Me­nings­ver­skil oor in­te­gra­sie en ver­dig­tings­voor­stel­le

George Herald - - News -

A­li­da de Beer

Dr. An­dy La­mont, be­ken­de Pa­calts­dor­per en voor­sit­ter van die Ge­or­ge-er­fe­nis­trust, meen dat toe­koms­ti­ge ont­wik­ke­lings wat vol­gens die kon­sep-ruim­te­li­ke ont­wik­ke­lings­plan by die in­gan­ge van die dorp kan plaas­vind, ‘n er­ge ne­ga­tie­we im­pak op die his­to­rie­se ruim­te­li­ke land­skap sal hê.

In 'n sterk be­woor­de brief in van­dag se brie­we­ko­lom (blad­sy 41) ver­wys hy na die "bla­tan­te ver­ont­ag­sa­ming" in die ROP van die kul­tu­re­le land­skap, met ver­wy­sing na on­der meer York­straat en Knys­na­weg. "Die ruim­te­li­ke be­lang­rik­heid van York­straat en die kul­tu­re­le land­skap­pe wat by die in­gan­ge na die stads­ge­bied ge­skep is, ver­dien be­sker­ming."

Hy sê die er­fe­nis­re­gis­ter van die mu­ni­si­pa­li­teit skiet eg­ter te­kort. Selfs die oud­ste ge­bou in Ge­or­ge, die 1815 Pa­tat­huis in Mis­si­on­weg in Pa­calts­dorp, is nie daar­in op­ge­neem nie. Ge­or­ge He­rald het voor­heen be­rig oor on­te­vre­den­heid oor die pro­ses wat ge­volg is met die saam­stel van die in­ven­ta­ris. Al­le er­fe­nis­hulp­bron­ne moet daar­in ge­lys wees. Dit is die pri­mê­re ver­wy­sings­bron wat ge­kon­sul­teer word wan­neer aan­soe­ke ten op­sig­te van his­to­rie­se ge­boue oor­weeg word.

Voor­stel­le oor ver­dig­ting en in­te­gra­sie in die kon­sep-ROP het po­si­tie­we en ne­ga­tie­we kom­men­taar ont­lok, ver­al die ho­ë­digt­heids­be­hui­sing wat in G­len­wood en by King Ge­or­ge-park voor­ge­stel word.

Raads­lid Gert van Nie­kerk van die Vry­heids­front Plus het ge­sê dit is reeds in P­re­to­ria be­wys dat sul­ke ont­wik­ke­lings mis­luk. "Wie gaan 'n so­ge­naam­de buf­fer­huis van meer as 'n mil­joen rand koop langs 'n huis wat die groot­te van 'n dub­bel­mo­tor­huis is? Hier­mee saam kom die Wen­dy-hui­se en mis­daad. Die VF + het geen pro­bleem met in­te­gra­sie nie, maar dan moet dit oor­deel­kun­dig ge­doen word. Hoe­kom moet in­wo­ners wat hul spaar­geld ge­bruik het om in 'n se­ke­re buurt te be­lê, se ei­en­dom­swaar­de ver­laag word? Ons dorp se ka­rak­ter en at­mos­feer gaan heel­te­mal ver­an­der.” Hy Ge­or­ge He­rald het voor­ge­stel dat die grond langs die ka­ra­vaan­park in York­straat ge­bruik word vir be­kos­tig­ba­re be­hui­sing.

Raads­lid Vi­r­gill Ge­ric­ke van die

Pa­calts­dorp Be­sorg­de In­wo­ners sê in­te­gra­sie en trans­for­ma­sie van ge­meen­skap­pe moes lank­al be­gin het. Die mo­del van a­par­te ont­wik­ke­ling skep on­ge­mak en hou ge­meen­skap­pe uit me­kaar. “Of dit nou vyf jaar of 20 jaar neem, dis es­sen­si­eel.”

