Suid-Kaap Kin­der­koor kry hel­de­ver­wel­ko­ming

George Herald - - Arts & Entertainment - Pau­li­ne Lou­rens

Die Suid-Kaap Kin­der­koor

(SKKK) het uit­ste­kend ge­vaar by die Wê­reld­koor­spe­le in P­re­to­ria waar hul­le twee sil­wer­me­dal­jes ver­o­wer het. Hul­le het teen ko­re uit 60 lan­de mee­ge­ding en dit was so hit­te­te of hul­le het twee goue me­dal­jes ver­o­wer.

‘n Hel­de­ver­wel­ko­ming het Maan­dag­og­gend op hul­le ge­wag by hul tuis­koms in Ge­or­ge, waar op­ge­won­de fa­mi­lie en die Ge­or­ge-bur­ge­mees­ter, Mel­vin Naik, so­wel as rdl. Li­za S­troe­bel en rdl. Se­an Sny­man hul in­ge­wag het.

Een op­ge­won­de ou­er Har­riet van S­chal­wyk, het kol­wyn­tjies uit­ge­deel aan die 70 koor­le­de en 15 vol­was­se be­ge­lei­ers.

Klas­maats was daar met bal­lon­ne om ‘n fees­te­li­ke kleur aan die tuis­koms te gee.

Die koor se ver­moei­en­de pro­gram het 'n he­le week se in­ten­se oe­fe­ning en op­tre­des in­ge­sluit. Die koor-di­rek­teur/af­rig­ter/ di­ri­gent Jan-E­rik Swart ver­tel dit was so hit­te­te of hul­le het 'n goue me­dal­je in­ge­palm. Met die twee per­sen­ta­sies van 79,64% en 79,50% was dit dus net 'n frak­sie van 'n per­sen­ta­sie of hul­le het goue me­dal­jes ge­kry.

Ty­dens 'n te­le­fo­nie­se on­der­houd het Swart (van­uit Bloem­fon­tein waar hy oor­ge­bly het om by fa­mi­lie te kui­er) ver­tel: "Ek is ui­ters te­vre­de met die re­sul­ta­te. Die koor is nog maar baie jonk, het nog net ses maan­de saam ge­oe­fen en boon­op 'n moei­li­ke re­per­to­ri­um aan­ge­bied. Met le­de in Ge­or­ge, Knys­na en so ver as La­di­smith is die sa­me­stel­ling van die koor van so 'n aard dat dit 'n ei­e­soor­ti­ge lo­gis­tie­ke uit­da­ging bied om saam te re­pe­teer.

"Ons is aan die be­gin van 'n drie jaar ont­wik­ke­ling­si­klus en ons mik nou vir goud in die 11de Wê­reld­koor­spe­le wat vol­gen­de jaar in Bel­gië ge­hou gaan word.” Swart gaan in sa­me­wer­king met An­net­te S­try­dom be­ge­leid­ster/hulp-af­rig­ter en koor­be­stuur­der, Mi­mi Haas­broek, 'n be­si­ge jaar te­ge­moet. In die vol­gen­de twee we­ke tree die SKKK op saam met die goue me­dal­je-wen­ners die Ri­se-Up Bel­gi­um Show C­hoir die Tuin­roe­te­streek wat 'n op­tre­de in NG Har­ten­bos-ge­meen­te op Vry­dag 13 Ju­lie in­sluit so­wel as 'n op­tre­de op 19 Ju­lie in die St Marks Cat­he­dral in Ge­or­ge. Kaar­tjies is ver­kryg­baar by die deur of deur Mi­mi Haas­broek by 082 585 0632 te ska­kel.

‘n Fees­te­li­ke ver­wel­ko­ming het op die Suid-Kaap Kin­der­koor ge­wag by aan­koms op G­len­wood High se skool­ter­rein. Die bus het deur­nag ge­reis om die kin­ders so spoe­dig moont­lik met hul ou­ers te her­e­nig. Vêr links is bus­dry­wers van Tours for South A­fri­ca - Con­rad S­teyn en Se­an Bo­tha. In die mid­del An­net­te S­try­dom (koor­be­ge­lei­er/hulp­af­rig­ter), Mi­mi Haas­broek (koor­be­stuur­der), die ou­er wat die kol­wyn­tjies uit­ge­deel het Har­riet van S­chalk­wyk en Neels Oes­ch­ger en Lou­rens S­ta­pel­berg (bus­be­stuur­ders) saam met van die kin­ders.

Sien meer fo­to’s by www.ge­or­ge­he­rald.com

Moeg maar uit­ge­la­te SKKK-le­de van links: Eu­ge­nie En­gel­brecht (13), An­ge­lo En­gel (13), Lo­rin Wood­man en Dy­lan Bar­tie (12).

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.