SDF - hoe­kom JY dit moet lees

George Herald - - Briewe | Letters -

A­no­niem:

Nog 'n mu­ni­si­pa­le do­ku­ment, oop vir kom­men­taar. 150 blad­sye lank - nee wat, nie eens lus om die moei­te te doen nie.

Hier is hoe­kom jy eint­lik moet: Die SDF (struc­tu­ral de­ve­lop­ment plan) s­ka­kel in by die IDP. Mees­te men­se is be­kend met die

IDP, dis ge­woon­lik waar daar ge­mo­an word oor 'n straat­lig, of 'n sy­paad­jie, ens. Die SDF is eg­ter die blu­e­print van die rig­ting waar­in die be­plan­de ont­wik­ke­ling van die dorp sal plaas­vind. Hoe­kom moet jy wor­ry? Want dit is hier waar hul­le plan­ne maak rond­om by­voor­beeld ver­dig­ting – on­der an­de­re daai be­hui­sing vir men­se wat ge­mid­del­de sa­la­ris­se ver­dien en el­ke week op Ge­or­gie­te kla dat hier nie plek is om te huur/koop nie. En wat van par­kies/sport­ge­rie­we vir hier­die men­se wat in die twee slaap­ka­mer woon­stel­le bly met die geen/k­lein erf ? Is daar voor­sie­ning ge­maak vir dit? En wat van sko­le. Die dorp s'n bars reeds uit hul na­te - gaan ons grond oop­hou vir moont­li­ke sko­le (die de­part­ment van on­der­wys be­paal waar sko­le ge­bou word, maar as ons nie grond in die dorp be­skik­baar het nie, gaan ons de­fi­ni­tief nie een kry nie). En Pa­calts­dorp - gaan ons bie­tjie be­sig­heid aan­moe­dig daar? Lyk so, y­e­ah! En wat van groot nu­we paaie vir be­ter toe­gang na a­re­as van diens­le­we­ring? In­ge­sluit - goeie nuus!

Gaan lees wat word be­plan vir Cour­te­nay en York­straat (nie deur hier­die skry­wer on­der­steun nie, groen a­rea toe­bou... nie so se­ker oor dit nie), uit­brei­dings van die GO GE­OR­GE roe­tes (wat vreemd ge­noeg nog steeds nie 'n lug­ha­we stop in­sluit nie?).

En jy mag jou sê, sê - op 'n kon­struk­tie­we ma­nier. Asb - hier­die is een do­ku­ment vir die he­le dorp - stra­te­gies. Nie die plek vir jou sy­paad­jie of straat­lig mo­a­ne­ry nie.

Dit is baie lees­werk, en bo mees­te van my ver­moë ge­wees - dit sal gre­at wees as die mu­ni­si­pa­li­teit en die Ge­or­ge He­rald saam­werk om mis­kien oor die loop van die vol­gen­de paar we­ke die do­ku­ment te be­spreek in "ma­na­ge­a­ble chunks" en in ge­wo­ne taal, so­dat meer men­se weet wat aan­gaan.

En as dit dan by die uit­voe­ring van hier­die plan­ne kom, staan al­mal nie ver­dwaas en won­der wat gaan dan NOU aan nie.

Spo­kes­per­son of Ge­or­ge Mu­ni­ci­pa­li­ty, C­han­tel Ed­wards-K­lo­se:

The SDF is a do­cu­ment dic­ta­ted by le­gis­la­ti­on and must con­form to cer­tain stan­dards. Whi­le we un­der­stand that the con­tent and ter­mi­no­lo­gy may be beyond the grasp of pe­op­le that are not ex­po­sed to plan­ning mat­ters on a fre­quent ba­sis, it is ne­ar im­pos­si­ble to wri­te the SDF in sim­pler terms. It is for this re­a­son that Ge­or­ge Mu­ni­ci­pa­li­ty has ad­ver­ti­sed o­pen day ses­si­ons to ta­ke pla­ce on 22 Oc­to­ber (Ci­vic Cen­t­re, 12:00 – 20:00); 23 Oc­to­ber (T­hem­ba­let­hu T­hus­ong Cen­t­re, 12:00 – 20:00) and 24 Oc­to­ber (U­ni­on­da­le, 12:00 – 20:00). Of­fi­ci­als will be the­re to il­lus­tra­te and ex­plain the con­cepts and ad­dress the pu­blic on a one-on-one ba­sis.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.