Kom stap of ry weer saam teen kan­ker

Graaff-Reinet Advertiser - - Voorblad -

Maak som­mer nou al 'n knoop in jou oor om se­ker te maak jy ont­hou van die Pink Trees for Pau­li­ne-ge­leent­heid wat vol­gen­de Sa­ter­dag­og­gend, 20 Ok­to­ber, in Graaff­rei­net plaas­vind.

Dié ge­wil­de fonds­in­sa­me­lings­i­ni­si­a­tief is om die draai en be­loof om, soos in die ver­le­de, ho­pe pret te wees.

Vir dié jaar se ge­leent­heid, be­plan die or­ga­ni­seer­ders 'n pienk stap­tog van­af die Ro­bert So­buk­we-ge­bou in Kol­le­ge­weg, af in Kerk­straat, tot voor die Pol­ka- en Our Yar­dre­stau­ran­te in So­mer­set­straat.

Wat dié stap­tog net nog méér pret gaan maak is die vlot­te wat voor al die stap­pers die stra­te af gaan ry.

Die vlot-kom­pe­ti­sie is 'n nu­we i­ni­si­a­tief wat on­langs deur die re­ë­lings­ko­mi­tee van sta­pel ge­stuur is.

Graaff-rei­net­ters word uit­ge­daag om 'n k­re­a­tie­we vlot te bou vir die ge­leent­heid die in­skry­wing van 'n vlot is gra­tis en staan die­ge­ne wie se vlot as die bes­te skep­ping aan­ge­wys word, die kans om met R3 000 in prys­geld weg te stap.

Daar is nog tyd om in te skryf hier­voor - vorms kan by Our Yard af­ge­haal word. Vlot­te kan be­staan uit 'n skep­ping wat jy self ont­werp en ge­bou het, of uit 'n ver­sier­de voer­tuig. S­pan­ne kan in­skryf as 'n groep, 'n in­di­vi­du of 'n be­sig­heid.

K­re­a­tie­we skep­pings Pienk pas­sie

Die­ge­ne wat in­skryf vir die ge­leent­heid se pienk stap­tog - die 'Cra­zy Pink Walk' - word aan­ge­moe­dig om hul stap­skoe­ne aan te trek, in pienk te klee en hul­self ge­reed te maak vir 'n gees­drif­ti­ge stap deur Graaff-rei­net.

Die in­skry­wings­fooi vir die stap be­loop R20 per per­soon (18 en ou­er) en R10 vir kin­ders 17 of jon­ger.

In­skry­wings­vorms vir die stap­tog kan ook by Our Yard af­ge­haal word.

'n Fees­te­li­ke af­fê­re

Met die aan­koms van die vlot­te en stap­pers aan die ein­de van die 'Cra­zy Pink Walk' in So­mer­set­straat gaan daar in 'n fees­te­li­ke luim in dié straat saam ge­kui­er word.

Die ge­wil­de Our Yard 'Food Court' gaan sorg vir heer­li­ke eet­goed, ter­wyl Marc An­tho­ny al­mal teen­woor­dig met mu­siek sal ver­maak en 'n groep dan­sers 'n lyn­dans­de­mon­stra­sie sal aan­bied.

Ver­skeie ge­luks-trek­kings deur die loop van die og­gend gaan ook van som­mi­ge van die stap­pers wen­ners maak.

Om die klein­span te ver­maak word daar ook 'n Koe­ke­door­tjie­kom­pe­ti­sie aan­ge­bied.

Kin­ders tus­sen die ou­der­dom van 2 en 13 kan hier­voor in­skryf. Kos­tes be­loop R20 per in­skry­wing - vorms kan af­ge­haal word by Our Yard.

Al­le in­skry­wings - vir die stap­tog, die vlot­kom­pe­ti­sie en die Koe­ke­door­tjie-kom­pe­ti­sie - moet weer teen 17 Ok­to­ber aan Our Yard, ge­leë te 50 So­mer­se­traat, te­rug­be­sorg word. Dit kan ook per e-pos aan ad­min@ou­ry­ard. co.za per aan­ge­stuur word.

Vir ver­de­re in­lig­ting rond­om al die re­ë­lings, ska­kel vir An­dré van Rens­burg by 071 870 5081 of 049 891 0337.

Ou­lik! S­per­tyd vir in­skry­wings Vir 'n goeie doel

Dié i­ni­si­a­tief word ten ba­te van die Graaff-rei­net Kan­ker­ver­e­ni­ging aan­ge­bied. Graaff­rei­net­ters word aan­ge­moe­dig om dit te on­der­steun en só 'n ver­skil te maak en jou on­der­steu­ning vir die goeie doel te wys.

Jy kan in Ok­to­ber­maand by­dra tot kan­ker­be­wust­heid saam met die Pink Trees for Pau­li­ne­i­ni­si­a­tief deur pienk ma­te­ri­aal om ‘n boom in jou om­ge­wing vas te maak. Dié bo­me is on­langs in So­mer­set­straat deur Ca­rol-ann van Jaars­veld - wat dié pro­jek in 2012 van sta­pel ge­stuur het - toe­ge­draai ter on­der­steu­ning van ge­lief­des wat aan kan­ker ly. Pienk lap kan by Our Yard in So­mer­set­straat aan­ge­koop word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.