Heel eer­ste Top 20-toer op pad na Graaff-rei­net

Graaff-Reinet Advertiser - - Voorblad -

2019 merk die af­skop van die heel eer­ste Top 20-toer.

Vir die wat nie weet nie - Top 20 is een van die top Tv-pro­gram­me op ky­knet NOU! en kui­er el­ke Vry­dag­aand om 20:00 saam met jou. Aan­bie­der Wil­lem Bo­tha kui­er saam met mu­siek­vrien­de in die a­tel­jee en tel die week se Top 20 mu­siek­vi­deo’s af. Na­tuur­lik kan jy week­liks saam­kui­er op ka­naal 146 op Dstv.

Maar nou gaan Top 20 toer en aan­bie­der Wil­lem Bo­tha vat die pad saam met die ta­lent­vol­le Fran­ja du P­les­sis.

Saam gaan dié twee ge­ho­re ver­maak met ‘n gats­kop ver­to­ning ge­vul met au­dio vi­su­e­le e­le­men­te en na­tuur­lilk al die tref­fers wat aan­han­gers wil hoor. Die toer skop op 23 Fe­bru­a­rie in Cen­tu­ri­on af en ein­dig op 6 Maart in Ge­or­ge. Na ‘n ver­to­ning op 27 Fe­bru­a­rie in Cra­dock, s­top dié toer op 28 Fe­bru­a­rie in Graaff-rei­net vir ‘n ver­to­ning by La­er Volk­skool.

Op 4 Maart sal daar in Mid­del­burg by Ho­ër­skool Mid­del­burg ge­kui­er word.

Wil­lem Bo­tha is ‘n ge­wil­de keu­se vir fees­te reg oor die land en spog met ver­skeie toe­ken­nings en no­mi­na­sies ag­ter sy naam. Hy laat ge­ho­re - oud en jonk - lek­ker saam skof­fel op sy mu­siek en sto­ries wat hy deel. Hy is ook dees­dae die aan­bie­der van Top 20 as­ook veld­aan­bie­der vir K­wê­la en hou ook sy lyf fo­to­graaf waar hy al ver­skeie tyd­skrif voor­blaaie deur sy lens ge­neem het, maar mu­siek bly sy eer­ste lief­de.

Sy vier­de al­bum Soen & Ver­geet is tans op die rak­ke met ‘n splin­ter­nu­we al­bum wat vroeg 2019 die lig sal sien. Hy het ook al sy ver­sky­ning op die sil­wer­doek ge­maak in flieks soos Lief­ling en P­ret­vil­le as­ook die kas­sie met reeks soos Don­ker­land en S­ter­lo­pers. Wat mu­siek­te­a­ter be­tref was hy ook te sien in Tree Aan! en Reik Na Die S­ter­re.

Fran­ja du P­les­sis is net so veel­sy­dig en na­tuur­lik sag op die oog. Haar de­buu­tal­bum het bin­ne vier maan­de goue sta­tus be­reik en haar mu­siek­vi­de­os spog met meer as ‘n mil­joen ky­ke op You­tu­be.

Haar twee­de al­bum, Hit­te­golf, is laat 2018 vry­ge­stel en sy is ge­liefd on­der oud en jonk.

Sy het ook haar lyf ak­teur ge­hou in die mu­siek­fliek As Jy Sing saam met Le­ah en Bob­by van Jaars­veld.

Sy is ook me­de­skry­wer van van Ju­a­ni­ta du P­les­sis se groot­ste tref­fers soos Om Jou Pin­kie en Kaal­voet­kind.

The sto­ne pathway at U­ni­on High School was en­vi­si­o­ned as an a­rea that could so­mehow sym­bo­li­se each and e­very le­ar­ner at school, past and pre­sent, and at the sa­me ti­me bring the beau­ty of the sur­roun­ding Ka­roo on­to the cam­pus. ABOVE: Si­ma De­se­me­la INSET: A­man­da B­rink.

Fran­ja du P­les­sis.

Wil­lem Bo­tha.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.