Ge­hal­te en er­va­ring nou op jou voor­stoep

George Herald - Auto Dealer - - News - EUGENE GUNNING

PRO­MO­SIE-AR­TI­KEL

'n Man met by­na 40 jaar ken­nis van die mo­tor­be­dryf, ploeg nou sy er­va­ring te­rug by 'n nu­we on­der­ne­ming, Hi-Q Ge­or­ge. Naas le Roux is die ei­e­naar van die on­der­ne­ming, wat on­langs sy deu­re in Cour­te­nay­straat by die S­hell-ga­ra­ge ge­o­pen het.

Hi-Q Ge­or­ge ver­skaf 'n wye reeks diens­te. Dit sluit in die ver­van­ging en ver­koop van ban­de, wiel­ba­lan­se­ring, wiel­spo­ring, die na­gaan en ver­van­ging van skok­bre­kers, rem­me en bat­te­rye.

Naas was elf jaar, tot in De­sem­ber ver­le­de jaar, aan die s­tuur van 'n soort­ge­ly­ke on­der­ne­ming in P­re­to­ria. Hy het sy be­lang ver­koop en vroe­ër van­jaar het hy en sy eg­ge­no­te, Estel­le, na die Suid-Kaap ver­huis. "Ek is be­trok­ke by bo­te en dit was tyd om na­der aan die see te kom."

Naas se pas­sie is ban­de met ver­wan­te pro­duk­te. Hy het be­sluit om sy ken­nis te­rug te ploeg deur die o­pe­ning van ‘n nu­we Hi-Q om top­ge­hal­te-pro­duk­te en diens te le­wer.

Naas en Estel­le het nie­mand in Ge­or­ge ge­ken nie en moes self die bal aan die rol sit vir die nu­we on­der­ne­ming.

Vol­gens Naas le­wer die on­der­ne­ming 'n nood­saak­li­ke diens deur pad­vaar­di­ge voer­tuie te help ver­se­ker. Ban­de, rem­me en skok­bre­kers, wat in 'n goeie toe­stand is, is 'n baie be­lang­ri­ke deel van 'n vei­li­ge voer­tuig.

Die uit­gangs­punt by die on­der­ne­ming is om goeie waar­de vir geld te bied. Of­skoon die on­der­ne­ming pro­duk­te ver­koop, bly die hoog­ste pri­o­ri­teit hul diens.

Goeie diens is nie on­der­han­del­baar nie. "My be­na­de­ring is dat ek net een kans ge­gee word om 'n eer­ste in­druk te maak."

'n Lang­ter­myn­ver­hou­ding met kli­ën­te is vir Naas be­lang­rik. E­nig­ie­mand moet vry voel om by die on­der­ne­ming aan te klop vir ad­vies. Heer­li­ke warm kof­fie kan ge­niet word en in­ter­net­ge­rie­we is ook be­skik­baar by Cour­te­nay­straat 29.

Be­lang­stel­len­des kan Naas ook kon­tak by 082 553 7006 of per e-pos: naas@ hi­q­ge­or­ge.co.za.

Fo­to: Eugene Gunning

Naas le Roux, ei­e­naar van Hi-Q Ge­or­ge, on­der­soek die band van ‘n voer­tuig.

Fo­to: Eugene Gunning

Naas le Roux (heel regs) ei­e­naar van Hi-Q Ge­or­ge saam met per­so­neel wat vir die on­der­ne­ming werk.

Fo­to: Eugene Gunning

‘n Ge­dug­te span: Naas le Roux (links) ei­e­naar van Hi-Q Ge­or­ge en sy vrou, Estel­le, wat hom in die on­der­ne­ming by­staan.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.