G’n keer aan Park­de­ne

George Herald - - News - Mi­chel­le Pie­naar

Hul­le leer snags wan­neer an­der kin­ders te­le­vi­sie kyk en hul­le maak ge­bruik van die stu­die­tyd in skool­u­re, wan­neer som­mi­ge kin­ders op hul­le sel­fo­ne speel. "Ver­der luis­ter ons baie mooi in die klas." Dít is die ba­sie­se re­sep tot suk­ses van Park­de­ne Se­kon­dêr se top­pres­teer­ders.

Ro­nal­do Oelf (16, gr. 8), Ro­nal­do Lon­don (15, gr. 9), S­he­r­o­lin Ju­mat (16, gr.10) en

Jo­zé Jor­daan (16, gr. 11) is dit eens dat 'n mens jou ore in die klas moet spits wan­neer die on­der­wy­ser werk ver­dui­de­lik. Hier­die vier­stuks, so­wel as die top­ma­tri­ku­lant, Farl­lac­ci­on Mig­gells (18), is ver­le­de week ver­eer ty­dens die s­kool se di­plo­ma­pleg­tig­heid vir a­ka­de­mie­se pres­ta­sie.

Bei­de Oelf en Lon­don droom daar­van om een­dag 'n re­ken­mees­ter te word, ter­wyl Ju­mat haar tan­de slyp vir die be­sig­heids­wê­reld. Jor­daan het net een mik­punt voor oë, en dit is om een­dag 'n ko­ö­pe­ra­tie­we pro­ku­reur te word. Ty­dens 'n on­der­houd met die Ge­or­ge He­rald het die leer­ders ge­sê hul­le ont­vang ge­wel­dig baie steun van hul­le ou­ers. Een van die leer­ders, Ro­nal­do Oelf, het op­ge­merk dat sy pad nie met ro­se be­saai is nie. "Ek word baie ge­spot deur klas­maats om­dat ek twee jaar ou­er as die res is," het hy ge­sê. Oelf moes nood­ge­dwon­ge twee jaar tuis­bly in sy la­er­skool­ja­re, om­dat sy ou­ers vir 'n ge­rui­me tyd werk­loos was. "Hul­le kon nie skool­kle­re be­kos­tig nie, ons het baie ge­suk­kel. Ek het be­dags maar in die tuin ge­werk." Na­dat sy pa weer 'n werk ge­kry het, is Oelf te­rug s­kool toe. Hy is dees­dae die top­stu­dent in sy graad. Sy raad aan sy maats is om po­si­tief te bly. "Dink aan die po­si­tie­we, daar is ge­woon­lik 'n doel hoe­kom goed só ge­beur," het hy ge­sê.

Farl­lac­ci­on Mig­gells (18) is Park­de­ne Se­kon­dêr se top­pres­teer­der in ma­triek. Hy toon tans ‘n ge­mid­deld van 75%.Fo­to’s: Mi­chel­le Pie­naar

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.