2018 Er­fe­nis­toer was fan­tas­ties

George Herald - Auto Dealer - - News -

Die se­wen­de Er­fe­nis­toer, wat van­jaar die blom­me­pa­ra­dys van Na­ma­kwa­land be­soek het, was in een woord fan­tas­ties.

Die 51 deel­ne­mers in 27 voer­tuie, wat al­mal tus­sen 1815 en 1975 ver­vaar­dig is, het op 21 Sep­tem­ber by Ma­troos­berg 4x4 bui­te Ce­res by­me­kaar ge­kom.

Op 22 Sep­tem­ber het hul­le oor Mal­mes­bu­ry, Dar­ling en Y­zer­fon­tein na Veld­drif ver­trek, waar hul­le oor­nag het.

Op 23 Sep­tem­ber is hul­le oor Pi­ket­berg en Lei­poldt­vil­le na Lam­berts­baai om daar te oor­nag. Op 24 Sep­tem­ber is hul­le oor Clan­wil­li­am, Citrus­dal en Por­ter­vil­le te­rug na Ce­res, waar hul­le weer by Ma­troos­berg 4x4 oor­ge­bly het. Hul­le het op 25 Sep­tem­ber huis­waarts ge­keer. “Al­mal is vei­lig tuis na ‘n heer­li­ke toer,” sê Pier­re O­li­vier, voor­sit­ter van die re­ë­lings­ko­mi­tee.

“Vry­dag- en Sa­ter­dag­og­gend was bit­ter koud, want die vo­ri­ge week het dit in die Ma­troos­berg ge­re­ën en selfs ge­sneeu,” sê P­hil­lip Ros­ser, wat ge­help het om die roe­te te be­plan. Ver­al die toer­le­de in die oop Ford Mo­del T’s, die oud­ste voer­tuie wat aan die toer deel­ge­neem het, het ge­bib­ber.

“Die re­ën het die toe­gangs­pad na die re­ser­vaat iet­wat ver­spoel, maar die mooi om­ge­wing en lek­ker bly­plek het op­ge­maak vir die on­ge­rief,” sê Ja­pie van Rooy­en, een van die stig­ters­le­de en voor­sit­ter van die Suid-Kaap Ou­mo­tor­klub. Ty­dens die res van die toer was die dae lek­ker warm en die skil­der­ag­ti­ge dor­pies waar hul­le deur­ge­ry, aan­ge­doen of oor­nag het, het die toer ‘n be­son­de­re be­le­we­nis ge­maak.

“Dit was ‘n fan­tas­tie­se toer,” sê O­li­vier. “Al­les het voor die wind ge­gaan en daar was geen pro­ble­me met die voer­tuie wat ons nie som­mer langs die pad kon reg­maak nie.”

Die 2018 Er­fe­nis­toer is moont­lik ge­maak deur Mon­te­go Pet Nutri­ti­on, wat ook on­der­neem het om die vol­gen­de twee toe­re te on­der­steun.

Mon­te­go se hoof­kan­toor is op Graaff-Rei­net in die Oos-Kaap, wat as ba­sis vir dag­toe­re kan dien in­dien die Er­fe­nis­toer vol­gen­de jaar daar gaan draai.

An­der in­stan­sies en on­der­ne­mings wat by­ge­dra het, sluit in die Suid-Kaap Ou­mo­tor­klub, Co­as­tal Cu­stoms, Sa­fa­ri, Ad­ley Hou­se, JP S­pa­res, Su­pa Quick, Mes­co En­gi­neer­ing Sup­plies, Mi­das, Palm Ty­re, Tran­sForm E­lec­tri­cal, MVZ Ac­coun­tants, Daan Bo­tha Boer­de­ry, Ga­me Car Wash Ge­or­ge, Jan­nie S­tan­der Boer­de­ry, C­licko­nit, Te­am Hy­per­for­man­ce, Per­fect Wa­ter en Ger­hard Bar­nard Boer­de­ry.

Fo­to: P­hil­lip Ros­ser

Ver­al die toer­le­de in die oop Ford Mo­del T’s, die oud­ste voer­tuie wat aan die toer deel-ge­neem het, het ge­bib­ber ty­dens die koue dae.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.