Ka­roo C­hi­ro­practic brei uit

Graaff-Reinet Advertiser - - Voorblad -

GRAAFF-REI­NET — Dr Ri­aan Pie­ter­se, wel be­ken­de chi­ro­prak­ti­syn, wat die af­ge­lo­pe ses jaar in Graaff-rei­net prak­ti­seer, gaan van­af Ju­nie 2018 op ‘n Don­der­dag be­skik­baar wees vir kon­sul­ta­sies in Mid­del­burg.

Dr Pie­ter­se is baie dank­baar vir die ge­troue on­der­steu­ning van die Mid­del­bur­ge­meen­skap en wil graag sy vaar­dig­he­de meer toe­gank­lik maak vir die men­se van die om­ge­wing. Hy gaan werk van­af die ka­mers van P. Olls Oog­kun­di­ges in 27 Van Ree­nen­straat, Mid­del­burg. Af­spra­ke kan ge­maak word by 049 842 1127.

C­hi­ro­prak­tyk is 'n ge­sond­heids­be­roep wat spe­si­a­li­seer in die di­ag­no­se, be­han­de­ling en voor­ko­ming van me­die­se siek­tes van die spier­ske­let­stel­sel en die uit­wer­king van hier­die siek­tes op die funk­sie van die se­nu­wee­stel­sel en al­ge­me­ne ge­sond­heid.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.