Voer­tuig­ver­ko­pe – uit­voe­re tot die red­ding

George Herald - Auto Dealer - - News - Ber­nard K Hel­l­berg

On­danks ‘n ge­rin­ge af­na­me in to­ta­le voer­tuig­ver­ko­pe van 957 een­he­de (1,9%) vir ‘n to­taal van 49 670, het uit­voe­re wéér tot die red­ding ge­kom dank­sy 36 341 voer­tuie wat in Sep­tem­ber uit­ge­voer is.

Wat ver­al die oog ge­vang het, was dat die ge­rin­ge af­na­me in pas­sa­siers­mo­tor­ver­ko­pe - 892 een­he­de vir ‘n to­taal van 32 786 in ‘n groot ma­te teen­ge­werk is deur die mo­tor­huur­be­dryf wat vir 23,4% van hier­die to­ta­le ver­ko­pe ver­ant­woor­de­lik was.

Hier­teen­oor het ver­ko­pe van lig­te han­dels­voer­tuie (14 342) iet­wat be­ter ver­toon en was die ver­ko­pe­da­ling net 168 een­he­de (1,2%) teen­oor Sep­tem­ber ‘n jaar ge­le­de. Die to­taal van 14 342 rus groot­liks op die skou­ers van Toyo­ta se Hi­lux en Ford se Ran­ger.

Toyo­ta is weer bo-aan die top-10-lys met ‘n ver­stom­men­de sy­fer van 12 351 wat 1 500 ver­ko­pe be­ter is as in Au­gus­tus. Hier­be­ne­wens is Toyo­ta op die punt om sy i­de­aal van ‘n 25%-mark­aan­deel te ver­we­sen­lik. Tans staan die mark­lei­er op ‘n in­druk­wek­ken­de 24,9% van al­le voer­tuie wat in Suid-A­fri­ka ver­koop word.

Be­ne­wens die al­ge­he­le top­ver­ko­per met Hi­lux op 3 943, het Corol­la/Au­ris/Qu­est ook pres­teer met 1 680 ver­ko­pe, ge­volg deur ‘n skit­te­ren­de tel­ling van 1 345 vir For­tu­ner. Ya­ris het ook goed by­ge­dra met 1 111 ver­ko­pe, ter­wyl RAV se 291 af­steek teen an­der voer­tuie in sy seg­ment soos Volks­wa­gen Ti­guan met 565 ver­ko­pe.

Ou­der­ge­woon­te staan Volks­wa­gen sterk in die twee­de plek met 8 553 ver­ko­pe wat 600 voer­tuie meer is as sy Au­gus­tus-ver­ko­pe. On­danks ‘n dra­ma­tie­se prys­ver­skil tus­sen Po­lo en die "ou Po­lo" wat nou as Vi­vo be­mark word, ver­kies ko­pers steeds die ho­ër spe­si­fi­ka­sie Po­lo. Die mo­tor spog met ‘n skit­te­ren­de 3 866 to­taal teen­oor Vi­vo se 1 976. Ook het die groep se duur A­ma­rok ge­vor­der met 291 ver­ko­pe teen­oor Au­gus­tus se lae sy­fer van 181. Dit is dié keer net-net be­ter as Hyun­dai se H-100 bak­kie (290) en Ma­hin­dra S­cor­pio Pik Up (216).

Die der­de plek be­hoort steeds aan Ford wie se to­ta­le sy­fer van 5 509 ook na­ge­noeg 500 een­he­de be­ter was as in Au­gus­tus. Ford se top­pres­teer­der, soos al­tyd, was Ran­ger (3 016), on­der­steun deur Fies­ta met 837 ver­ko­pe, E­ve­rest met 426, en Fi­go met 520. Hier­die to­taal plaas Ford ge­mak­lik voor Nis­san (5 042) wat steeds in die vier­de plek is dank­sy die NP200 met 1 888 ver­ko­pe, NP300 (622) en Dat­sun GO met 485 een­he­de wat nu­we tuis­tes ge­vind het.

Die im­mer­groen X-Trail het 364 ver­ko­pe aan­ge­te­ken.

Hyun­dai, (2 949) het iet­wat swak­ker ge­vaar as in Au­gus­tus, maar is steeds ge­mak­lik in die vyf­de plek dank­sy Grand i10 (1 049), i20 op 592 ver­ko­pe en C­re­ta wat na 370 nu­we ei­e­naars ge­gaan het.

