‘Dis lek­ker langs die o­pe­ra­sie­ta­fel’

George Herald - - Medical Services -

A­li­da de Beer

Om in 'n o­pe­ra­sie­te­a­ter te werk waar hy deel is van 'n span waar men­se heel ge­maak word, is vir Dar­ren Woods een groot lek­ker­te. Woods het ver­le­de Vry­dag 11 Mei, Me­di­cli­nic Ge­or­ge en Me­di­cli­nic Ge­ne­va se 2018-toe­ken­ning vir uit­ne­mend­heid in ver­ple­ging ont­vang. Dit is oor­han­dig ty­dens die hos­pi­taal se vie­ring van In­ter­na­si­o­na­le Ver­ple­ërs­dag ty­dens 'n ont­byt by 101 Me­a­de.

"Ek het dit glad nie ver­wag nie," het Woods, 'n in­ge­skre­we ver­pleeg­as­sis­tent, ge­sê. Dit is sy lief­de vir sy werk wat maak dat hy dit met toe­wy­ding doen. Hy werk in die or­to­pe­die­se te­a­ter waar on­der an­de­re knie­ver­van­gings en o­pe­ra­sies op elm­boë en skou­ers ge­doen word. "Wan­neer ek in die mall stap en ek sien een van ons pa­si­ën­te wat 'n knie­ver­van­ging ge­had het, is dit vir my be­vre­di­gend om te weet ek was deel van die span wat daar­die per­soon ge­help het." Woods het drie jaar ge­le­de by Me­di­cli­nic Ge­or­ge be­gin werk na­dat hy aan die Im­ma­nu­el-ver­pleeg­skool op Oudts­hoorn ge­kwa­li­fi­seer het. Die ver­pleeg­be­stuur­der, Al­na de Vil­liers, het ge­sê Woods word be­skou as 'n groot ba­te vir Me­di­cli­nic. Hy toon re­spek teen­oor an­der en on­der­steun sy me­de­per­so­neel­le­de. Hy stel al­tyd die pa­si­ënt eer­ste, het 'n po­si­tie­we in­ge­steld­heid en is al­tyd be­reid om te help. "Sy fo­kus is op pa­si­ënt­vei­lig­heid en -te­vre­den­heid."

And­rea Moss is as die twee­de bes­te ver­pleeg­kun­di­ge aan­ge­wys. No­mi­na­sies vir die toe­ken­ning word ge­doen deur kol­le­gas.

Me­di­cli­nic-be­stuur­der, Kas­sie Kar­stens, het die ver­pleeg­per­so­neel be­dank vir hul toe­wy­ding. "Ons per­so­neel werk met om­gee en em­pa­tie, hul­le is toe­ge­wyd en werk lang ure. Dis nie net 'n werk nie, maar 'n on­self­sug­ti­ge diens wat hul­le le­wer. Dit is hul­le le­wens­roe­ping om an­der te help be­ter word, en pa­si­ën­te en hul fa­mi­lies te on­der­steun waar her­stel nie moont­lik is nie."

Die amp­te­li­ke da­tum vir Ver­ple­ërs­dag is 12 Mei, die ge­skied­kun­di­ge fi­guur, Flo­ren­ce Nig­htinga­le se ver­jaar­dag.

Fo­to: A­li­da de Beer

Sien ‘n vi­deo by www.ge­or­ge­he­rald.com Dar­ren Woods met sy toe­ken­ning vir uit­ne­mend­heid in ver­ple­ging met weers­kan­te van hom Me­di­cli­nic Ge­or­ge se be­stuur­der, Kas­sie Kar­stens en ver­pleeg­diens­be­stuur­der, Al­na de Vil­liers.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.