KKNK jaar

George Herald - - Kuns & Vermaak -

Die te­ma van die 25ste Klein Ka­roo Na­si­o­na­le Kuns­te­fees (KKNK) ge­borg deur Ab­sa, is Kul­tuur­die­re en in pas met die te­ma is vier groot kuns­te­naars vir hul by­drae tot die kuns­te by die be­kend­stel­ling in Kaap­stad ver­eer.

At­hol Fu­gard is ver­eer met die Kuns­te On­be­perk-prys vir sy le­wens­by­drae tot die te­a­ter. A­man­da S­try­dom het die prys vir haar le­wens­by­drae tot mu­siek ont­vang. Sy is die e­nig­ste kuns­te­naar wat by elk van die KKNK se 24 fees­te op­ge­tree het.

Lizz Mei­ring is ver­eer vir haar by­drae as ak­tri­se, skry­wer, re­gis­seur en men­tor as­ook vir haar uit­son­der­li­ke werk vir die Te­a­ter­by­stands­fonds en haar on­der­steu­ning van jong ta­lent en an­der in die be­dryf. Sy het die prys vir diens aan die kuns­te ont­vang.

Ly­nel­le Ken­ned het reeds groot in­druk ge­maak as ak­tri­se, klas­sie­ke san­ge­res en in bly­spe­le, en het al ver­skeie pry­se ver­o­wer. Sy ont­vang die prys vir jong stem wat nog ’n groot im­pak op die kuns­te­be­dryf sal hê. Al vier kuns­te­naars is be­trok­ke by KKNK25.

Vol­gens Hugo T­he­art, waar­ne­men­de uit­voe­ren­de hoof van Kuns­te On­be­perk, is daar in 2019 tal­le de­buut­pro­duk­sies en uit­staan­de kuns­te­naars te sien.

“Die 25ste jaar is na­tuur­lik ’n nos­tal­gie­se vie­ring van ’n kwart­eeu van kuns­te in die Klein-Ka­roo en 25 jaar van de­mo­kra­sie. Ons on­der­soek, her­be­soek, stof af, maar ons kyk ook vo­ren­toe en soos ge­woon­lik sal die fees er­va­rings uit die boon­ste rak­ke vir die al­mal bied.”Die vol­le­di­ge pro­gram word vroeg in Ja­nu­a­rie be­kend ge­maak, maar ’n paar hoog­te­pun­te is reeds be­kend.

Die vlag­skip­dra­ma­ver­to­ning van die KKNK25-fees is Ko­nin­gin Le­ar, An­tjie Krog se ver­ta­ling van Tom La­noye se her­ver­beel­ding van die klas­sie­ke S­ha­ke­spea­re­werk. Mar­thi­nus Bas­son is die re­gis­seur, met on­der an­de­re An­toi­net­te Kel­ler­mann, An­naMart van der Mer­we, Ro­lan­da Ma­rais en Neels van Jaars­veld in die rol­ver­de­ling. Lizz Mei­ring het die prys vir diens aan die kuns­te ont­vang.

Wat vi­su­e­le kuns be­tref, is daar nie ’n fees­kuns­te­naar aan­ge­wys nie, maar die KKNK se kuns­ku­ra­tor, Lu­cia Boer, het aan­ge­kon­dig dat ’n re­tro­spek­tie­we uit­stal­ling van die KKNK se fees­kuns­te­naars oor die ja­re die kern sal vorm.

Die KKNK25-fees­pro­gram is vroeg Ja­nu­a­rie be­skik­baar by www.kknk. co.za en kaart­jies kan van 18 Ja­nu­a­rie by Com­pu­tic­ket ge­koop word. Be­spreek ver­blyf by 044 203 8600.

At­hol Fu­gard het die Kuns­te On­be­perk-prys vir sy le­wens­by­drae tot die te­a­ter ont­vang.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.