365 dae van ak­ti­vis­me teen ge­weld teen vroue en kin­ders

George Herald - - News -

Pa­calts­dorp-po­li­sie het hul 16 dae van ak­ti­vis­me teen ge­weld teen vroue en kin­ders Son­dag­og­gend by die po­li­sie­sta­sie van sta­pel ge­stuur. Ver­rig­tin­ge is deur pas­toor El­don Mey­er ge­o­pen en 'n kers­lig­se­re­mo­nie is vir oor­le­de slag­of­fers van ge­weld ge­hou.

Ver­skeie spre­kers het be­moe­di­gen­de woor­de aan vrien­de en fa­mi­lie­le­de van die slag­of­fers van ge­weld ge­had.

Die plaas­li­ke po­li­sie, ge­meen­skaps­po­li­si­ë­rings­fo­rum (GPF), ge­meen­skaps­le­de en le­de van 'n pro­gram vir die be­mag­ti­ging van slag­of­fers van mis­daad (victim em­po­wer­ment pro­gram­me), het be­loof om dié veld­tog vir 365 dae van die jaar uit te voer en nie nét ty­dens die 16 dae van ak­ti­vis­me nie.

*The Pa­calts­dorp po­li­ce sta­ti­on laun­ched their 16 Days of Acti­vism for no vi­o­len­ce a­gainst Wo­men and Child­ren on Sun­day 25 No­vem­ber. The pro­gram­me was o­pe­ned by pas­tor El­don Mey­er and a cand­le-lig­hting ce­re­mo­ny for de­ce­a­sed victims was held. Va­ri­ous spea­kers en­coura­ged friends and fa­mi­ly mem­bers of the victims and at­ten­dees pled­ged to car­ry out t­his cam­paign for

365 days of the y­e­ar and not on­ly du­ring 16 Days of Acti­vism.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.