Joey van Wyk vier 70 jaar as Vlv-lid Pu­bliek ge­vra vir vee­dief­stal-sa­me­wer­king

Graaff-Reinet Advertiser - - Voorblad -

Joey van Wyk ont­vang haar 70-jaar diens­kno­pie van Ly­net­te Maartin. GRAAFF-REINET — Joey van Wyk (95) is reeds vir die af­ge­lo­pe 70 jaar lid van die VLV Kaap­land.

Sy was ‘n on­der­wy­se­res van be­roep en ook ak­tief be­trok­ke by die VLV.

Te­sa­me met haar por­te­fiel as Op­voe­ding en Kul­tuur-sa­me­roe­per, was sy ook ‘n y­we­ri­ge blom­me­rang­skik­ker en ‘n be­oor­de­laar van blom­me.

Sy bring haar kant dub­bel en dwars vir haar Vlv-tak.

Van Wyk is ‘n e­re­lid van die Graaff-rei­net­tak en woon sy nog steeds al die ver­ga­de­rings by. Sy is ’n in­spi­ra­sie en won­der­li­ke voor­beeld vir al die le­de.

Ty­dens die Graaff-reinet-tak se 85e ver­jaars­dag­vie­ring, In­ter­tak- en In­ter­na­si­o­na­le dag, het Van Wyk haar 70-jaar diens­kno­pie van Ly­net­te Maartin, VLV Kaap­land vi­se-pre­si­dent en Sir­kel Mid­del­land pre­si­dent ont­vang. GRAAFF-REINET — Ten spy­te van po­gings deur boe­re en die SAPD se vee­dief­stal-een­heid is die jaar­lik­se ver­lies deur vee­dief­stal in dié om­ge­wing oor die va­kan­sie­tyd­perk op vlak­ke wat die vol­hou­baar­heid van vee­boer­de­ry en die voor­sie­ning van vleis aan ver­brui­kers erns­tig be­dreig.

Die pas af­ge­lo­pe Maan­dag­aand, 27 No­vem­ber, het le­de van die plaas­li­ke boe­re­ge­meen­skap en die vee­dief­stal­een­heid by­een­ge­kom - die ver­ga­de­ring het dit ten doel ge­had om 'n plan te be­raam rond­om vee­dief­stal- en voet­pa­trol­lies in die om­ge­wing ge­du­ren­de die ko­men­de fees­sei­soen.

Oo­sie Oost­hui­zen van die plaas­li­ke vee­dief­stal­een­heid ver­soek die pu­bliek om as­se­blief e­ni­ge in­lig­ting rond­om vee­dief­stal aan sy een­heid deur te gee - die by­stand­nom­mer is 082 412 6971.

Die ge­meen­skap word ook ge­maan om nie vleis by on­be­ken­de per­so­ne te koop nie aan­ge­sien dit 'n oor­tre­ding in­ge­vol­ge die vee­dief­stal-wet is.

Wan­neer vleis of vee aan­ge­koop word moet die ver­ko­per ook die no­di­ge do­ku­men­ta­sie aan die ko­per ver­skaf. Daar sal ook streng op­ge­tree word teen pe­ro­ne wat nie hul vee op die voor­ge­skre­we ma­nier merk nie.

Die boe­re-ge­meen­skap het ad­di­si­o­ne­le fond­se in dié tyd be­skik­baar ge­stel vir in­lig­ting ra­ken­de vee­dief­stal met die hoop om dié mis­daad te be­kamp - die pu­bliek wat reis word ook ver­soek om ver­dag­te be­we­gings langs paaie te rap­por­teer. Die pas af­ge­lo­pe Maan­dag­aand het le­de van die plaas­li­ke boe­re­ge­meen­skap en vee­dief­stal­een­heid by­een­ge­kom.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.