Nog ‘n pres­ta­sie vir Ge­or­ge-swem­mer

George Herald - - News - Eu­ge­ne Gun­ning

Min­ke Jan­se van Rens­burg, die Do­wn­sin­droom-sport­vrou van Ge­or­ge wat diep in men­se har­te ge­kruip het, het nog 'n pres­ta­sie op haar kerf­stok. Sy het 'n Bok­kie­toe­ken­ning van die ge­meen­skaps­ra­di­o­sta­sie, Bo­k­ra­dio ver­o­wer.

Die 14-ja­ri­ge swem­mer is aan­ge­wys as die in­stan­sie se ju­ni­or sport­ster van die jaar.

Dit is by na­vraag deur haar pa, Hen­nie Jan­se van Rens­burg be­ves­tig.

Sy het mee­ge­ding teen sport­ster­re wat nie ge­stremd is nie. On­der hul­le was Val­co van Wyk (paal­spring), A­dri­aan Al­berts (rug­by) Neil van der Vy­ver (mo­to­cross) en Da­vid Kel­ler­man (rug­by). Hul­le het al­mal na­si­o­na­le kle­re in hul on­der­skeie sport­soor­te ver­werf. Min­ke het van­jaar al deel­ge­neem aan die 9de Do­wn­sin­droom Wê­reld­kam­pi­oen­skap­pe in Ka­na­da. Daar het sy twee sil­wer- en twee brons­me­dal­jes ge­wen. Sy het ook 'n goue me­dal­je ver­o­wer, 'n so­ge­naam­de "he­at gold". (Sy was die ju­ni­or wen­ner in die 50 m-vry­slag). Op die oom­blik hou sy drie wê­reld­re­kords en ook 10 A­fri­ka-re­kords.

Min­ke kan in die af­sien­ba­re tyd dalk nog 'n toe­ken­ning ag­ter haar naam skryf. Sy is 'n fi­na­lis is een van die af­de­lings vir die na­si­o­na­le de­par­te­ment van sport en re­ak­sie se toe­ken­nings. Die ge­leent­heid vind op 11 No­vem­ber in Bloem­fon­tein plaas.

Min­ke is saam met twee an­der sport­ster­re ge­no­mi­neer in die af­de­ling, Nu­we­ling van die jaar.

Vol­gens Jan­se van Rens­burg is Min­ke nog jonk en sy swem om­dat sy dit ge­niet.

"Sy het 'n baie goeie af­rig­ter, Sy­beth Hug­hes.

Sy was ook die af­rig­ter van P­hi­lip Wei­de­man, 'n Do­wn­sin­droom­wê­reld­re­kord­hou­er in swem. "Sy­beth se be­na­de­ring is dat Min­ke jonk is en dit is be­lang­rik dat sy dit ge­niet ter­wyl sy oe­fen om vin­ni­ger en fik­ser te word."

Die mik­punt is dat Min­ke ge­reed sal wees om SuidA­fri­ka te ver­teen­woor­dig by die "Glo­bal Ga­mes for pe­op­le that are in­tel­lec­tu­al­ly im­pai­red" wat aan­staan­de jaar in Ok­to­ber in Aus­tra­lië plaas­vind. Voorts dat sy ook ge­reed sal wees vir die vol­gen­de DSISO (Do­wn Sin­dro­me In­ter­na­ti­o­nal Sport or­ga­ni­sa­ti­on) wê­reld­kam-pi­oen­skap­pe wat in 2020 in Tur­kye plaas­vind. Jan­se van Rens­burg het be­na­druk dat Min­ke se vol­gen­de in­ter­na­si­o­na­le deel­na­me sal af­hang van die be­skik­baar­heid van geld. Hy het al­mal be­dank wat al ge­help het om dit vir Min­ke moont­lik te maak om me­de­din­gend te kan swem.

Min­ke Jan­se van Rens­burg

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.