LVS kweek ka­rak­ter­vol­le kin­ders

Graaff-Reinet Advertiser - - Voorblad -

John Lut­her het ge­sê: "Goeie ka­rak­ter moet meer ge­prys word as e­ni­ge an­der uit­staan­de ta­lent. Die mees­te ta­len­te is ‘n ge­skenk van Bo. Goeie ka­rak­ter, in teen­deel, word nie aan elk­een ge­skenk nie. Ons moet dit stuk­kie­vir-stuk­kie self bou deur ons keu­ses, moed en deur­set­tings­ver­moë".

Ja­nu­a­rie dié jaar het La­er Volk­skool af­ge­skop met hul 'K­leur­vol­le Ka­rak­ter'pro­gram wat reg deur die jaar deur leer­ders, per­so­neel en ou­ers by die skool be­oe­fen is.

Hier­die pro­gram het dit ten doel om kin­ders te leer hoe om hul­self, as­ook an­de­re om hul­le, te om­skep in men­se met goeie ka­rak­ter in die sa­me­le­wing.

Daar is ses ka­rak­ter­ei­en­skap­pe wat deur die jaar vir on­ge­veer ses we­ke per ka­rak­ter­ei­en­skap be­han­del is. Die ka­rak­ter­ei­en­skap­pe is be­trou­baar­heid, re­spek, ver­ant­woor­de­lik­heid, reg­ver­dig­heid, bur­ger­skap en om­gee.

Met die be­kend­stel­ling van elk van dié ka­rak­ter­ei­en­skap­pe aan die kin­ders, het die skool die ge­meen­skap be­trek om die ka­rak­ter­ei­en­skap­pe prak­ties aan die kin­ders te ver­dui­de­lik en/of de­mon­streer.

Be­trou­baar­heid is by­voor­beeld af­ge­skop met die plaas­li­ke po­li­sie se hon­de-een­heid wat ‘n de­mon­stra­sie ge­le­wer het met hul spe­si­aal op­ge­lei­de po­li­sie­hon­de.

Hier­deur het die kin­ders ‘n be­ter be­grip ge­kry van hoe om ‘n be­trou­ba­re in­di­vi­du te wees, want wat is dan nou ‘n be­ter voor­beeld van 'be­trou­baar­heid' as die mens se bes­te vriend?

Om dan hier­by aan te sluit, kon die leer­ders deur die jaar sleu­tel­hou­er­tjies by­me­kaar maak, wat el­ke ka­rak­ter­ei­en­skap uit­ge­beeld het.

Na­tuur­lik was 'be­trou­baar­heid' se sleu­tel­hou­er­tjie ‘n hon­de­been­tjie. Die leer­ders was toe­ge­laat om die sleu­tel­hou­ers aan hul tas­se te dra as vi­su­e­le her­in­ne­rings om hul ten al­le tye te her­in­ner aan die ses 'K­leur­vol­le Ka­rak­ter'-ei­en­skap­pe.

Die OOV mam­ma’s het ook deur die jaar die skool se voor­por­taal se ken­nis­ge­wing­bord prag­tig ver­sier, toe­pas­lik tot die ka­rak­ter­ei­en­skap wat op daar­die tyd­stip deur die skool be­han­del is.

El­ke graad in La­er Volk­skool het dan ook ge­help om die 'K­leur­vol­le Ka­rak­ter're­ën­boog te bou en ver­sier ge­du­ren­de die jaar. Die Graad 2’tjies het hul­self om­trent oor­tref met hul prag­ti­ge geel ‘re­spek’-bo­gie wat hul ge­maak het vir dié re­ën­boog. Hier­die re­ën­boog word as 'n ‘n sim­bool ge­sien van die ‘K­leur­vol­le Ka­rak­ter’ Volk­sies en is tans te sien in die skool se voor­por­taal.

Ve­le lief­da­dig­heids­or­ga­ni­sa­sies in Graaff­rei­net het baat ge­vind by hier­die 'K­leur­vol­le Ka­rak­ter'-pro­gram, on­der an­de­re, Bound­less wat die spe­si­a­le ses ka­rak­ter­sleu­tel­hou­ers ont­werp en ge­maak het. Dié pro­jek het ge­sorg dat hul deur die jaar al­te­saam 2 328 sleu­tel­hou­ers ge­maak en ver­koop het vir La­er Volk­skool.

Die 'K­leur­vol­le Ka­rak­ter'-pro­gram het af­ge­sluit met die ka­rak­ter­ei­en­skap van 'om­gee'. Dit was juis so be­plan dat 'om­gee' saam­val met Graaff-rei­net se jaar­lik­se Pink Trees for Pau­li­ne-veld­tog. Die wins wat deur die jaar uit die 'K­leur­vol­le Ka­rak­ter'-pro­jek ge­maak is, is oor­han­dig aan leer­krag Ri­ta de Vil­liers, wat jaar­liks die kan­ker­fonds­in­sa­me­ling be­har­tig by La­er Volk­skool.

El­ke leer­der en on­der­wy­ser by die skool het dan ook ver­le­de Vry­dag, op die laas­te dag van die pro­gram, ‘n room­ys ont­vang, om­dat hul­le deur­set­tings­ver­moë en vol­har­ding ge­toon het reg deur die jaar met dié pro­gram.

Die ‘K­leur­vol­le Ka­rak­ter’-re­ën­boog. El­ke graad kon ‘n boog ver­sier. Die Graad 2’tjies het die prag­ti­ge geel ‘Re­spek’-bo­gie ver­sier.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.