Mur­rays­burg Sy­bok­haar­kwe­kers­ver­e­ni­ging ver­kies nu­we be­stuur

Graaff-Reinet Advertiser - - Voorblad -

Be­stuur van Mur­rays­burg Sy­bok­haar­kwe­kers­ver­e­nin­ging, 2018: Ca­rel van der Mer­we, Ber­no T­heron, P­hi­lip­pie Re­tief (hulp­se­kre­ta­ris), P­hil de Klerk (wen­ner van 2017 Kud­de­kom­pe­ti­sie), Frans Re­tief (voor­sit­ter), Fran­cis King­will (se­kre­ta­res­se), T­heron­nie van der Mer­we en Ko­sie van S­chalk­wyk (on­der­voor­sit­ter). MUR­RAYS­BURG — Die Mur­rays­burg Sy­bok­haar­kwe­kers­ver­e­ni­ging (SKV) het hul jaar­ver­ga­de­ring ein­de 2017 te Groot­plaas ge­hou.

Die ver­ga­de­ring is op pas­li­ke wy­se deur T­heron­nie van der Mer­we ge­o­pen.

Ko­sie van S­chalk­wyk (on­der­voor­sit­ter: Mur­rays­burg SKV) spreek die ver­e­nin­ging se mee­ge­voel uit aan die Re­tief-fa­mi­lie met die af­ster­we van Louw Re­tief en die Reynolds­fa­mi­lie met die af­ster­we van Per­cy Reynolds.

Hy wens ook vir Frans Re­tief ge­luk met die Miyu­ki Kam­pi­oen Win­ter­skeer­sel vir 2016 en P­hi­lip­pie Re­tief wat die OVK/CMW toe­ken­ning vir die hoog­ste ge­mid­del­de prys, vir sy So­mer­skeer­sel 2017, ont­vang het.

Die spre­kers by die ver­ga­de­ring was Dr Ro­land Lar­son ('n vee­arts van Graaff-reinet), Wal­lie Weeks (hoof­be­stuur­der: CMW), Hen­fred Lin­de (be­stuur­der: SASKV), De­on Saay­man (be­stu­ren­de di­rek­teur: SSA) en An­le Marais (be­mar­ker: SSA)

Die nu­we be­stuur vir 2018 is ook ver­kies, naam­lik Frans Re­tief as voor­sit­ter, Ko­sie van S­chalk­wyk as on­der­voor­sit­ter, Fran­cis King­will as se­kre­ta­res­se en P­hi­lip­pie Re­tief as hulp­se­kre­ta­ris. Die ad­di­si­o­ne­le le­de is, T­heron­nie van der Mer­we, Ber­no T­heron en Ca­rel van der Mer­we.

Daar was weer ver­skeie kom­pe­ti­sies waar­aan boe­re kon deel­neem.

Die boe­re het kans ge­kry om bok­haar­mon­sters te ti­peer en die mi­krons daar­van te skat. Vir die ti­pe­ring was, Mia T­heron eer­ste en met die mi­kron­skat­ting Ron­ni­lie van der Walt.

Met die pla­sing van die ram­me was daar ver­skeie boe­re in die kol.

Vir die plaas­wer­kers was Ashwin eer­ste met die pla­sing van die ooie.

Daar was ook ‘n ram waar­van die ge­wig ge­skat moes word.

Hier was P­hi­lip­pie Re­tief en Mo­ni­ca T­heron die e­nig­stes wat kor­rek was.

Die kud­de­kom­pi­ti­sie het ten spy­te van er­ge droog­te steeds goeie be­lang­stel­ling ge­had.

Be­hal­we vir die wis­sel­tro­fees is daar ook pry­se deur CMW, BKB en SSA ge­borg.

Hier­die tro­fees en pry­se is deur An­le Marais (SSA) en Frans Re­tief, aan die wen­ners oor­han­dig.

Die bes­te ooi­tjie in die ver­sorg­de af­de­ling is deur Ar­chie Vor­ster en in die on­ver­sorg­de af­de­ling deur P­hil de Klerk, in­ge­skryf en die twee­de bes­te ooi­tjie, in die ver­sorg­de af­de­ling deur Johny en in die on­ver­sorg­de af­de­ling deur P­hil de Klerk.

Die bes­te groep ooi­tjies in die ver­sorg­de af­de­ling is deur Ar­chie Vor­ster in­ge­skryf en in die on­ver­sorg­de af­de­ling, P­hil de Klerk.

Na ‘n leer­sa­me dag is daar’n heer­li­ke ete voor­ge­sit deur die vrou­ens van die be­stuur en tot laat ge­kui­er met mu­siek deur Murrrays­burg se eie plaas­li­ke ta­lent, Trom­pie. Die Mur­rays­burg Sy­bok­haar­kwe­kers­ver­e­ni­ging is groot dank ver­skul­dig aan John But­ter­worth en sy eg­ge­no­te vir die be­skik­baar­stel­ling van hul plaas.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.