Rug­by­span­ne om mee te spog

George Herald - - Schools | Skole -

Die gr. 4 tot 7-leer­ders is voor, van links: Ky­le Ca­rel­se en Lay­ton Bok­ha­ry. Ry 1: Ca­e­lum Ke­arns, Mas­tu­rah Da­vids en Me­cay­lin B­ritz. Ry 2: Faith Mo­ses, Ke­a­gan da Sil­va en Si­oxo­lo Ban­de­zi. Ry 3: Keisha Lou­is, Ta­tum Ti­tus en Am­bro­sia Bathon. Ry 4: Keey­an Ke­arns, Mor­ne­chia Jou­bert en Tif­fa­ny Prins. Ry 5: E­sihle Bo­boty­a­na, Ly­net­te S­se­se­wan­gu­de, Cin­gi­si­sa N­go­loyi en Bran­will Jaf­ta. INLAS: Tar­ryn-leigh A­rend­se. INLAS: Tar­ryn-Leigh A­rends La­er­skool Ge­or­ge-Suid is baie trots op d­rie van hul rug­by­span­ne wat hier­die jaar ty­dens die rug­by­sei­soen uit­ge­blink het.

Die o.11A-rug­by­span het ‘n be­son­der goeie jaar ge­had en ‘n paar top­sko­le in die Suid-Kaap, OosKaap, so­wel as die Wes-Kaap op hul neu­se laat kyk. Ag­ter, van links: Res­haan Da­mans, Ru­ben Sny­man, Zi­an du P­les­sis, Keen­an My­ners en Jan­dré Nell. Mid­del: T­heo du P­les­sis (af­rig­ter), Jos­hua S­mith, Han­no Lie­ben­berg, Mar­nus Jan­se van Rens­burg, Ru­ben van Solms, Ky­le Bur­ger en An­ton de Reuck (af­rig­ter). Voor: Ma­lan Wal­ters, Fran­cois Lie­ben­berg, Jan­dré Goo­sen, Ai­den de Beer enS­ha­gen Sauls. Af­we­sig: Gers­win Kam.

Die o. 8A-span het van­jaar geen wed­stryd ver­loor nie en het dus die rug­by­sei­soen on­oor­won­ne af­ge­sluit. Ag­ter, van links: Je­an­dré Ber­nar­do, Chris­ti­aan Oost­hui­zen, Li­am du P­les­sis, Ar­no K­leyn­hans en die af­rig­ter, An­ton de Reuck. Mid­del: Wi­an Na­gel, Jor­dan Lar­son, Lu­an van Nie­kerk en A­dri­aan de Kock. Voor: Ni­co P­re­to­ri­us en Jan­co Nell.

Die o. 7A-span is van­jaar on­oor­won­ne. Hul­le het hul har­te uit­ge­speel! Ag­ter, van links: Er­nest Wes­sels, Ti­aan van der Walt, Di­li­on Kit­ching, Jo­ve­ne For­tuin, Di­di­anDig­ler en die af­rig­ter, An­ton de Reuck. Mid­del: Jos­hua Lind­oor, Ma­lan J van Rens­burg en Lu­ca Pot­gie­ter. Voor: Jan­co van der Walt. Af­we­sig: Ti­aan Crook en Lu­ke Vis­ser.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.