Voor-be­las­ting storm­loop deur ko­pers

George Herald - Auto Dealer - - News - BERNARD K HELLBERG

Met die on­langs aan­kon­di­ging van ‘n ver­ho­ging in BTW en Ad Va­lorum-be­las­ting

(op duur­der voer­tuie vir die ry­kes) was dit te ver­wag­te dat die Maart-ver­ko­pe­sy­fers kuns­ma­tig hoog sou wees. Dit het toe in­der­daad ge­beur en to­ta­le ver­ko­pe was 535 een­he­de, of­te wel 1,1 % ho­ër as in Maart 2017 – vir ‘n to­taal van 49 223.

Trou­ens, se­ke­re in­voer­ders soos Porsche is waar­skyn­lik be­taal vir voer­tuie wat nog op ske­pe is.

On­der die top­ver­ko­pers – die ge­bruik­li­ke top­tien – was Toyo­ta ou­der­ge­woon­te baas met ‘n in­druk­wek­ken­de to­taal van 11 378 – na­ge­noeg 700 een­he­de meer as in Fe­bru­a­rie van­jaar. Wat ver­al be­ïn­druk het, was Hi­lux­ver­ko­pe wat nou in die rig­ting van 4 000 een­he­de per maand neig met ‘n al­le­min­ti­ge 3 825 ver­ko­pe in Maart. An­der Toyo­tauit­blin­kers was For­tu­ner op 1 274 en Qu­an­tum waar­van 1 540 een­he­de nuwe tuis­tes ge­vind het. In­te­res­sant, eg­ter, dat RAV (463) swak­ker ge­vaar het as Volks­wa­gen se Ti­guan (525).

Van Volks­wa­gen ge­praat – die tweede plek on­der die Top­tien be­hoort steeds aan die men­se van Ui­ten­ha­ge met ‘n to­taal van 7 541. Dis ver­al VW se pas­sa­sier­mo­tors wat die sy­fers goed laat lyk met Po­lo Vi­vo op 2 736 ver­ko­pe, ge­volg deur die nuwe Po­lo op 2 121. Die Groep se Au­di-af­de­ling het self re­de­lik ge­vaar met 782 een­he­de wat ver­koop is – maar dis net so­wat 11 % van die VW-groep se to­taal. Wenk­broue sal ook ge­lig word deur A­ma­rok se swak ver­to­ning (176) wat tot ge­volg ge­had het dat dit selfs deur die Ma­hin­dra Pik Up (196) en die Hyun­dai H100-bak­kie (285) oor­tref is.

Ford bly in die der­de al­ge­he­le plek met ‘n taam­li­ke goeie to­taal van 5 595 waar­van Ran­ger vir 2 753 ver­ko­pe ge­sorg het, ge­volg deur goeie ver­to­nings deur E­coS­port (813), E­ve­rest (559) en Fies­ta (477) ver­ko­pe.

Selfs Ku­ga keer s­ta­dig maar se­ker te­rug met 119 een­he­de wat ver­koop is.

Nog ‘n P­re­to­ria-ge­ba­seer­de in­voer­der en ver­vaar­di­ger Nis­san, bly ste­wig in die vier­de plek met sy to­taal van 5 410 voer­tuie - net ‘n kort­kop­pie ag­ter Ford. Nis­san se ster­re is NP200 (1 562), Dat­sun GO (619) en Na­va­ra wat skie­lik na vo­re ge­kom het met 447 een­he­de wat nuwe tuis­tes ge­vind het. Die im­mer-ge­wil­de Qashqai (489) en X-Trail (444) speel ook ‘n groot rol in Nis­san se suk­ses­ge­tal­le.

Die eer­ste Ko­re­aan on­der die top­tien - Hyun­dai - staan ste­wig in vyf­de plek dank­sy sy Grand i10 (1 032), i10 (516) ver­ko­pe en C­re­ta waar­van 413 een­he­de ver­koop is.

Mer­ce­des-Benz (2 379) bly steeds in die ses­de plek, maar maak nie in­di­vi­du­e­le mo­del­ver­ko­pe be­kend nie, teen­oor Re­nault wat in die se­wen­de plek is met 1 904 to­ta­le ver­ko­pe ver­al dank­sy K­wid (856), C­lio IV (442) en San­dero II met 294 ver­ko­pe.

Die agt­ste plek het ‘n ver­ras­sing op­ge­le­wer met BMW (1 713) wat twee plek­ke op­ge­skuif het dank­sy goeie ver­to­nings deur sy 3-Reeks (506), X1 met 224 en X5 met 171 ver­ko­pe. Na ver­wag­ting sal die on­lang­se be­kend­stel­ling van die puik nuwe X2, BMW se po­si­sie nog ver­der ver­be­ter.

I­su­zu (ne­gen­de) bly steeds on­der die top­tien met 1 581 ver­ko­pe, maar het eint­lik net een perd in sy stal, naam­lik KB, ter­wyl die ver­bin­te­nis met O­pel da­rem ge­sorg het vir 255 ad­di­si­o­ne­le ver­ko­pe.

Nog ‘n Ko­re­aan­se maat­skap­py Kia, bly ge­mak­lik in die tien­de plek met ‘n to­taal van 1 517 ver­ko­pe – ge­rug­steun deur Pi­can­to (789), Rio op 355 en S­por­ta­ge met 181 ver­ko­pe. On­der die in­voer­ders bui­te die top­tien, het Porsche be­ïn­druk met uit­ste­ken­de ver­ko­pe van 141, Ja­guar met 649, ver­al dank­sy die be­lo­wen­de nuwe E-Pa­ce (136) – en Ran­ge Ro­ver S­port waar­van 147 een­he­de ver­koop is. Die Ja­guar-to­taal van 147 is steeds be­ter as Lexus wat 101 ver­ko­pe aan­ge­te­ken het.

Vol­vo Cars, met ‘n be­skeie 143 ver­ko­pe, be­hoort be­ter te vaar, ge­ge­we hier­die S­weed­se ver­vaar­di­ger se ge­hal­te. ‘n Voor­beeld hier­van is die skit­te­ren­de nuwe CX40 wat ein­de van 2017 in­ter­na­si­o­naal be­kend ge­stel is, maar wat son­der flit­sen­de lig­te en balon­ne stil-stil hier aan­ge­kom het.

Ma­z­da (1 246) ver­dien ook spe­si­a­le ver­mel­ding, dank­sy ver­to­nings deur CX-5 (378) en CX-3 (349) se ver­ko­pe. Selfs die on­der­skat­te BT-50 bak­kie neig na drie sy­fers met 98 ver­ko­pe in Maart.

Soos ver­wag kan word, het voor­ne­men­de ko­pers van ul­tra-luuk­se voer­tuie ook vroeg voor die nuwe be­las­ting­las laat waai met 8 Bent­leys, 11 Fer­ra­ri’s en 10 Ma­se­ra­ti’s.

In­tus­sen word na­els be­kom­merd ge­kou deur han­de­laars wat wag op die im­pak van al die be­las­ting­ver­ho­gings en die uit­wer­king van die va­kan­sie­dae in A­pril.

Foto: QuickPic

Ford se ver­ko­pe van Ku­ga keer s­ta­dig maar se­ker te­rug.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.