Nu­we naam en per­seel vir be­ken­de on­der­ne­ming

George Herald - Auto Dealer - - Voorblad -

GRAAFF-REI­NET - Die al­om­be­ken­de Mid­land Au­to, die Ford-han­de­laar op Graaf­fRei­net, het on­langs ‘n naams­ver­an­de­ring on­der­gaan. Dié on­der­ne­ming staan nou as Ka­roo Ford be­kend.

Die on­der­ne­ming gaan ook bin­ne­kort na ‘n nu­we per­seel skuif.

“Ons het be­sluit dat dit ‘n ge­pas­te tyd was om die naam te ver­an­der sien­de dat die nu­we naam be­ter in­ska­kel met die on­der­ne­ming se groei, ons be­sig­heids­pro­fiel en die mooi deel van die land waar ons so be­voor­reg is om te woon en te werk. Wees dus op die uit­kyk vir Ka­roo Ford wat se­dert­dien op ons voer­tuie en kor­re­spon­den­sie pryk, maar wees ver­se­ker dat dié nu­we naam steeds ons ou waar­des van uit­ste­ken­de kli­ën­te­diens ver­teen­woor­dig,” sê Boer­tjie Oe­lof­se.

As ge­volg van dié mo­tor­han­de­laar se groei het hul­le ook be­sluit om uit te brei en ‘n nu­we per­seel vir die on­der­ne­ming aan te skaf.

Die ter­rein, waar Ka­roo Ford in 2019 gaan wees, is langs Kol­le­ge­weg by die dorp se A­ber­deen-in­gang.

“Ons is op­ge­won­de om die nuus te deel dat ons vroeg in 2019 na ‘n nu­we per­seel ver­huis,” sê Oe­lof­se.

“Daar sal ons in staat wees om ons kli­ën­te met ‘n ho­ër ge­hal­te en meer ef­fek­tie­we diens te be­dien met be­ter werks­win­kel­ge­rie­we, vol­doen­de vei­li­ge par­ke­ring as­ook ver­toon­lo­ka­le vir nu­we en ge­bruik­te voer­tuie. Ons gaan ook - ge­ba­seer op in­ter­na­si­o­na­le stan­daar­de - vir ons kli­ën­te ‘n kof­fie­kroe­ger­va­ring met ge­rief­li­ke werk­spa­sies en gra­tis in­ter­net-toe­gang bied, wat dit vir die pu­bliek meer ge­rief­lik sal maak om hul voer­tuig­han­de­laar te be­soek.”

Die on­der­ne­ming be­dank graag die ge­meen­skap vir die on­der­steu­ning wat hul­le

Mid­land Ford se ver­koop­span: De­on Deet­lefs, E­li­as Doch, Ru­di Lie­ben­berg en Mar­cel Mei­ring.

Ru­di Lie­ben­berg en Mar­cel Mei­ring

Boer­tjie Oe­lof­se en Han­nes Vos­ter

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.