K­lein S­wift moet groot skoe­ne vul

Su­zu­ki het se­dert 2005 reeds meer as 6 mil­joen een­he­de wê­reld­wyd ver­koop en in Suid-A­fri­ka is dit die han­dels­naam se ge­wild­ste pro­duk. Die nu­we mo­del is ‘n rat­se ka­lant en boon­op sui­nig.

George Herald - Auto Dealer - - Voorblad - ANICA KRÜGER

Die 2018 Su­zu­ki S­wift is k­lein maar su­per­fyn - dit het reeds die ti­tel van Mo­tor van die Jaar in Ja­pan en S­kot­se kom­pak­te Voer­tuig van die Jaar be­haal en was on­langs ’n fi­na­lis as stads­mo­tor in wê­reld­mo­tor van die jaar. Die nu­we mo­del is reeds by Su­zu­ki-han­de­laars reg­deur Suid-A­fri­ka be­skik­baar.

“Die nu­we S­wift moet groot skoe­ne vol­staan,” sê André Ven­ter, af­de­lings­hoof vir ver­ko­pe en be­mar­king by Su­zu­ki Au­to Suid-A­fri­ka. “Dit ver­vang die vo­ri­ge twee ge­ne­ra­sies van ’n mo­del waar­van daar reeds 19 000 een­he­de in Suid-A­fri­ka ver­koop is. Om die waar­heid te sê, sy voor­gan­ger was só ge­wild dat hy sy groot­ste ver­koops­re­kord van 2 966 een­he­de in 2017 ge­haal het.

Met die be­kend­stel­ling in K­waZu­lu-Na­tal, het ons ‘n vin­ni­ge ken­nis­ma­king met die nu­we S­wift as­ook die D­zi­re-mo­del ge­had. D­zi­re sal in die toe­koms as ‘n self­stan­di­ge han­dels­naam deur Su­zu­ki be­mark word.

Su­zu­ki het die eer­ste ge­ne­ra­sie-S­wift in 2005 wê­reld­wyd be­kend­ge­stel. Dit was ook dié mo­del wat tot Su­zu­ki se toe­tre­de tot die Suid-A­fri­kaan­se mark in 2008 ge­lei het. Hier­die eer­ste mo­del is in 2011 ver­vang. Su­zu­ki het se­dert 2005 reeds meer as 6 mil­joen een­he­de wê­reld­wyd ver­koop.

VOORKOMS

In die nu­we mo­del word die ag­ter­ste pi­laar vol­gens die mo­der­ne styl ver­don­ker en dit be­hou sy voor­gan­gers se s­terk skou­er­lyn, wat nou ver­fyn is na ‘n meer di­na­mie­se en vloei­en­de voorkoms.

Van die kant ge­sien, strek die nu­we mo­del se skou­er­lyn nou van die voor­ste deur­hand­vat­sels na ag­ter en voor. Dit be­klem­toon die wiel­boë en ag­ter vloei die lyn oor breë ag­ter­lig­te.

Ag­ter­ste deur­hand­vat­sels is na die don­ker C-pi­laar ge­skuif. Dit skep ook ‘n mo­der­ne en koe­pee-ag­ti­ge ont­werp.

Voor is ‘n nu­we sier­roos­ter met groot Su­zu­ki­ken­te­ken bo ’n se­kon­dê­re sier­roos­ter tus­sen die twee mis­lig­te. Dit help om die S­wift se neus te lig, son­der om lug­vloei-di­na­mi­ka te be­ïn­vloed.

Ag­ter is daar is ’n ek­stra-hoë rem­lig met LED­lig­te in die druk­vlerk bo-op die ba­ga­sie­bak-kap. Su­zu­ki het ook LED-lig­te in die rem­lig­te ag­ter.

Van bui­te kan ’n mens die luuk­ser GL-mo­del van die GA-mo­del on­der­skei dank­sy die wiel­dop­pe en kleur­ge­ko­deer­de kant­spie­ëls met in­ge­bou­de flik­ker­lig­te. Die GL-mo­del­le het ook mis­lig­te voor as stan­daard.

GERIEF

Met die in­klim­slag, is ‘n mens ver­baas oor die hoe­veel­heid ruim­te bin­ne. Hoe­wel die mo­tor wy­er is (40mm), is dit ef­fens kor­ter (20mm). Pas­sa­siers voor én ag­ter het eg­ter ge­noeg plek. Die k­lein par­mant slaag ook die “hoed-toets” met groot ge­mak. Dit is nou ‘n toets om te sien of In­di­a­na Jo­nes en sy be­roem­de hoed op die kop sou in­pas. Die kop­ruim­te is ‘n aan­sien­li­ke 23mm ek­stra.

Die nu­we S­wift se ba­ga­sie­ruim is ook gro­ter en spog met 268 li­ter pak­plek, so­wat 58 li­ter meer is as te­vo­re. S­wift se GL-mo­del­le se ag­ter­ste bank kan in ’n 60/40-ver­de­ling plat­vou en daar is ‘n ba­ga­sie­ruim-skerm vir dié spe­si­fi­ka­sie­vlak be­skik­baar.

Die nu­we Su­zu­ki S­wift is op die be­stuur­der ge­fo­kus met sig­ba­re en voel­ba­re ge­hal­te in die ma­te­ri­a­le. Die stuur­wiel met D-raam en her­ont­werp­te voor­sit­plek­ke bied meer steun op lan­ger rit­te.

