Sa­ke­on­der­ne­mings stei­er as ge­volg van beurt­krag

George Herald - - News - Eu­ge­ne Gun­ning

Sa­ke­on­der­ne­mings en ver­al k­lein sa­ke­on­der­ne­mings, stei­er on­der die im­pak van beurt­krag. Ter­wyl sa­ke­on­der­ne­mings daag­liks a­sem op­hou of beurt­krag op die dag toe­ge­pas gaan word of nie, lei hul­le reeds ver­lie­se.

P­re­sie­se sy­fers is in die sta­di­um nog on­be­kend, maar on­der­ne­mings en sa­ke­or­ga­ni­sa­sies het be­ves­tig dat beurt­krag na­de­li­ge ge­vol­ge het. Kom­mer is ook uit­ge­spreek dat beurt­krag nou in die va­kan­sie­tyd toe­ge­pas word wan­neer on­der­ne­mings tra­di­si­o­neel goed doen, om op te maak vir die stil tye.

Aan die Ge­or­ge He­rald is ge­noem daar is selfs on­der­ne­mings is wat hul deu­re kan sluit. Die Ge­or­ge mu­ni­si­pa­li­teit het reeds by mon­de van sy mees se­ni­or amp­te­naar, die mu­ni­si­pa­le be­stuur­der, T­re­vor Bo­tha, er­ken dat beurt­krag e­ko­no­mie­se groei raak.

Dr. Den­nis Far­rel, voor­sit­ter van die Ge­or­ge-sa­ke­ka­mer, het by na­vraag ge­sê die te­rug­voe­ring wat hul­le van le­de kry is dat beurt­krag na­de­lig is. Van die k­lein sa­ke­on­der­ne­mings sluit vroe­ër en ver­loor in­kom­ste. Dit sal e­ko­no­mie­se groei be­na­deel.

Vol­gens hom be­hoort die mu­ni­si­pa­li­teit af­slag te gee aan on­der­ne­mings en huis­hou­dings vir die tyd­per­ke waar daar beurt­krag is en nie diens ge­le­wer word nie.

Die mu­ni­si­pa­li­teit koop die krag by E­s­kom en her­ver­koop dit aan ver­brui­kers.

Dr. Wil­lie Cil­liers, voor­sit­ter van die AHi Wes-Kaap, het ge­sê k­lein sa­ke­on­der­ne­mings is be­lang­rik vir Ge­or­ge en op die oom­blik lei hul­le on­der die ge­vol­ge van beurt­krag. Van die k­lein sa­ke­on­der­ne­mings het nie nood­wen­dig die ka­pi­taal om by­stand te kry soos by­voor­beeld ‘n krag­op­wek­ker nie. Hy is be­wus van sa­ke­on­der­ne­mings wat hul deu­re sluit ty­dens beurt­krag om­dat hul­le dan nie diens kan le­wer nie.

Daar is on­der­ne­mings wat tus­sen R4 000 en R5 000 per dag ver­loor as ge­volg van beurt­krag.

Bo­tha het ge­sê beurt­krag is bui­te die mu­ni­si­pa­li­teit se be­heer. “Ons is af­hank­lik van E­s­kom.” Hy het by­ge­voeg: “Ons het em­pa­tie met on­der­ne­mings.” Wan­neer die aan ska­ke­ling van beurt krag pro­ses­se aan die gang is pro­beer die mu­ni­si­pa­li­teit om se­ker te maak dat al die teg­nie­se as­pek­te in plek is.

Ge­sprek­ke met ver­teen­woor­di­gers in die pri­vaat sek­tor skil­der nie ‘n mooi prent­jie nie.

Vol­gens Tu­mi Ma­san­go, be­mar­kings­be­stuur­der van die Gar­den Rou­te Mall, is daar 120 on­der­ne­mings. Ty­dens beurt­krag kan slegs 44 hul deu­re op­hou. Die an­der sluit vir die tyd­perk.

Ri­on O­li­vier, be­stuur­der van die sen­trum, het ge­sê die moont­lik­heid word on­der­soek om ‘n aan­tal krag­op­wek­kers te koop.

“Ge­na­de. Dit het ons on­ver­hoeds be­trap,” het Ta­nya Prins van Root Cof­fee Ro­as­ters, ge­sê. Sy en haar man be­sit kof­fie­plek­ke by Pad­dagat en Wel­ling­ton S­qua­re. Toe die krag die eer­ste keer af­ge­gaan het, is hul­le nie eers ge­waar­sku nie.

Og­gen­de is hul be­sig­ste tye.

Hul­le ver­loor be­sig­heid. Hul­le het in­der­haas t­wee krag­op­wek­kers aan­ge­koop teen ‘n kos­te van meer as R 20000.

Dan is daar ook die be­dryfs­kos­te van krag­op­wek­kers. Dis al­les on­voor­sie­ne uit­ga­wes.

Oe­loff Ba­den­horst van Ge­or­ge Su­pa Quick in York­straat het ge­sê hul­le maak ge­bruik van rug­steun­stel­sels soos bat­te­rye. “Ons kan nog steeds diens­te le­wer, maar dit het kos­te im­pli­ka­sies.”

Die e­ko­no­mie is al­reeds moei­lik en daar is ook an­der kos­te-im­pli­ka­sies. “Dis re­de­lik ont­wrig­tend.”

Ma­ri­a­ne van Rooy­en van Hi­moin­sa het ge­sê die vraag na krag­op­wek­kers is be­slis meer. “Be­sig­heid was die laas­te maand goed. Dit is nie net toe te skryf aan beurt­krag nie, maar sy het by­ge­voeg: “Beurt­krag het by­ge­dra tot so­wat 10 tot 15% meer ver­ko­pe.” Hul­le ver­skaf hoof­saak­lik krag­op­wek­kers aan kom­mer­si­ë­le in­stel­lings, maar die af­ge­lo­pe tyd was daar ook ‘n vraag na k­lein krag­op­wek­kers. Dit is van men­se wat dit in hul huis­hou­dings wil ge­bruik en ook va­kan­sie­gan­gers.

“Men­se be­sef nou E­s­kom is erns­tig oor beurt­krag.”

Jo­han­nes van der Walt van Po­wer­hour So­lar het ge­sê baie meer men­se be­nut nou al­ter­na­tie­we krag­bron­ne soos bat­te­rye.

“Men­se wil se­ker maak hul­le het on­on­der­bro­ke krag.”

Na­vrae wis­sel van on­der­ne­mings wat hul kas­re­gis­ters wil ge­bruik tot maat­skap­pye wat hul ma­sjie­ne wil laat be­weeg.

Hy is be­wus van on­der­ne­mings wat oor­weeg om hul deu­re te sluit oor die hui­di­ge si­tu­a­sie. Daar is baie on­se­ker­heid en on­der­ne­mings is nie al­tyd se­ker wan­neer beurt­krag in­ge­stel gaan word nie.

Sa­ke­on­der­ne­mings wat hul deu­re sluit ty­dens beurt­krag om­dat hul­le dan nie diens kan le­wer nie. Daar is on­der­ne­mings wat tus­sen R4 000 en R5 000 per dag ver­loor as ge­volg van beurt­krag.

Sien ‘n vi­deo by www.ge­or­ge­he­rald.comTa­nya Prins van Root Cof­fee Ro­as­ters Pad­dagat by die krag­op­wek­ker wat on­langs ge­koop is as ge­volg van beurt­krag. Fo­to: Eu­ge­ne Gun­ning

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.