Vrae oor mu­ni­si­pa­le on­der­be­ste­dings

George Herald - - News - Eu­ge­ne Gun­ning

Die helf­te van die fi­nan­si­ë­le jaar is by­na ag­ter die rug, maar twee di­rek­to­ra­te in die mu­ni­si­pa­li­teit, e­lek­tro­teg­nie­se diens­te en si­vie­le in­ge­ni­eurs diens­te, het on­der­skei­de­lik nog net 15% en 10,8% van hul ka­pi­taal be­gro­tings be­stee.

Dit het Woens­dag aan die lig ge­kom toe Mel­vin Naik sy maan­de­lik­se bur­ge­mees­ters re­de ge­le­wer het.

Naik het ge­sê die be­ste­ding van

15% op die ka­pi­taal be­gro­ting van e­lek­tro­teg­nie­se diens­te is 'n klein bie­tjie ag­ter die be­plan­de diens­le­we­ring en be­gro­tings im­ple­men­te­ring s plan.

As dit met die vo­ri­ge jaar ver­ge­lyk word, is die si­tu­a­sie van­jaar aan­sien­lik be­ter. In die oor­een­stem­men­de tyd ver­le­de jaar was net 3% be­stee.

Hy het ook be­kend ge­maak dat die T­hem­ba­let­hu/G­len­wood 66kV-krag­lyn vol­tooi­ing na­der.

Dit sal in die toe­koms help om groot­maat e­lek­tri­si­teits­toe­voer aan T­hem­ba­let­hu te ver­se­ker.

Oor die 10,8% be­ste­ding op die ka­pi­taal be­gro­ting van die di­rek­to­raat si­vie­le in­ge­ni­eurs diens­te, het Naik ge­sê pro­jek­te vor­der goed. Daar is be­plan om R74 mil­joen uit 'n be­gro­ting van R332 mil­joen te be­stee, maar tot dus­ver is net R38,5 mil­joen be­stee.

Die on­der­be­ste­ding kan hoof­saak­lik toe­ge­skryf word aan die laer as ver­wag­te be­ste­ding by die Ou­te­ni­qua Wa­ter­sui­we­ring s wer­ke-si­vie­le pro­jek. Dit het 'n im­pak op die aan­vang van die me­ga­nie­se pro­jek.

Nog ' n be­dui­den­de ter­rein van on­der be­ste­ding is die paaie op­gra­de­ring s pro­jek waar dui­de­lik­heid oor Vuk'u­pi­le nog han­gen­de is.

Dit be­hoort voor die va­kan­sie­tyd op­ge­los te wees.

Naik het ook be­kend ge­maak dat die kon­trak­teur van die Nel­son Man­de­la Bou­le­vard­pro­jek in­ge­lig is dat sy diens­te be­ëin­dig kan word oor 'n moont­li­ke ver­bre­king van kon­trak voor­waar­des.

Die kon­trak­teur het tot die ein­de van die maand tyd om sy kant van die saak te stel.

'n Fi­na­le be­sluit oor die moont­li­ke be­ëin­di­ging van die kon­trak, sal dan ge­neem word.

An­ton B­re­dell, Wes-Kaap­se mi­nis­ter van plaas­li­ke re­ge­ring, het by na­vraag aan die Ge­or­ge He­rald ge­sê hy wil sien dat geld be­stee word. Dit kan help om ag­ter­stan­de uit te wis.

Dit is wel be­lang­rik om sul­ke si­tu­a­sies in per­spek­tief te sien.

"Die vraag is wat is 'n mu­ni­si­pa­li­teit se be­ste­dings­pa­troon teen­oor sy be­plan­ning." Mu­ni­si­pa­li­tei­te be­hoort hul be­ste­dings­pa­tro­ne be­skik­baar te stel.

Hy het be­grip dat geld nie al­tyd da­de­lik be­stee kan word nie.

"In e­ni­ge groot kon­trak kan din­ge skeef loop."

Geld wat deur die na­si­o­na­le en pro­vin­si­a­le re­ge­ring­sfe­re aan 'n mu­ni­si­pa­li­teit be­wil­lig is, kan weg­ge­vat word.

Die pro­vin­si­a­le te­sou­rie mo­ni­teer die be­gro­tings van mu­ni­si­pa­li­tei­te. Van die pro­vin­sie se kant word hard ge­druk dat geld be­stee word.

Die vraag is wat is ‘n mu­ni­si­pa­li­teit se be­ste­dings­pa­troon teen­oor sy be­plan­ning.

ANC hoof­sweep, No­ma­wet­hu Jan­tjies, het haar kom­mer oor die Nel­son Man­de­la Bou­le­vard­pro­jek uit­ge­spreek. Sy is baie be­kom­merd dat die pad nie ge­skik gaan wees om die GO GE­OR­GE-bus­diens vol­gen­de jaar in Maart te ak­ko­mo­deer nie.

Fo­to’s: Mi­chel­le Pie­naar

Mel­vin Naik, Ge­or­ge se bur­ge­mees­ter aan die woord ty­dens die laas­te stads­raads­ver­ga­de­ring van die jaar.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.