Twee­kamp, ’n s­port vir die gan­se ge­sin

Graaff-Reinet Advertiser - - Sport -

Sa­ter­dag­og­gend het OP Twee­kamp 'n uit­blin­ker lig­a­ge­leent­heid in Graaff-rei­net aan­ge­bied.

Dit was die eer­ste keer dat uit­dun­ne vir dié sport­soort plaas­li­ke aan­ge­bied word, en hoop die or­ga­ni­seer­ders om dit 'n jaar­lik­se in­stel­ling op die dorp te maak. Tien­tal­le at­le­te van die Ka­roo, dit wil sê van sko­le soos Mar­low, Gill, Cra­dock, U­ni­on en Volk­skool, het op­ge­daag om híér te pro­beer kwa­li­fi­seer vir die Op-span. Van 8-ja­ri­ges tot vol­was­se­nes het aan die uit­dun­ne deel­ge­neem en het ve­ral die plaas­li­ke at­le­te uit­ge­blink op die dag.

Twee­kamp is 'n u­nie­ke en on­af­hank­li­ke vorm van s­port waar at­le­te mee­ding in hard­loop­en swemi­tems ten ein­de hul­le veel­sy­dig­heid te meet aan die hand van voor­afop­ge­stel­de pun­te­ta­bel­le wat ge­ba­seer is op die tye wat hul­le be­haal.

Die s­port bied ge­wel­dig baie vir el­ke deel­ne­mer en aan­ge­sien deel­na­me nie ou­der­dom­ge­bon­de is nie, kan die he­le ge­sin daar­by be­trok­ke raak – daar is deel­ne­mers van tot 80 jaar oud wat hier­aan deel­neem.

Sa­ter­dag se by­een­koms is by Ho­ër Volk­skool se at­le­tiek­baan en swem­bad aan­ge­bied en al­hoe­wel dit ef­fe warm was, het aan­ge­na­me weers­om­stan­dig­he­de en 'n ge­sel­li­ge at­mos­feer die deel­ne­mers be­groet.

Saam met Ho­ër Volk­skool het plaas­li­ke be­sig­he­de Su­per­quick en die O­be­sa-kwe­ke­ry as bor­ge in­ge­tree vir die ge­leent­heid en is die or­ga­ni­seer­ders baie dank­baar vir hul­le on­der­steu­ning.

On­der die at­le­te van Graaff-rei­net wat deel­ge­neem het, het die vol­gen­de eer­ste plek­ke be­haal:

Mia Bo­tha O.9 dog­ters (Volk­skool)

Ai­den T­hi­art O.11 seuns (Volk­skool)

Ty­ra Bin­ney O.13 dog­ters (U­ni­on) Mar­lien C­re­we-bro­wn O.15 dog­ters (Volk­skool)

L­le­wel­lyn C­re­we-bro­wn O.17 seuns (Volk­skool)

O­wen T­hi­art O.19 seuns (Volk­skool)

René Oost­hui­zen (se­ni­or ve­te­ra­ne) Re­tia Oost­hui­zen (at­le­te met be­per­king/spe­si­a­le be­hoef­tes) L­le­wel­lyn C­re­we-bro­wn is as die top mans at­leet vir die dag aan­ge­wys met die mees­te pun­te aan­ge­te­ken deur 'n in­di­vi­du. 'n Nu­we i­ni­si­a­tief, 'n pret af­los, wat aan die ein­de van die by­een­koms aan­ge­bied is, is goed on­der­steun deur al die deel­ne­mers. Die og­gend is ter­deë ge­niet deur al­mal wat dit by­ge­woon het en is al­mal dit eens dat die aan­bied van só 'n ge­leent­heid op plaas­li­ke bo­dem de­fi­ni­teif sal by­dra tot die ont­wik­ke­ling van dié sport­soort. Die­ge­ne wat meer wil uit­vind, is wel­kom om Ge­off C­re­we-bro­wn te ska­kel by 082 873 3000.

At­le­te van Volk­skool en U­ni­on on­der­skei­de­lik, Mar­lien C­re­we-bro­wn en Jen­na M­cnaug­h­ton. INLAS: Mia Bo­tha van Volk­skool het eer­ste on­der die O.9-dog­ters ge­ëin­dig.

Meer fo­to’s by www.graaff­rei­ne­t­ad­ver­ti­ser.com ‘n Li­ga-by­een­koms is ver­le­de Sa­ter­dag­og­gend by Ho­ër Volk­skool deur OP Twee­kamp aan­ge­bied.

René Oost­hui­zen en Tin­kie Nau­dé.

Uhs-at­leet Cay­tah-leigh Koe­berg in ak­sie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.