Ten­nis­toer­nooi lok tal­le spe­lers van o­ral

Graaff-Reinet Advertiser - - Sport -

ONGELOOFLIK! Dít is hoe deel­ne­mers aan die Ma­t­chpoint Ten­nis­a­ka­de­mie se vyf­de jaar­lik­se 'Clas­sic'-ten­nis­toer­nooi, dié kom­pe­ti­sie be­skryf het.

Die ten­nis­toer­nooi, wat vroe­ër die maand in Graaff-rei­net plaas­ge­vind het, was vol­gens Pie­naar ’n reu­se-suk­ses. 'n Al­le­min­ti­ge 120 spe­lers het die ti­pie­se Graaff-rei­net hit­te oor die na­week van 5 en 6 Ok­to­ber aan­ge­durf om in ver­skil­len­de ou­der­doms­groe­pe van O.8 tot die Ope-af­de­ling in en­kel- so­wel as dub­bel­wed­stry­de mee te ding.

Heel­wat plaas­li­ke spe­lers het deel­ge­neem, as­ook spe­lers van Port E­li­za­beth, Bloem­fon­tein, Cra­dock, De Aar, Mid­del­burg, So­mer­se­toos, Bed­ford, Oos-lon­den, Bur­gers­dorp en Co­les­berg on­der an­de­re.

Soos ou­der­ge­woon­te, was ui­ters kom­pe­te­ren­de spel aan die or­de van die dag en is daar in el­ke ou­der­doms­groep 'n wen­ner en 'n naas­wen­ner aan­ge­wys wat al­mal be­loon is met uit­ste­ken­de pry­se.

Die spe­lers van Graaff-rei­net het baie goed ge­vaar, ver­al die spe­lers ver­bon­de aan die Ma­t­chpoint Ten­nis­a­ka­de­mie.

Een van die bes­te pry­se op die spel - 'n splin­ter­nu­we Wil­son-ten­nis­ra­ket ter waar­de van R2 500 ge­borg deur die Ma­t­chpoint Ten­nis­a­ka­de­mie - is deur 'n spe­ler van Cra­dock Le­ha­ne Ma­rais ge­wen.

I­na­li­se du Pie­sa­nie van die Ma­t­chpoint Ten­nis­a­ka­de­mie rig graag 'n woord van dank aan al­mal wat 'n hand by­ge­sit het om die toer­nooi moont­lik te maak, as­ook die U­ni­on-sko­le, La­er Volk­skool, die Bo­ta­nie­se Ten­nis­klub en Ho­ër Volk­skool vir die ge­bruik van hul ba­ne en fa­si­li­tei­te.

Vol­gen­de na­week, 2 en 3 No­vem­ber, vind die Jo­ce­lyn Ma­rais ten­nis­toer­nooi vir la­er­sko­le in Graaff-rei­net plaas - dié toer­nooi is se­ker die groot­ste en mees be­lang­rik­ste na­week op die Ma­t­cpoint Ten­nis­a­ka­de­mie se ka­len­der.

Dan bied die Ma­t­chpoint Ten­nis­a­ka­de­mie weer 'n ten­nis­kli­niek aan op 26, 27 en 28 No­vem­ber in Graaff-rei­net. Be­lang­stel­len­des kan Han­ne­lie Pie­naar ska­kel by 072 686 1804 in ver­band hier­mee.

I­na­li­se du Pie­sa­nie spreek die deel­ne­men­de ten­nis­spe­lers toe ty­dens die on­lang­se ten­nis­toer­nooi van die Ma­t­chpoint Ten­nis­a­ka­de­mie in Graaff-rei­net.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.