Ho­trods wroem-wroem so in SWD...

George Herald - Auto Dealer - - Auto Dealer -

Op 29 en 30 Ju­nie is die jaar­lik­se ‘Ho­trod Tour’ in die SWD aan­ge­bied. Vry­dag­aand was die ak­sie op die Ge­or­ge-ren­baan en Sa­ter­dag­aand op Oudts­hoorn-ren­baan. Dit was die jaar­lik­se be­soek van die hits­mo­tors uit klubs bui­te die SWD om die bes­te plaas­li­ke ja­ers in dié ge­wil­de klas te kom ta­kel in ‘n uit­daagren oor die twee aan­de.

Na­ge­noeg 60 mo­tors het in se­we ver­skil­len­de klas­se in­ge­skryf en heel­wat toe­skou­ers het die koue - en selfs die rug­by - trot­seer om die wed­ren­ne by te woon. Die na­week is op Oudts­hoorn af­ge­sluit met ‘n prys­uit­de­ling wat in B­ri­an’s G­rill plaas­ge­vind het.

Som­mer vroeg het die ak­sie los­ge­bars ty­dens die Ge­or­ge-been. In die Cross Cart-klas het die guns­te­ling, An­tho­ny Oudts­hoorn, en dié van sy seun Wal­do Oudts­hoorn, se mo­tors aan me­kaar ge­raak in die eer­ste uit­dun. An­tho­ny se mo­tor het deur die lug ge­vlieg en ge­rol. Hy is hos­pi­taal toe ge­neem vir waar­ne­ming. Wal­do het on­ge­luk­kig rib­be­se­rings op­ge­doen. Au­to­de­a­ler wens vir Wal­do ‘n spoe­di­ge her­stel toe en hoop dat twee Carts gou weer op die baan sal wees.

Die Cross Carts het daar­na nie aan die Oudts­hoorn-been deel­ge­neem nie.

Die Ont­wik­ke­lings­klas is ge­wen deur Kaap­stad se Chris Et­ze­beth met sy vin­ni­ge VW Golf. Die Gol­fie het feit­lik die he­le na­week die klas oor­heers. Wer­ner Heu­nis was twee­de en I­van Pi­tol was der­de, al­mal in VW Golfs.

Die 1660-Klas het ook ho­pe ak­sie op­ge­le­wer, met lek­ker wed­ren­ne tus­sen JP du P­les­sis in sy pa se Nis­san EXA en Ju­an van Rens­burg met sy VW Po­lo. Vry­dag­aand is ge­wen deur Way­ne S­kin­ner met sy VW Golf en Sa­ter­dag­aand was dit JP du P­les­sis, met ook ‘n al­ge­he­le oor­win­ning vir die na­week.

Die 2.1 klas is al­ge­heel ge­wen deur Chris­to­pher Bu­ris­ch met sy vin­ni­ge Be­ams O­pel Cor­sa. Twee­de was Bur­ger van der West­hui­zen, ook in ‘n Be­ams O­pel Cor­sa. Die der­de plek is in­ge­neem deur A­lis­tair Simp­son, in ‘n Nis­san-aan­ge­dre­we O­pel Cor­sa.

Die He­a­vy Me­tal-klas is ge­wen deur Wil­li­am S­teyn met sy prag­ti­ge BMW. Die twee­de plek al­ge­heel is in­ge­neem deur An­ton P­re­to­ri­us met sy be­ken­de en ge­troue Nis­san aan­ge­dre­we Ford Sier­ra. In die der­de plek was Cor­né Oost­hui­zen met sy vin­ni­ge BMW.

Die V8-klas het ook vir heel­wat op­win­ding ge­sorg met Ben­nie G­rey­ling wat wéér met ‘n splin­ter­nu­we mo­tor op­ge­daag het wat hy­self ge­bou het. G­rey­ling het ge­vlieg in die uit­dun­ne, maar moes in Vry­dag­aand se fi­naal die af­tog blaas na­dat sy mo­tor se wa­ter­pyp los­ge­kom het. G­rey­ling het eg­ter die fi­naal op Oudts­hoorn ge­wen.

Die oor­win­ning in Ge­or­ge het ge­gaan aan die skou­spel­ag­ti­ge Lo­de­wyk Lotz met sy C­hev F­lexi.

Die hit­s­tjor­re waar­oor die twee by­een­koms­te eint­lik ge­gaan het, is al­ge­heel ge­wen deur Ty­ron Els met sy vin­ni­ge ro­toraan­ge­dre­we Ford Fies­ta, twee­de was Ge­or­ge se S­ha­wn Pot­gie­ter met ‘n prag­ti­ge VW S­ci­roc­co en der­de was Ra­niel Koe­ge­len­berg.

Die vol­gen­de by­een­koms is die gro­te vir die SWD. Dit is die jaar­lik­se Klein Ka­roo Kam­pi­oen­skap in Oudts­hoorn op 14 Ju­lie.

