Da­mes Ak­tu­eel hoor van hoop ná dwelm­ver­slaafd­heid

George Herald - - Kuns & Vermaak -

Die te­ma van Ou­te­ni­qua Da­mes Ak­tu­eel se laas­te ver­ga­de­ring was 'Ge­loof be­oe­fen hoop'.

Die broers F­red­die Trout en Way­ne Wind­vo­gel van Pa­sa, (Pe­op­le A­gainst Sub­stan­ce A­bu­se), het die vroue ver­tel van die skok­ken­de er­va­rings van hul­le kin­der­le­we op die Kaap­se Vlak­te.

Hul­le he­le familie was al­ko­ho­lis­te, dwelm­ver­slaaf­des en ben­de­le­de.

Hul­le be­leef ge­weld, geen lief­de nie, net ver­wer­ping en raak self dwelm­ver­slaaf­des en gang­sters, maar God het ‘n plan met hul­le le­we. Hy stuur ‘n vrou wat vir F­red­die 10 jaar lank kerk toe nooi al wou F­red­die haar ver­moor het. Hy het selfs twee maal pro­beer self­moord pleeg, maar al­bei broers kom by ‘n kruis­pad in hul­le le­we, neem deur God se ge­na­de die reg­te be­slui­te en ein­dig in Ge­or­ge waar hul­le le­we ‘n seen vir die ge­meen­skap is.

Hul­le sê: "Moe­nie vir kin­ders sê moe­nie dwelms ge­bruik nie - gee vir hul­le lief­de en hoop en ‘n droom om na te jaag, want God het ‘n plan vir elk­een se le­we."’

Hul­le vra ook dat die pu­bliek nooit vir die ver­slaaf­des by die ro­bot­te geld of kos moet gee nie. Pa­sa help om die ver­slaaf­des na re­ha­bi­li­ta­sie­sen­trums te neem en bied aan leer­lin­ge le­wens­vaar­dig­he­de.

René Uys en Wil­lie Higgs het ook vir die vroue ge­leer om ‘n hoen­der te ont­been en op ‘n fees­te­li­ke wy­se voor te sit.

Sken­king aan Em­ma­üs

Da­mes Ak­tu­eel was ná hul­le Vrou­e­dag in Sep­tem­ber in 'n po­si­sie om ‘n do­na­sie aan Em­ma­üs en Ho­ër­skool Ou­te­ni­qua te kon maak.

Vir na­vrae oor Da­mes Ak­tu­eel, bel Mag­da­leen S­mook by 044 873 6568 of 074 977 1986 of Lou­ie Mey­er by 044 874 6523 of 084 525 2130.

By Da­mes Ak­tu­eel se ge­sel­li­ge aand, van links: F­red­die Trout (spre­ker), Ri­a­na Koen (or­ga­ni­seer­der van die aand), René Uys, Wil­lie Higgs en Way­ne Wind­vo­gel (spre­ker).

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.