van Heer­den, het be­sluit dat die baan té nat was om op te jaag. Na om­trent ‘n half­uur, het so­wat twin­tig mo­tors uit die kui­pe die baan bie­tjie droog­ge­ry. Daar is toe be­sluit om wel ‘n eind­wed­ren in el­ke klas te ry. Dit sou eg­ter nie vir die tro­feë van die aand tel nie. Dit was reeds be­sluit dat die tro­feë sou gaan aan die ren­ja­ers met die mees­te pun­te in el­ke klas. Dus het min mo­tors wel aan die laas­te ren­ne deel­ge­neem.

Die ver­ras­sing van die aand, was die laas­te wed­ren van die Ge­mo­di­fi­seer­de V8-klas. Hier het S­haun Pot­gie­ter, ge­wil­de hits­mo­tor­ja­er met sy VW S­ci­roc­co, ag­ter die stuur van Ben­nie G­rey­ling se V8 C­hev in­ge­skuif, met Chris­to­pher Bu­ris­ch, die 2,1-klas se ster, met sy be­ken­de geel O­pel Cor­sa, ag­ter die stuur van Cor­né Mar­tin se C­hev V8. Dit was lek­ker om dié twee man­ne ag­ter die stuur van die V8-mon­sters te sien.

Die vol­gen­de wed­ren in die reeks se da­tum is voor­lo­pig 10 Maart by Ge­or­ge se skou­ter­rein.

UITSLAE

Ont­wik­ke­lings­klas:

1. Wer­ner Heu­nis (VW Golf); 2. I­van Pi­tol (VW Golf); 3. Jo­han En­gel­brecht (O­pel Cor­sa)

2,1-klas:

1. Chris­to­pher Bu­ris­ch (O­pel Cor­sa); 2. JP Kot­zé (Ford Fies­ta), 3. Rie­tha Oost­hui­zen (VW Po­lo)

He­a­vy Me­tal-klas:

1. An­dré le Roux (BMW); 2. An­dré Kel­ler (BMW), 3. Wil­li­am S­teyn (BMW)

1660-klas:

1. An­dré Nel (Ford Fies­ta); 2. Way­ne S­kin­ner (VW Golf); 3. Ro­bert Mat­thee (VW Po­lo)

Hits­mo­tor­klas:

1. S­haun Pot­gie­ter (VW S­ci­roc­co); 2. Le­on de Kock (O­pel Ti­ga); 3. An­dré Fou­ché (Re­nault C­lio)

V8-klas:

1. Ben­nie G­rey­ling (C­hev F­lexi); 2. Ma­ri­us Com­brinck (Lexus F­lexi); 3. Lo­de­wyk Lotz (C­hev F­lexi)

Cross Kart-klas:

1. An­tho­ny Oudts­hoorn; 2. Nel Vos­loo; 3. Wal­do Oudts­hoorn

Bes­te voor­be­rei­de mo­tor: Wil­li­am S­teyn

Be­stuur­der van die dag: Le­on de Kock

On­ge­luks­vo­ël van die dag: Le­on Han­sen

Fo­to’s: François Ger­mis­huys

Wil­li­am S­teyn het al­mal ver­ras met sy de­buut in ‘n prag­ti­ge BMW in die He­a­vy Me­tal-klas. S­teyn was der­de en het ook die tro­fee ge­kry vir die bes voor­be­rei­de mo­tor.

Mos­sel­baai se V­lie­ën­de S­piet­kop - Way­ne S­kin­ner op pad na ‘n twee­de plek in die 1660-Klas met sy VW Golf.

Be­stuur­der van die dag - Le­on de Kock looi sy O­pel Ti­ga na ‘n twee­de plek in die Hits­mo­tor­klas. I­van Pi­tol was twee­de in die Ont­wik­ke­lings­klas. Cor­né Oost­hui­zen met sy prag­ti­ge nu­we BMW vir die eer­ste keer in die He­a­vy Me­tal-klas.

Lo­de­wyk Lotz het ‘n skit­te­ren­de der­de plek be­haal met sy C­hev V8 F­lexi.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.