Toyo­ta as skit­te­ren­de werk­ge­wer aan­ge­wys

George Herald - Auto Dealer - - News -

Toyo­ta Suid-A­fri­ka Mo­tors (TSAM) se af­de­ling vir mens­li­ke hulp­bron­ne is deur die Top Em­ploy­ers In­s­ti­tu­te (TEI) ge­ser­ti­fi­seer vir die skit­te­ren­de werk­toe­stan­de wat hy aan al sy werk­ne­mers bied.

Die TEI is ’n wê­reld­wye ser­ti­fi­se­rings­maat­skap­py wat er­ken­ning gee aan uit­mun­tend­heid in die toe­stan­de wat werk­ge­wers vir hul men­se daar­stel.

TSAM is deur die TEI in oor­een­stem­ming met die bes­te wê­reld­wye prak­ty­ke van mens­li­ke hulp­bron­ne (MH) ge­ser­ti­fi­seer.

Die ser­ti­fi­kaat is by ’n glans­aand in Ok­to­ber by die Sand­ton­se kon­ven­sie­sen­trum oor­han­dig.

Die ser­ti­fi­se­ring er­ken TSAM se po­gings om die hoog­ste stan­daar­de te bied ten op­sig­te van werks­om­stan­dig­he­de in ’n be­mag­ti­gen­de om­ge­wing wat deur vol­hou­ba­re mens­li­ke hulp­bron­ne reg deur die wer­ker­spek­trum ge­skep en ont­wik­kel word.

Die in­sti­tuut se ser­ti­fi­se­rings­pro­gram­me is ont­werp om aan­dag te gee aan groot werk­ge­wers o­ral ter wê­reld.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.