Groot deel van Ge­or­ge kon in vlam­me op­gaan

George Herald - - News - Eu­ge­ne Gun­ning

Kom­mer het op ’n sta­di­um ty­dens die on­lang­se brande be­staan dat Ge­or­ge-Oos to­taal kon af­brand. As die wind nie die mid­dag van 29 Ok­to­ber van noord na suid ge­draai het nie, kon daar dalk erns­ti­ge pro­ble­me ge­wees het.

Die skok­ken­de ont­hul­lings is deur Ger­hard Ot­to, hoof van ramp­be­stuur by die Gar­den Rou­te-dis­triks­mu­ni­si­pa­li­teit, in 'n on­der­houd met die Ge­or­ge

He­rald ge­maak. Ge­or­ge-Oos sluit woon­buur­te in soos Den­ver­park, Loe­rie­park, E­den en Ge­ne­va­fon­tein. As dit sou ge­beur, sou dui­sen­de in­wo­ners dak­loos ge­wees het. Ot­to het ook sy­fers be­skik­baar ge­stel wat 'n aan­dui­ding gee van die kos­te en ska­de van die brande wat et­li­ke dae in die ge­bied ge­woed het. Die to­ta­le kos­te be­loop mil­joe­ne rand. Dit sluit in ska­de van R8,8 mil­joen aan pad­in­fra­struk­tuur en pad­te­kens en land­bou­ska­de van R24 mil­joen. In Ge­or­ge is ska­de van meer as R5 mil­joen aan­ge­rig aan e­lek­trie­se en si­vie­le in­fra­struk­tuur. Die lug­steun­kos­te-re­ke­ning van die Gar­den Rou­te-dis­triks­mu­ni­si­pa­li­teit be­loop R7,1 mil­joen en vir grond­span­ne bie­tjie meer as R1 mil­joen.

Hy het ook be­kend ge­maak dat die Wes-Kaap­se pro­vin­si­a­le re­ge­ring R10 mil­joen be­wil­lig het wat on­der meer ge­bruik gaan word vir lug­steun, 'n wa­ter­tenk­voer­tuig en twee 4x4 re­ak­sie­voer­tuie wat elk 750 li­ter wa­ter kan dra.

Vol­gens Ot­to moet in ge­dag­te ge­hou word dat voor die brand op 24 Ok­to­ber by He­rold be­gin het, was daar reeds 'n brand in Ver­maak­lik­heid waar brand­be­stry­dings­per­so­neel van die Gar­den Rou­te­dis­triks­mu­ni­si­pa­li­teit by be­trok­ke was.

In een sta­di­um was daar 12 brande in die ge­bied. Die brande is nie net deur die brand in He­rold ver­oor­saak nie. Van die brande het wel la­ter een ge­word. Die brande het oor 'n mas­sie­we ge­bied ge­woed en dit was die groot­ste fyn­bos brand in die ge­bied die af­ge­lo­pe

150 jaar.

Op Son­dag 28 Ok­to­ber is die Ge­sa­ment­li­ke Be­heer­sen­trum by die dis­triks­mu­ni­si­pa­li­teit ge­ak­ti­veer. Een van die les­se wat reeds ge­leer is, is dat dit mis­kien vin­ni­ger moes ge­beur het.

Hy be­na­druk dat voor daar­die sta­di­um, is nie ge­dink die brand gaan so groot raak nie.

"Ons al­mal het mis­kien nie ge­weet daar gaan 'n wind van 109 km/h uur wees nie. Die Maan­dag het 'n noor­de­wind ge­kom en die vuur het daar­na heel­te­mal hand­uit ge­ruk."

Op die oom­blik is on­af­hank­li­ke on­der­soe­ke na die brande aan die gang en hy kan dit nie voor­uit loop nie. Sa­tel­liet­fo­to's is van die WNNR aan­ge­vra. Een van die vu­re is waar­skyn­lik aan die brand ge­steek en die an­der deur na­tuur­li­ke oor­sa­ke soos weer­lig ver­oor­saak. Die uit­slag van die on­der­soe­ke be­hoort vroeg in die nu­we jaar be­kend te wees.

Die on­lang­se brande was vier keer gro­ter in op­per­vlak­te as die Knys­na-brande. Van die les­se wat uit die Knys­na-brande ge­leer is en voor­be­rei­den­de stap­pe van die Ge­or­ge-mu­ni­si­pa­li­teit, het ge­help om 'n groot ramp te keer.

Ot­to het ook re­a­geer oor kom­mer van che­mie­se stow­we soos chloor wat by die Ge­or­ge-wa­ter­wer­ke ge­stoor is. Kom­mer het be­staan dat as dit aan die brand sou raak, dit erns­ti­ge pro­ble­me kon ver­oor­saak.

Die Maan­dag (29 Ok­to­ber) is 'n be­heer­de brand ag­ter die wa­ter­wer­ke ge­doen. Die wa­ter­wer­ke is as 'n kri­tie­se punt be­skou wat be­skerm moes word. Daar was ook ton­ne kalk en dit sou moei­lik ge­wees het om al­les te ver­wy­der.

'n Di­rek­te uit­vloei­sel van die on­lang­se brande is dat daar ge­kyk word hoe meer ge­ko­ör­di­neerd op­ge­tree kan word.

Die on­der­skeie re­ge­ring­sfe­re en staats­de­par­te­men­te kan nie in si­lo's funk­si­o­neer nie.

Fo­to: Eu­ge­ne Gun­ning

Sien ‘n vi­deo by www.ge­or­ge­he­rald.comGer­hard Ot­to, hoof van ramp­be­stuur by die Gar­den Rou­te-dis­triks­mu­ni­si­pa­li­teit ver­dui­de­lik op ‘n kaart waar brande in Ok­to­ber en No­vem­ber in die Tuin­roe­te en Klein-Ka­roo ge­woed het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.