Dorp spog met bi­o­ki­ne­ti­ka-prak­tyk

Graaff-Reinet Advertiser - - Voorblad -

Bi­o­ke­ne­ti­kus Chris­ti Pot­gie­ter het on­langs haar eie prak­tyk in Bour­ke­straat, Graaff­rei­net, ge­o­pen.

Wat is Bi­o­ki­ne­ti­ka? Bi­o­ki­ne­ti­ka fo­kus op die be­vor­de­ring van al­ge­he­le wel­stand, die in­stand­hou­ding van fi­sie­ke ge­sond­heid en fi­na­le fa­se re­ha­bi­li­ta­sie deur mid­del van we­ten­skap­lik ge­bas­seer­de oe­fen­pro­gram­me.

Chris­ti, 'n ma­tri­ku­lant van Eu­ni­ce High S­chool in Bloem­fon­tein en ten­nis­spe­ler van for­maat wat Suid-a­fri­ka al in­ter­na­si­o­naal in dié s­port ver­teen­woor­dig het, het haar BA Hms-graad aan die U­ni­ver­si­teit van die Vry­staat ver­werf, waar­na sy toe haar BSC. S­port Hons. (Bi­o­ki­ne­ti­ka) by die U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch ver­werf het.

Chris­ti het vroe­ër dié jaar na Graaff­rei­net van­af Bloem­fon­tein ver­huis, waar sy as bi­o­ki­ne­ti­kus vir die Vry­staat­se S­port­we­ten­skap In­s­ti­tuut ge­werk het.

Daar het sy waar­de­vol­le on­der­vin­ding in sport­kon­di­si­o­ne­ring en re­ha­bi­li­ta­sie van at­le­te op­ge­doen.

Chris­ti, wat glo dat dat ‘n ge­son­de lig­gaam ‘n ge­son­de gees huis­ves, voel dat daar groot be­hoef­te aan bi­o­ki­ne­ti­ka op ver­skeie ge­bie­de in Graaff-rei­net is en dat sy as bi­o­ki­ne­ti­kus 'n po­si­tie­we by­drae kan le­wer op die ge­bied van re­ha­bi­li­ta­sie van or­to­pe­die­se toe­stan­de, chro­nie­se siek­tes, ge­strem­de per­so­ne - ver­al kin­ders, sport­be­se­rings en kon­di­si­o­ne­ring in ver­skeie sport­be­se­rings.

Vol­gens Chris­ti is die groot­ste uit­da­ging en iets wat sy na­streef, om pa­si­ën­te ge­mo­ti­veerd te hou om vol te hou met die voor­ge­skre­we pro­gram tot­dat re­ha­bi­li­ta­sie suk­ses­vol vol­tooi is.

Sy be­skryf haar­self as ’n per­soon wie se pas­sie vir haar werk oor­spoel na haar pa­si­ën­te en dat sy oor die ver­moë be­skik om an­der aan te moe­dig en te mo­ti­veer om nooit op te gee nie.

Sy sien uit om in die toe­koms voort te bou op haar suk­ses­se en die nu­we a­von­tuur om haar eie prak­tyk in Graaff-rei­net te be­dryf aan te pak.

Chris­ti prak­ti­seer van Maan­dae tot Don­der­dae in Graaff-rei­net en Vry­dae is sy in Mur­rays­burg waar sy ten­nis­les­se, pi­la­tes­klas­se en bi­o­ki­ne­ti­ka-ses­sies aan­bied.

Die­ge­ne wat meer hier­om­trent wil uit­vind kan haar ska­kel op 072 601 8657 of by haar prak­tyk by 37 Bour­ke­straat 'n draai maak.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.