Am­per al­les is hier

George Herald - - News - Joh Groe­ne­wald

Wat het Ge­or­ge wat hom so ‘n spe­si­a­le plek maak om in te woon?

Een ant­woord is, ja, Ge­or­ge het om­trent al­les.

As sen­trum vir die Suid-Kaap en die Ka­roo het Ge­or­ge voor­tref­li­ke op­voed­kun­di­ge en me­die­se ge­rie­we, goedsor­gen­de ny­wer­he­de en ‘n spek­trum van diens­be­dry­we, groot­stad-ge­lyk­waar­di­ge in­koop­sen­trums en boon­op ‘n ver­skei­den­heid staats­kan­to­re.

Dis al­les hier, bin­ne ‘n om­trek van en­ke­le ki­lo­me­ters, en bin­ne be­reik van ge­rief­li­ke par­ke­ring, of van ‘n by­der­wet­se ste­de­li­ke bus­diens.

Soms word ge­sê Ge­or­ge is ‘n af­treeplek, kyk hoe baie ou­men­se sien ‘n mens, stok­ou o­mies (soos ek) en tan­nies. Ja, ‘n mens sien heel­wat be­jaar­des, ver­al by win­kels of eet­plek­ke op pen­si­oe­na­ris­dae. Maar die teen­deel is waar – Ge­or­ge is ‘n plek vir die jong­klomp.

Hier is 11 ho­ër­sko­le, waar­van een ‘n vol­waar­di­ge teg­nie­se ho­ër­skool is, met meer as 12 000 leer­ders. Be­roeps­ge­rig­te vak­sko­le. S­ko­le vir li­gaam­lik ge­strem­des, vir gees­te­lik ge­strem­des. P­ri­vaat­sko­le en -kol­le­ges van ver­skil­len­de ne­rings.

Kol­le­ges vir veel­sy­di­ge vaar­dig­heids­op­lei­ding. Tak­kan­to­re van u­ni­ver­si­tei­te, met af­stand­on­der­rig en na­uur­se klas­se.

Die Ge­or­ge-kam­pus van die Nel­son Man­de­la-u­ni­ver­si­teit op Saas­veld het 1 500 stu­den­te. Daar is 70 jong C­hi­ne­se ge­gra­du­eer­des wat vlieg­op­lei­ding on­der­gaan.

Daar is spe­si­a­li­seer­de klein­groep­op­lei­ding vir tal­le be­roeps­rig­tings.

Die pro­vin­si­a­le hos­pi­taal is die fi­na­le­jaar-werk­plek vir me­die­se stu­den­te van die U­ni­ver­si­teit van Kaap­stad.

Ou­mens­dorp? Nee wat. ‘n Le­wen­di­ge jong klein­stad.

Die pro­vin­si­a­le hos­pi­taal word ge­re­ken as die bes­te staats­hos­pi­taal in die land. Daar­by kom die Me­di­cli­nic en spe­si­a­lis­ver­sor­gings­plek­ke vir ne­o­ro­pa­si­ën­te, te­ring­ly­ers, her­stel­len­des en ver­swak­tes. Die meer as 100 me­die­se spe­si­a­lis­te strek deur al­le dis­si­pli­nes, van pe­di­a­ter tot or­to­peet. Daar is boon­op pa­to­loë, ra­di­o­loë, fi­si­o­te­rap­teu­te, siel­kun­di­ges, di­eet­kun­di­ges, oog­kun­di­ges … noem maar op.

Diens­te wat in Ge­or­ge be­skik­baar is, is om­vat­tend. Ver­skeie soor­te diens­te is 24 uur be­skik­baar. Maar wat in­te­res­sant is,

is die ny­wer­he­de.

Aan die sui­de­kant van Ge­or­ge is vyf ny­wer­heids­ge­bie­de, en heel­par­ty fir­mas is oop vir be­sig­heid met die pu­bliek. In ie­der ge­val is dit nut­tig om te kyk wat al­les hier ge­doen en ge­maak word. By­voor­beeld, be­sker­men­de oor­pak­ke vir by­e­boe­re, of duur­sa­me po­li­teen-wa­ter­tenks, of ver­van­gen­de plas­tiek-buf­fers vir mo­tors.

Dis nie net ‘n ge­val van maak nie, maar baie keer van reg­maak, soos die her­stel van ma­sji­ne­rie. Of die self­maak van ‘n skaars on­der­deel. So­waar, dit is dik­wels ‘n ver­ras­sing om te sien wat hier by­der­hand en be­skik­baar is. En as dit nie van­dag hier is nie, soos se­ke­re mo­tor­on­der­de­le, dan is dit mô­re­og­gend 10-uur hier. As streek-win­kel­sen­trum vir die Suid-Kaap bied die Gar­den Rou­te Mall en die aan­lig­gen­de

E­den Me­an­der ‘n e­nor­me ver­skei­den­heid wa­re. Al die groot ket­ting­groe­pe is ver­teen­woor­dig, ter­wyl koop­sen­trums in T­hem­ba­let­hu, Pa­calts­dorp en el­ders veel meer as die daag­lik­se be­no­digd­he­de bied. Klei­ner win­kels in die stads­kern maak Ge­or­ge spe­si­aal. Of dit nou leer­goe­de­re of bor­duur­ma­te­ri­aal is, die spe­si­a­lis­plek­kies ge­niet goeie aan­hang.

Suk­kel jou klok om te tik-tok? Tok­kie­nel is die plek waar jy moet in­klok (hy is al 40 jaar in die be­dryf). Kyk maar rond, Ge­or­ge-sen­traal het ju­weel­tjies vir die kie­skeu­ri­ge ko­per.

Dit al­les maak Ge­or­ge ‘n ge­rief­li­ke, aan­ge­na­me plek om te wees.

Fo­to: Wes­sel van Heer­den

Die vrien­de­li­ke E­ri­ca Ar­ries werk al ja­re by Ka­fe Se­re­fe in Ge­or­ge en Joh Groe­ne­wald ver­trou haar aan­be­ve­lings op die spys­kaart 100%.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.