Die ses­de plek on­der die top­tien be­hoort steeds aan Re­nault wat met 2 594 ver­ko­pe iet­wat stoom ver­loor het ge­meet teen Au­gus­tus. Die maat­skap­py is eg­ter steeds ge­mak­lik voor Mer­ce­des-Benz in die ge­tal­le-wed­loop. Re­nault se ster­re is ou­der­ge­woon­te K­wid met 808 ver­ko­pe, C­lio IV met 677 en Dus­ter met 373.

Mer­ce­des-Benz bly in die se­wen­de plek met ‘n to­taal van 1 910 ver­ko­pe, maar is steeds te skug­ter om sy in­di­vi­du­e­le mo­del­ver­ko­pe be­kend te maak.

Die laas­te drie plek­ke op die top-10-rang­lys be­hoort aan I­su­zu, BMW en Kia.

I­su­zu met (1 493) het weer op sy KB-bak­kies staat­ge­maak. Laas­ge­noem­de het 1 193 ver­ko­pe aan­ge­te­ken, ter­wyl die MU-X sport­nuts 55 ver­ko­pe by­ge­dra het.

BMW (1 463) gee ook nie mo­del­ver­ko­pe deur nie, maar het een plek op­ge­skuif na ne­gen­de.

Dit was ten kos­te van KIA (1 350) wie se ver­ko­pe met 400 een­he­de teen­oor die Au­gus­tus-sy­fers ge­daal het. KIA se pres­teer­ders was Pi­can­to (750) - re­de­lik dra­ma­ties as dit ver­ge­lyk word met Au­gus­tus se sy­fer van 1 071 ver­ko­pe. Net twee an­der KIA-mo­del­le het noe­mens­waar­dig pres­teer

- Rio (271) en S­por­ta­ge (208). Nie een van die maat­skap­py se an­der mo­del­le kon dub­bel­sy­fers be­haal nie.

Dit maak hier­die Ko­re­aan­se in­voer­mo­tors kwes­baar vir an­der in­voer­ders soos Su­zu­ki (1 140) wat reeds by Ma­z­da (1 111) ver­by is en wie se nu­we Jim­ny die mark in No­vem­ber soos ‘n war­rel­wind gaan tref.

An­der ver­vaar­di­gers bui­te die top­tien sluit in: Vol­vo (325) wie se XC60 (115), XC90 (49) en XC40 (78) die maat­skap­py se pres­teer­ders is.

In die su­per-luuk­se seg­ment het Bent­ley (11) taam­lik goed ge­vaar, Porsche het ou­der­ge­woon­te ge­skit­ter op 102 ver­ko­pe, ter­wyl Fer­ra­ri se 6 en Ma­se­ra­ti se 5 ver­ko­pe da­rem be­ter klink as die en­ke­le ko­per wat sy geld­jies ge­waag het op ‘n Au­di R8.

In­tus­sen glo ons dit is sok­kies op­trek­tyd vir Peu­ge­ot/Citro­ën (90) en Su­ba­ru (86).

Daar word ver­wag dat voer­tuig­ver­ko­pe nie nood­wen­dig deur die waan­sin­ni­ge brand­stof­prys­ver­ho­gings be­ïn­vloed sal word nie, maar dat koop­pa­tro­ne na klei­ner, meer e­ko­no­mie­se, mo­del­le sal af­wen­tel. Hier­teen­oor sal die uit­voer­mark ro­buus bly: wat na­tuur­lik goeie nuus vir ons e­ko­no­mie sal wees.

Volks­wa­gen Po­lo - 3 866 Volks­wa­gen Po­lo Vi­vo - 1 976 Toyo­ta Corol­la/Au­ris/Qu­est - 1 680 Toyo­ta For­tu­ner - 1 345 Toyo­ta Ya­ris - 1 111 Hyun­dai Grand i10 - 1 049 Ford Fies­ta - 837

Re­nault K­wid - 808

KIA Pi­can­to - 750

Re­nault C­lio IV - 677

Toyo­ta Hi­lux - 3 943

Ford Ran­ger - 3 016 Nis­san NP200 - 1 888 Toyo­ta Qu­an­tum - 1 287 I­su­zu KB - 1 193

Nis­san NP300 - 622 Volks­wa­gen A­ma­rok - 291 Hyun­dai H100 - 290 Ma­hin­dra S­cor­pio Pik Up - 216 Toyo­ta Land Crui­ser PU - 178

Hyun­dai se C­re­ta het 370 nu­we ei­e­naars ge­kry.

Die K­wid bly een van Re­nault se ster­ver­ko­pers.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.