Ver­dig­ting moet eg­ter om­sig­tig han­teer word. "Ons moet die waar­de van ei­en­dom en dit wat an­der men­se op­ge­bou het, re­spek­teer. Ons kan nie in 'n mas­sa gaan af­pak en dink men­se moet te­vre­de wees nie, maar ter­self­der­tyd moet voor­sie­ning ge­maak word vir die mid­del­klas en vir al­le ge­meen­skap­pe. Eks­klu­sie­we ont­wik­ke­lings­mo­del­le kan nie vir al­tyd aan­gaan nie. Al­mal kan ook nie dorp toe trek nie. Sa­ke­no­dus­se in plek­ke soos Pa­calts­dorp en Blan­co is nood­saak­lik om diens­te na­der aan die men­se te bring.”

Die voor­sit­ter van die EFF in die SuidKaap, Se­ay­ne Maar­man, het die Ge­or­ge He­rald ver­wys na die par­ty se ver­kla­ring op Fa­ce­book waar­in hul­le dit stel dat ruim­te­li­ke ge­reg­tig­heid nood­saak­lik is om ‘n meer ge­ly­ke Ge­or­ge te bou. “Ons sal nie ras­sis­te toe­laat wat ba­klei om hul­le voor­reg­te te be­hou nie, en ook nie die ras­ge­o­ri­ën­teer­de ruim­te­li­ke ont­werp van Ge­or­ge nie. Ge­or­ge en die mees­te mu­ni­si­pa­li­tei­te in die Wes-Kaap be­no­dig drin­gend ruim­te­li­ke be­plan­ning wat ons men­se toe­gang gee tot en na­der bring aan goeie hui­se, werk­ge­leent­he­de, goeie sko­le, ge­sond­heids­fa­si­li­tei­te, sport­fa­si­li­tei­te en par­ke.” Die par­ty ver­oor­deel ‘n aan­lyn­pe­ti­sie wat die King Ge­or­ge-in­wo­ners­ver­e­ni­ging ge­loods het en noem dit ‘n “e­li­tis­tie­se, an­ti-ar­moe­de a­gen­da wat die so­si­a­le be­weeg­lik­heid ver­hoed van pro­fes­si­o­ne­le men­se wat hui­se by die be­hui­sings­ont­wik­ke­ling daar kan be­kos­tig.”

An­dri­kus van der West­hui­zen van die DA sê in­te­gra­sie en ver­dig­ting is die pro­fes­si­o­ne­le stand­punt van stads­be­plan­ners en is ‘n hui­di­ge denk­rig­ting wê­reld­wyd. “As ons wil hê dat o­pen­ba­re ver­voer moet werk, dan is ver­dig­ting nood­saak­lik. As ons ons groen om­ge­wing wil be­waar, kan ons nie ste­de­li­ke kruip on­be­perk toe­laat nie. As ‘n mens ‘n lang­ter­myn­vi­sie het, het jy nie eint­lik ‘n an­der keu­se nie.” “’n Klomp men­se oor ‘n breë e­ko­no­mie­se spek­trum wil Ge­or­ge toe kom. As jy die las op in­fra­struk­tuur pro­beer be­stuur, dan is daar net ‘n se­ke­re rig­ting wat jy kan in­slaan. Wat in­te­gra­sie be­tref, moet ons die ou ruim­te­li­ke or­de pro­beer af­breek en vir men­se be­kos­tig­ba­re be­hui­sing na­der aan hul werk ver­skaf."

Die ANC se hoof­sweep, No­ma­wet­hu Jan­tjies, het teen druk­tyd nog nie op ‘n bood­skap wat ge­laat is, ge­re­a­geer nie.

‘n Ver­keers­op­een­ho­ping in Platt­ner-bou­le­vard. Die in­wo­ners van die King Ge­or­ge-buurt het fo­to’s soos hier­die ge­bruik as deel van kom­men­taar wat hul­le by die mu­ni­si­pa­li­teit in­ge­dien het oor ‘n ho­ë­digt­heids­ont­wik­ke­ling wat in hul mid­de be­plan word. Die het ver­le­de week oor die voor­ge­stel­de ont­wik­ke­ling be­rig.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.