Die skrif is aan die muur: A­fri­kaans is kos­baar

George Herald - - News - Mi­chel­le Pie­naar

Die ba­ba is poe­nan­kies, en dié ba­ba, is A­fri­kaans. Hier­die ou­li­ke woord be­te­ken juis dit - “ou­lik”, en is die per­fek­te be­skry­wing vir ons jong taal.

“Eien jou taal. Dra dit in jou sak en koes­ter dit.” Met hier­die woor­de het Da­nie van Wyk, Wes-Kaap­se be­stuur­der van Fe­da­sa (Fe­de­ra­sie van SuidA­fri­kaan­se skool­be­heer­lig­ga­me), die leer­ders van Ho­ër­skool Ge­or­ge aan­ge­moe­dig om bre­ë­bors met hul taal om te gaan.

Fe­da­sa is in ven­noot­skap met A­fri­kaans.com, ‘n di­gi­ta­le plat­form wat so­wat twee jaar ge­le­de ge­stig is met die doel om A­fri­kaans te be­vor­der. A­fri­kaans.com word deur die Dag­breek-trust ge­fi­nan­sier.

Ho­ër­skool Ge­or­ge is die twin­tig­ste s­kool in die Wes-Kaap wat deur A­fri­kaans.com ge­kies is vir hul muur­skil­de­ry-pro­jek. Die an­der s­kool in die Suid-Kaap wat die eer ont­vang het, is B­rid­ge­ton Se­kon­dêr in Oudts­hoorn.

Be­soe­kers aan Ho­ër­skool Ge­or­ge kan voort­aan uit­kyk vir die kleur­vol­le bui­te­muur wat deur A­fri­kaans.com se kuns­span ge­verf is. Woor­de soos vis­sie plak­kies, ys­ter­vark en kol­wyn­tjie pryk op die muur wat sig­baar is van Mis­si­on­straat voor die s­kool. Die lo­go op die muur lui: “Hoe lyk jou A­fri­kaans?”

René A­rend­se, ge­meen­skaps­ko­ör­di­neer­der van A­fri­kaans.com, het leer­ders daar­op ge­wys dat hul moe­der­taal oor ‘n ryk er­fe­nis van woor­de be­skik. “Blat­jang en bo­bo­tie is Ma­lei­sie­se woor­de, ter­wyl ait­sa en ei­na van die K­hoi-taal kom,” het sy ge­sê.

Sy het ge­sê men­se van ver­skil­len­de a­re­as praat A­fri­kaans ver­skil­lend: “Ons is an­ders, maar tog is ons een­ders. Jou taal is deel van jou i­den­ti­teit. As jul­le een­dag met jul­le kin­ders se kin­ders ver­by die muur loop, moet jy sê: ‘Daai muur maak ons trots om A­fri­kaans te wees’.” Al­le ho­ër­skool­leer­ders van A­fri­kaan­se sko­le word uit­ge­nooi om deel te neem aan A­fri­kaans.com se Fa­ce­book-kom­pe­ti­sie. Leer­ders kan ‘n vi­deo van hul­self, wat iets kre­a­tief in A­fri­kaans doen, op die blad plaas met die huts­merk ‘droom­groot’ en ‘n kans staan om R10 000 in kon­tant te wen.

Die slui­tings­da­tum vir die kom­pe­ti­sie is 31 Ok­to­ber 2018.

‘Droom in A­fri­kaans’ sê die groep leer­ders van Ho­ër­skool Ge­or­ge, voor ‘n prag­ti­ge muur­skil­de­ry deur A­fri­kaans.com. Heel voor is René A­rend­se, ge­meen­skaps­ko­ör­di­neer­der van A­fri­kaans.com, en ag­ter (der­de van links) is Da­nie van Wyk, Wes-Kaap­se be­stuur­der van Fe­da­sa. Heel regs is die skool­hoof van Ho­ër­skool Ge­or­ge, Mor­ton van Rooy­en.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.