IN­LIG­TING

Su­zu­ki het die mid­del­kon­so­le ef­fens na die be­stuur­der ge­draai en die spoed­me­ter en toe­re­tel­ler is nou in a­par­te hul­se. Op mo­del­le met GL-spe­si­fi­ka­sie­vlak, is ek­stra chroom-de­tail en klei­ner in­stru­men­te is ver­an­der om soos ’n sport­hor­lo­sie te lyk.

Al­le Su­zu­ki S­wift-mo­del­le is toe­ge­rus met lug­ver­sor­ging, voor­ste en ag­ter­ste e­lek­trie­se ven­sters, krag­stuur en af­stand­be­heer­de sen­tra­le slui­ting. Al­le mo­del­le het ook ’n stuur­ko­lom wat op en af kan ver­stel, ’n rit­re­ke­naar wat af­stand, brand­stof­ver­bruik en reik­af­stand meet as­ook ’n a­larm met im­mo­bi­li­seer­der.

Ko­pers wat die GL-spe­si­fi­ka­sie­vlak kies, kan boon­op uit­sien na ’n Su­zu­ki-ra­dio met Blu­e­toot­h­sel­foon­kop­pe­ling, ’n ek­stra USB-sok, be­heer van die ra­dio op die stuur­wiel en e­lek­tries ver­stel­ba­re kant­spie­ëls.

Die HEARTECT-plat­form in­te­greer met Su­zu­ki se Ef­fek­tie­we-be­heer­teg­no­lo­gie (TECT) vir die ge­bruik van ho­ë­trek­sterk­te­staal in die he­le romp van die nu­we S­wift. Dit help om die nu­we mo­del se ge­wig laag te hou, son­der om vei­lig­heid in te boet.

Die TECT-teg­no­lo­gie werk saam met Su­zu­ki se ak­tie­we en pas­sie­we vei­lig­heid­stel­sels, soos die twee lug­sak­ke, ABS-rem­me met nood­rem-hulp en e­lek­tro­nie­se rem­krag­ver­sprei­ding (EBD) en ISOFIX-an­kers vir ba­ba­sit­plek­ke.

Die nu­we S­wift weeg ’n in­druk­wek­ken­de 95 kg min­der as sy voor­gan­gers. Dit maak die nu­we mo­del een van die lig­ste mo­tors in sy klas.

SUINIGE ENJIN

Su­zu­ki se ge­wil­de K12M-enjin is in die nu­we S­wift ge­bruik. Die enjin is baie ge­wild dank­sy suinige brand­stof­ver­bruik, duur­saam­heid en

be­trou­baar­heid.

Die enjin het vier si­lin­ders met ’n re­la­tief hoë druk­ver­hou­ding in die sui­ers van 11:1. Die hoë druk help om die brand­stof­ver­bruik en uit­laat­gas­se laag hou. Die enjin le­wer 61 kW teen 6 000 rpm en 113 Nm se wring­krag teen 4 200 rpm.

Die amp­te­li­ke brand­stof­ver­bruik is 4,9 li­ter brand­stof per 100 km ge­bruik in ‘n nor­ma­le ge­kom­bi­neer­de brand­stof-si­klus.

Dit be­te­ken die S­wift het ’n reik­af­stand van 750 km met sy brand­stof­tenk wat 37 li­ter hou.

Die Su­zu­ki S­wift is be­skik­baar in drie mo­del­le. Die GA-mo­del is die be­kos­tig­baar­ste en is steeds toe­ge­rus met ‘n rits vei­lig­heid- en ge­mak­funk­sies.

Die GL-mo­del bied kleur-kant­spie­ëls, mis­lig­te voor, ’n Su­zu­ki-klank­stel­sel met be­heer op die stuur­wiel en ’n ek­stra ba­ga­sie­bak­skerm. Hier­die spe­si­fi­ka­sie­vlak bied ko­pers ook die keu­se tus­sen ’n hand­rat- en AMT-ou­to­kas.

Die nu­we S­wift is in ses kleu­re be­skik­baar, naam­lik P­re­mi­um Arctic W­hi­te, Me­tal­lic Sil­ky Sil­ver, Me­tal­lic Mag­ma G­rey, P­re­mi­um Mid­nig­ht Blue, So­lid Fi­re Red en die ge­wil­de Me­tal­lic Lu­cent Oran­ge.

SLOTSOM

Die nu­we S­wift se enjin is ver­ba­send ge­wil­lig met mak­li­ke rat­ska­ke­ling. Die stuur­wiel se D-vorm gee ‘n ek­stra tik­kie spor­ti­wi­teit aan die be­stuur­s­er­va­ring. Die ruim bin­ne­kant is ‘n feit en daar is vol­op plek voor en ag­ter, selfs met ‘n groot pas­sa­sier. Al­le in­stru­men­te en kon­nek­ti­wi­teit is bin­ne mak­li­ke be­reik en ook net­jies op die oog. Die S­wift sal die sak pas van eer­ste-keer ei­e­naars, met ver­ras­send baie pak­plek ag­ter.

Al­le mo­del­le word ver­koop met Su­zu­ki se vyf jaar of 200 000 km me­ga­nie­se waar­borg en twee jaar of 100 000 km diens­plan.

Pry­se is as volg: Su­zu­ki S­wift 1,2i GA hand­rat - R150 900; Su­zu­ki S­wift 1,2 GLi hand­rat - R175 900; Su­zu­ki S­wift 1,2i GL AMT - R189 900.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.