Ren­mo­tors dreun op Oudts­hoorn

George Herald - Auto Dealer - - News - FRANÇOIS GERMISHUYS

Ver­le­de Sa­ter­dag, 26 Mei is nog ‘n ron­de van die SWD-kam­pi­oen­skap­pe vir ren­mo­tors op die Ar­nold de Ja­ger-o­vaal­baan af­ge­han­del.

Vroeg­og­gend was dit al oor die berg na Oudts­hoorn toe vir ‘n lek­ker mid­dag van o­vaal­baan­ak­sie. Daar was on­ge­veer vyf­tig mo­tors in se­we ver­skil­len­de klas­se in­ge­skryf.

Som­mer in ál die klas­se was die gort som­mer vroeg gaar. Die ont­wik­ke­lings­klas was ‘n lek­ker stryd tus­sen die Gol­fies, met Niel En­gel­brecht wat ein­de­lik op die hoog­ste trap­pie ge­staan het dank­sy sy O­pel Cor­sa. In dié klas was daar ook ‘n nu­we deel­ne­mer, die jong Eugé­ne van der Mer­we met sy Ford Fies­ta. Hy het ron­de na ron­de vin­ni­ger ge­ry en ons meen hier is ‘n ster in wor­ding.

Die 1660-klas het ook lek­ker op­win­ding op­ge­le­wer met lek­ker wed­y­we­ring tus­sen I­zaan Kel­ler met sy nu­we buis­raam VW Golf, An­dré Nel met sy vin­ni­ge Ford Fies­ta en die ver­ras­sing, Bur­ger van der West­hui­zen, wat met ‘n ge­leen­de VW Golf die man­ne in die hoogs me­de­din­gen­de klas kom aan­vat het. In die der­de uit­dun was Van der West­hui­zen goed ge­plaas, maar skie­lik ht hy na bin­ne af­ge­trek en ge­stop. Bin­ne-in die mo­tor het hy angs­we­ken­de oom­blik­ke be­leef. Hy was in vol­le vaart op pad na die vol­gen­de draai toe die mo­tor se stuur­wiel in sy hand los­ge­bree hetk. Hy het kop ge­hou en kon die Golf vei­lig bin­ne op die gras stop, maar be­slis spier­wit om die kie­we. Hy het eg­ter die stuur­wiel reg­ge­maak en der­de ge­kom in die klas.

Die 2,1-klas het weer vir groot op­win­ding ge­sorg met die te­rug­keer van die le­gen­da­rie­se Neels van Rooy­en in sy groen Ke­wer. Hy het die klas lek­ker kom om­keer tot hy in die der­de uit­dun sy Vol­la se en­jin skou­spel­ag­tig sien op­blaas het. Die brand­weer­man­ne moes vin­nig spuit om die mo­tor nie heel­te­mal te laat uit­brand nie. Die klas is deur Chris­to­pher Bu­ris­ch in sy O­pel Cor­sa ge­wen.

In die ho­trod-klas was ook vol­op ak­sie. Die heel­dag was dit ‘n stryd tus­sen S­haun Pot­gie­ter met sy prag­ti­ge Ra­ce Tech VW S­ci­roc­co en Syd­ney van Rens­burg met sy Ford Fies­ta. Le­on Fou­ché was in ‘n skit­te­ren­de der­de plek met sy mooi Re­nault C­lio.

Die ge­mo­di­fi­seer­de V8-klas het ook vir baie op­win­ding ge­sorg. Ben­nie G­rey­ling was kook­wa­ter met sy C­hev flexi. In die eer­ste uit­dun het hy eg­ter met die muur ken­nis­ge­maak en die C­hev se on­der­stel be­ska­dig. Hy het te­rug­ge­kom vir die twee­de uit­dun en dit ge­wen, maar in die der­de uit­dun het die ge­sweis­de on­der­de­le weer ge­breek. Hy moes toe ‘n voor­sprong prys­gee en die mo­tor ont­trek. Die klas is daar­na deur die drie an­der Ben­ver C­hev’s van Lo­de­wyk Lotz, Pie­ter Com­brink en Cor­né Mar­tin oor­heers.

Die cross cart-klas is oor­heers deur An­tho­ny Oudts­hoorn met sy mo­tor­fiets-aan­ge­dre­we pyp­kar. Ek dink hul­le moet ‘n se­ment­sak by hom in­laai om die speel­veld vir die an­der ge­lyk te maak!

Die vol­gen­de by­een­koms is die Hot Rod-toer wat oor twee aan­de in die SWD aan­ge­bied sal word. Op Vry­dag 15 Ju­nie be­gin die wed­ren­ne om 19:00 in Ge­or­ge en Sa­ter­dag 16 Ju­nie om 15:00 in Oudts­hoorn. Kom kyk ge­rus na SuidA­fri­ka se vin­nig­ste hïts­mo­ters. Vir na­vrae, kon­tak C­harl Wal­ters by 082 695 4833.

Le­on Fou­ché van Knys­na het ‘n puik der­de plek in die ho­trod-klas be­haal. INLAS: An­tho­ny Oudts­hoorn in sy mo­tor­fiets-aan­ge­dre­we pyp­kar.

Fo­to’s: François Germishuys

Oudts­hoorn se Re­ne T­he­art was vyf­de in haar Volks­wa­gen Golf in die Ont­wik­ke­lings­klas.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.