Mot­hs com­me­mo­ra­te end of G­re­at War cen­te­na­ry

George Herald - - At Your Servicce - Jan­nie Mey­er

The end of the First Wor­ld War, 100 y­e­ars ago t­his y­e­ar, is com­me­mo­ra­ted an­nu­al­ly wor­ld­wi­de at the 11th hour on the 11th day of the 11th month. The Ou­te­ni­qua Moth S­hel­l­ho­le in Ge­or­ge held a Re­mem­bran­ce Day pa­ra­de, which was at­ten­ded by va­ri­ous or­ga­ni­sa­ti­ons and re­pre­sen­ta­ti­ves and fa­mi­ly mem­bers.

The ce­re­mo­ny star­ted at 10:45 with a re­a­ding and a pray­er, re­a­ding out of the roll of ho­nour and lo­we­ring of the flags. At 11:00, two mi­nu­tes of si­len­ce we­re ob­ser­ved in re­mem­bran­ce of the mil­li­ons of ar­med for­ces per­son­nel who died du­ring the G­re­at War and in ma­ny ot­her ar­med con­flicts sin­ce. T­his was fol­lo­wed by a rai­sing of the flags and a wre­ath-laying ce­re­mo­ny.

W­hen the ce­re­mo­ny had been com­ple­ted with pray­er, the na­ti­o­nal ant­hem and the Moth clo­sing ce­re­mo­ny, at­ten­dees shared me­mo­ries, thoug­hts and re­freshments in the Moth hall.

Om die tag­tig­ste myl­paal met ‘n lied in die hart ver­by te steek is ‘n be­son­de­re voor­reg, maar om dit na twee knie­ver­van­gings te ver­mag en reeds uit­sien na die daag­lik­se stap­tog in die buurt verg ‘n po­si­tie­we ge­moed.

Ri­na Koen, van Mey­erstraat, Berg­sig, is een van die vroue wat, haar tag­tig­ste ver­jaars­dag op 26 No­vem­ber ten spyt, die strui­kel­blok­ke sy­stap en glim­lag­gend on­ver­stoord met haar daag­lik­se ta­ke voort­gaan ter­wyl sy nie kan wag om weer ten vol­le op die been te wees nie.

Sy en haar eg­ge­noot, Pie­ter (81), het al ‘n be­ken­de ge­sig in Berg­sig ge­word ter­wyl hul­le hul daag­lik­se stap­tog on­der­neem om die lig­ga­me in oe­fe­ning te hou.

As sy nie haar man in sy we­li­ge groen­te­tuin by­staan nie, kook en bak sy in die kom­buis om die spens vol eet­goed te hou. Sy is ver­al be­kend vir haar heer­li­ke melk­tert en is ‘n voor­slag met die in­maak van al­le denk­ba­re groen­te en vrug­te. Sy is ook ver­sot op haar brei­werk en het reeds me­nin­ge klein kin­der­tjies met haar brei­naal­de ge­klee.

In­tus­sen be­derf sy die klein­kin­ders en ag­ter­klein­kin­ders wan­neer die ge­leent­heid op­duik. Sy het ook ver­skeie an­der kin­ders van­af ba­ba­sta­di­um tot skool­gaan­de ou­der­dom groot­ge­maak en is ‘n wa­re ou­ma van baie. Sy is in 1938 in Si­mon­di­um na­by die Paarl ge­bo­re en het na haar skool­op­lei­ding vir baie ja­re by die skool vir blin­des op Wor­ces­ter ge­werk.

In 1967 is sy met Pie­ter Koen ge­troud en die eg­paar het 53 jaar ge­le­de na Ge­or­ge ver­huis toe hul­le in hul hui­di­ge wo­ning in Mey­erstraat in­ge­trek het. Die eg­paar het twee dog­ters, Ro­nel en Sal­ma­rie, vier klein­kin­ders, Ri­na, Ra­la, Ri­a­na en Dirk en twee ag­ter­klein­kin­ders, Dan­te en Mckay­la met ‘n der­de ag­ter­klein­kind, Ju­lan, wat in Ja­nu­a­rie ver­wag word.

P­ho­tos: Pe­ter C­he­ney

Doug Se­com­be (left) and Ja­mie W­hi­te­law af­ter laying their wre­at­hs.

The Mot­hs on pa­ra­de du­ring the ce­re­mo­ny, with the gi­rl gui­des in the back.

Pie­ter en Ri­na Koen met hul dog­ters Ro­nel (links) en Sal­ma­rie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.