UIT­SLAE A. Vry­dag­aand, Ge­or­ge Ont­wik­ke­lings­klas

1. Chris Et­ze­beth - VW Golf; 2. Wer­ner Heu­nis VW Golf; 3. I­van Pi­tol - VW Golf

1660-Klas

1. Way­ne S­kin­ner - VW Golf; 2. Cor­né G­reeff Ford Escort; 3. Vic­ky Mey­er - VW Golf 2.1-Klas

1. Chris­to­pher Bu­ris­ch - O­pel Cor­sa; 2. Bur­ger van der West­hui­zen - O­pel Cor­sa; 3. A­lis­tair Simp­son - O­pel Cor­sa

Hits­mo­tor­klas

1. S­haun Pot­gie­ter - VW S­ci­roc­co; 2. Ra­niel Koe­ge­len­berg - Ford Fies­ta; 3. Dy­lan Nel - O­pel Cor­sa

He­a­vy Me­tal-klas

1. An­ton P­re­to­ri­us - Ford Sier­ra; 2. Wil­li­am S­teyn - BMW; 3. Cor­né Oost­hui­zen - BMW

Ge­mo­di­fi­seer­de V8-Klas

1. Lo­de­wyk Lotz - C­hev F­lexi; 2. Cor­né Mar­tin C­hev F­lexi; 3. Ma­ri­us Com­brink - Lexus F­lexi

Cross Carts

1. Le­on Han­sen; 2. Nel Vos­loo; 3. Ju­an Han­sen

B. Sa­ter­dag­aand, Oudts­hoorn Ont­wik­ke­lings­klas

1. Chris Et­ze­beth - VW Golf; 2. Wer­ner Heu­nis VW Golf; 3. I­van Pi­tol -VW Golf 1660-Klas

1. JP du P­les­sis - Nis­san EXA; 2. Ju­an van Rens­burg - VW Po­lo: 3. An­dré Fou­ché - VW Po­lo

2.1-Klas

1. Bur­ger van der West­hui­zen - O­pel Cor­sa;

2. Chris­to­pher Bu­ris­ch - O­pel Cor­sa; 3. A­lis­tair Simp­son - O­pel Cor­sa

Hits­mo­tor­klas

1. Ty­ron Els - Ford Fies­ta; 2. Ra­niel Koe­ge­len­berg - Ford Fies­ta; 3. Le­on Fou­ché Re­nault C­lio

He­a­vy Me­tal-klas

1. Wil­li­am S­teyn - BMW; 2. Cor­né Oost­hui­zen - BMW; 3. Ju­an van der Mer­we - VW GOLF VR6

Ge­mo­di­fi­seer­de V8-Klas

1. Ben­nie G­rey­ling - C­hev F­lexi; 2. Jo­han Kuy­ler - Lexus F­lexi; 3. Lo­de­wyk Lotz - C­hev F­lexi

AL­GE­HE­LE UIT­SLAE Ont­wik­ke­lings­klas

1. Chris Et­ze­beth - VW Golf; 2. Wer­ner Heu­nis - VW Golf; 3. I­van Pi­tol - VW Golf

1660-Klas

1. Ju­an van Rens­burg - VW Po­lo; 2. JP du P­les­sis - Nis­san EXA; 3. Cor­né G­reeff - Ford Escort

2.1-Klas

1. Chris­to­pher Bu­ris­ch - O­pel Cor­sa; 2. Bur­ger van der West­hui­zen - O­pel Cor­sa; 3. A­lis­tair Simp­son - O­pel Cor­sa

Hits­mo­tor­klas

1. Ty­ron Els - Ford Fies­ta; 2. S­haun Pot­gie­ter - VW S­ci­roc­co; 3. Ra­niel Koe­ge­len­berg - Ford Fies­ta

He­a­vy Me­tal-klas

1. Wil­li­am S­teyn - BMW; 2. An­ton P­re­to­ri­us Ford Sier­ra; 3. Cor­né Oost­hui­zen - BMW

Ge­mo­di­fi­seer­de V8-Klas

1. Lo­de­wyk Lotz - C­hev F­lexi; 2. Jo­han Kuy­ler Lexus F­lexi; 3. Ben­nie G­rey­ling - C­hev F­lexi

Bes voor­be­rei­de mo­tors

Ont­wik­ke­lings­klas: Da­vid Jo­nes Jr - VW Golf; 1660-Klas: Ju­an van Rens­burg - VW Po­lo; 2.1-Klas: A­lis­tair Simp­son - O­pel Cor­sa; Hits­mo­tor­klas: S­haun Pot­gie­ter - VW S­ci­roc­co; He­a­vy Me­tal-klas: Wil­li­am S­teyn - BMW; V8-Klas: Jo­han Kuy­ler - Lexus F­lexi. Ren­ja­er van die reeks: Ty­ron Els - Ford Fies­ta Breek van die reeks: S­haun Pot­gie­ter - VW S­ci­roc­co

Fo­to’s: François Ger­mis­huys

Neels van Rooy­en (G2) is hier in `n he­wi­ge stryd met Bur­ger van der West­hui­zen met sy O­pel Cor­sa in die 2,1-Klas.

Ty­ron Els van Kaap­stad, het die Ho­trod-klas oor­tui­gend ge­wen met sy ro­toraan­ge­dre­we Ford Fies­ta.

Wil­li­am S­teyn het met sy vin­ni­ge BMW die He­a­vy Me­tal-klas spog­ge­rig ge­wen .

Chris­to­pher Bu­ris­ch het die 2,1-Klas ge­wen met sy prag­ti­ge O­pel Cor­sa.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.