Eden-skaak­proe­we: 407 neem deel

George Herald - - News -

Pau­li­ne Lou­rens

Die Eden-skaak­proe­we wat op Sa­ter­dag 12 Mei by Ho­ër­skool Ou­te­ni­qua ge­hou is, het seep­glad ver­loop.

Daar was 407 leer­ders wat deel­ge­neem het on­der meer van­af La­er­skool Ou­te­ni­qua en Ho­ër­skool Ou­te­ni­qua, La­er­skool Ge­or­geSuid, La­er­skool Blan­co, York High S­chool, Ho­ër­skool Ge­or­ge, La­er­skool Hoek­wil,

New Da­wn Park, Ho­ly Cross P­ri­ma­ry en G­len­wood.

Op­ge­won­den­heid oor die groot be­lang­stel­ling het by die skool ge­heers waar ou­ers en on­der­wy­sers goeie on­der­steu­ning aan deel­ne­mers ge­bied het. Han­ne­lie Lie­ben­berg die ko­ör­di­neer­der ver­dui­de­lik: "Ons het met die vo­ri­ge twee Eden-proe­we oor die 400 spe­lers ge­had wat deel­ge­neem het. Die spe­lers word ver­teen­woor­dig uit Hes­se­qua (Slang­ri­vier, Hei­del­berg, Ri­vers­dal en Al­ber­ti­nia in­ge­sluit); Mos­sel­baai/ Ge­or­ge/Knys­na; Kan­na­land/La­di­smith/; Oudts­hoorn as­ook Prins Al­bert.

Kam­pi­oen­skap­pe

"Ge­du­ren­de die eer­ste twee proe­we is 'n groep spe­lers ge­kies in die on­der­skeie ou­der­doms­groe­pe (12 dog­ters en 12 seuns) wat die ko­men­de na­week van 19 tot 20 Mei gaan deel­neem aan die WesKaap­se in­di­vi­du­e­le skaak­kam­pi­oen­skap­pe in K­lein­mond. Hier gaan spe­lers mee­ding teen spe­lers van Wes­kus/ O­ver­berg/Me­tro/ Ca­pe Wi­ne­lands.

"Na al drie proe­we gaan ons spe­lers wat ge­kies word, ook deel­neem in span­ver­band aan die SuidA­fri­kaan­se ju­ni­or skaak­kam­pi­oen­skap­pe in Boks­burg van­af 16 tot 20 De­sem­ber.

Hier neem el­ke jaar on­ge­veer 2 000 spe­lers van oor die land deel. Eden het die af­ge­lo­pe paar jaar ook uit­ste­kend ge­vaar by hier­die kam­pi­oen­skap­pe en van ons span­ne het ook me­dal­jes ver­o­wer en spe­lers het ook bord­pry­se ge­wen."

Die snoe­pie en pan­ne­koek­bak­ke­ry het by­ge­dra tot die aan­ge­na­me at­mos­feer wat ge­heers het ty­dens die proe­we waar­ty­dens 'n mens 'n speld kon hoor val soos leer­ders hul­le vol­le kon­sen­tra­sie aan die spel ge­gee het. Daar was geen sel­fo­ne te be­speur nie.

Fo­to’s: Pau­li­ne Lou­rens

Sien meer fo­to’s by www.ge­or­ge­he­rald.com Die Eden-skaak­proe­we is ver­le­de na­week by Ho­ër­skool Ou­te­ni­qua ge­hou. Die ko­ör­di­neer­ders Han­ne­lie Lie­ben­berg en Ge­or­ge Swart (teg­nie­se be­amp­te) het ge­sorg dat al­les goed ver­loop.

In die o.8-af­de­ling het deel­ne­mers Ri­co Jan­se van Rens­burg en Car­lo Be­zui­den­hout vir die on­der­wy­ser An­dries Ven­ter by­der­hand ge­had om ‘n klein ge­skil­le­tjie uit die weg te ruim.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.