2de kans op lief­de

George Herald - - News - Sa­let­te Cloe­te

Die ja-woord is op ge­buig­de knie in die hos­pi­taal ge­vra, en nee, nie­mand was siek nie. Dit was ‘n mooi be­plan­de ver­lo­wing deur Da­vid Eras­mus van Le Val­lia om sy aan­staan­de, ver­pleeg­ster Mar­jo­rie Jan­tjies, se voe­te on­der haar uit te slaan.

“Ons het al daar­oor ge­praat en selfs na rin­ge gaan kyk, maar die geld was nie daar nie. As ‘n mens vir se­ë­nin­ge vra, kan jy nog­al ver­ras word deur hoe die Va­der jou ge­be­de be­ant­woord,” ver­tel Da­vid.

Hy sê dis wat met hom ge­beur het toe hy die Va­der ge­vra het vir ‘n geld­jie om sy kant toe te kom.

Dit was nie da­de­lik nie. Hy het aan­ge­gaan met sy le­we, en wou net op­gee toe hy ‘n op­roep van ‘n be­ken­de weg­neem­e­te­plek in die dorp kry.

Da­vid sê hy het heel­te­mal ver­geet dat hy vir ‘n kom­pe­ti­sie daar in­ge­skryf het, en was in die wol­ke toe hy mee­ge­deel word dat hy ‘n mooi be­drag­gie ge­wen het. Dit was sy kans om vir Ma­jo­rie, met wie hy al lan­ger as ‘n jaar in ‘n ver­hou­ding is, die ring van haar dro­me te koop.

Mar­jo­rie sê sy het groot kin­ders en was nog nooit ge­troud nie. Toe sy Da­vid ont­moet, het sy ge­weet hy is die man vir haar, maar kon nooit droom din­ge sal so gou ge­beur nie.

“Ek is al 45 en het am­per op­ge­gee om ooit te trou, maar het nog el­ke jaar so bie­tjie hoop ge­had dat dit vir my be­sko­re is.”

Die paar­tjie se ver­lo­wing is met die kin­ders se hulp en ‘n kol­le­ga van Mar­jo­rie by Ge­or­ge-hos­pi­taal, Mar­tie Wil­li­ams, be­plan. Wil­li­ams het tot reg aan die ein­de lek­ker saam­ge­speel.

Da­vid ver­tel hy moes mooi dink aan ‘n sto­rie wat Mar­jo­rie sal glo. Ui­t­ein­de­lik was die plan dat hy sou voor­gee dat hy sy hand in sy mo­tor se kat­te­bak vas­ge­slaan het, en drin­gend me­die­se hulp no­dig het.

“Ek het ge­weet dit sal werk om­dat sy my al­tyd daar­teen waar­sku,” lag hy. Hy is toe na Mar­tie waar sy hom ge­help het om die ring­bok­sie mooi in sy hand toe te draai.

Mar­jo­rie was be­sig met haar laas­te pa­si­ënt toe Mar­tie vir haar sê daar het nog ie­mand in­ge­kom wat sy gou na moet om­sien.

“Dit was al ná 18:00 en ek wou toe net die dag se ver­slag klaar­maak en af­gee, maar dink toe ek sal gou by die pa­si­ënt in­loer om te sê ek is nou te­rug.

Toe ek om die gor­dyn loer, hier lê Da­vid met ‘n ver­band om sy hand. “Ek het ge­sien al­mal lyk so ge­span­ne. Ek het na hom ge­gaan en die lap­pie be­gin af­haal, maar was ook baie ver­sig­tig want ek het nie ge­weet nie hoe seer hy ge­kry het nie.” Da­vid se seun het in die hoek ge­staan met sy sel­foon on­der die ken, maar Mar­jo­rie het geen­sins ver­moed dat hy be­sig was om die he­le ver­lo­wing op vi­deo vas te lê nie.

Sien vi­deo van ver­lo­wing by www. ge­or­ge­he­rald.com en lees meer oor hoe Da­vid die groot vraag ge­vra het.

Die fa­mi­lie is op­ge­won­de oor die nu­we stap vo­ren­toe. Die ver­lo­wing het ‘n klein storm op Fa­ce­book ont­ke­ten. Van­dat die vi­deo op­ge­laai is, is dit 2 631 ge­deel, 172 000 keer ge­kyk en het dit 1 700 li­kes ont­vang.

Mar­jo­rie sê hul­le het ge­luk­wen­sin­ge van so­ver as A­me­ri­ka, Du­bai en Aus­tra­lië ont­vang. “Daar was ook nog te veel om te tel van ons plaas­li­ke vrien­de, fa­mi­lie en kol­le­gas.”

Die troue wat nog al­tyd vir Mar­jo­rie net ‘n droom was, gaan nou ui­t­ein­de­lik ‘n re­a­li­teit word. En som­mer bin­ne­kort, gis die blink­oog paar­tjie.

Sien ‘n vi­deo by www.ge­or­ge­he­rald.com Da­vid Eras­mus en sy ver­loof­de, Mar­jo­rie Jan­tjies. Die t­wee se ro­man­se het al­mal weer laat glo dat lief­de jou laat in jou le­we kan vind.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.