SKRIBA/ KASSIER

Graaff-Reinet Advertiser - - Voorblad -

• To­ta­le funk­si­o­ne­ring

van kerk­kan­toor • Kassier • Be­trok­ken­heid by funk­sies & ver­ga­de­rings

• Re­ke­naar­ge­let­terd • Boek­hou ken­nis • Goeie men­se­ver­hou­dings NG Lid­ma­te sal voor­keur ge­niet Mi­ni­mum 9 ure per week

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.