Brand in York-ge­bou

George Herald - - VOORBLAD - Sa­let­te Cloe­te

Al­mal kon die glas­ge­bou vei­lig ont­ruim na ‘n brand gis­ter­og­gend on­ge­veer 09:30 op die twee­de ver­die­ping van die

York Park-ge­bou ont­staan het. Ge­luk­kig het die nuut ge­ïn­stal­leer­de rook­a­larms be­tyds ge­ak­ti­veer.

An­tho­ny Da­vis van O­pen­ba­re Wer­ke en ook die be­waar­ders van die ge­bou, sê hul­le was ge­luk­kig dat die rook­a­larms af­ge­gaan het toe rook deur die lug­re­ë­ling be­gin ver­sprei het. Da­vis sê dit het ver­oor­saak dat al vier ver­die­pings van die ge­bou vei­lig ont­ruim kon word voor e­ni­ge ver­de­re ska­de.

Da­vis het ook on­mid­del­lik die brand­weer as­ook die brand in­ge­ni­eur, Du­a­ne Hod­ges, ont­bied om die si­tu­a­sie te as­ses­seer.

Hod­ges het op sy beurt on­mid­del­lik die lug­re­ë­ling af­ge­ska­kel om te ver­hoed dat rook deur die ge­bou ver­sprei, en die brand­weer het die brand ge­blus, wat bin­ne ‘n in­loop­kluis ont­staan het.

Hod­ges sê hul­le is tans be­sig met op­gra­de­rings aan die ge­bou op die grond­vloer as­ook die eer­ste ver­die­pings van die ge­bou. Vol­gens hom het hul­le eer­ste die twee­de ver­die­ping op­gra­deer wat dus ge­help het dat die rook­a­larms af­ge­gaan het. Nie­mand is be­seer nie, en be­hal­we vir rook­ska­de is geen ver­de­re ska­de aan­ge­rig nie.

Met die Ge­or­ge He­rald se be­soek gis­ter­og­gend was die brand­weer steeds be­sig om rook met in­dus­tri­ë­le waai­ers van ka­mer na ka­mer te waaie n deur die ven­ti­la­sie sis­teem na bui­te. Da­vis sê hul­le moes die rook so ver­wy­der juis om­dat die ge­bou geen ven­sters het wat na bui­te oop­maak nie. Hy het ook ge­sê dat die brand­weer en al­le an­der

rol­spe­lers wat in­ge­roep is om die vei­lig­heid van die ge­bou te be­ves­tig, ‘n uur la­ter die res van die ge­bou vei­lig ver­klaar het so­dat werk­ne­mers kon aan­gaan met hul werk.

Da­vis sê dit is slegs die twee­de ver­die­ping wat heel moont­lik eers Maan­dag vei­lig en rook­vry ver­klaar gaan wees.

Hod­ges sê hul­le is tans be­sig met op­gra­de­rings aan die ge­bou op die grond­vloer as­ook die eer­ste ver­die­pings van die ge­bou.

An­tho­ny Da­vis van O­pen­ba­re Wer­ke en brand in­ge­ni­eur Du­a­ne Hod­ges ver­dui­de­lik die si­tu­a­sie gis­ter na ‘n brand by die York Park-ge­bou ont­staan het.

Die re­ke­naar in die kluis waar die brand ont­staan het.

Die kluis waar die brand ont­staan het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.