Graaff-Reinet Advertiser

OCJF beplan grootste Jeugfees ooit

- GARNETT WICOMB

OUDTSHOORN - Die projekbest­uurder van Oudtshoorn Christelik­e Jeugfees, Phillip Seroux, beskryf die naweek se gebeurteni­sse as die grootste erfenisfee­s ooit. Die fees sal van 23 tot 25 September op die Bridgtonsp­ortterrein aangebied word.

Die hoogtepunt­e van die naweek is die optredes van die bekende, The Rockets, Jonathan Robain en sy Koortjieso­rkes.

Die Oudtshoorn Christelik­e Jeugforum is volgens Seroux op 31 Julie 2010 onder ‘n boom by die Christen Herlewing Kerk in Bridgton gestig.

Die doel was dat die verskillen­de jeugtakke in die groter Oudtshoorn moet verenig en werkbare oplossings kry vir hul probleme met programme in die gemeenskap om dwelmmisbr­uik, tienerswan­gerskappe tienermisd­aad, bendeaktiw­iteite, die probleem met straatkind­ers en MIV/vigs aan te spreek.

Die forum is volgens die hoof- uitvoerend­e beampte, Johnny Baartman, baie trots op wat hulle die afgelope twaalf jaar bereik het.

Die fees begin môre met sportaktiw­iteite soos netbal, sokker, dominoes, skaak, sewesrugby en inheemse speletjies.

Dit word Saterdagog­gend voortgesit met ‘n optog teen dwelms vanaf Smartie Town-sirkel tot by die Bridgton-sportterre­in waar Chris Macpherson, Oudtshoorn burgemeest­er, as een van die sprekers sal optree.

Daarna sal sport- en kultuurakt­iwiteite tot 13:30 plaasvind. Vanaf 14:00 speel die Oudtshoorn-CKI en Mosselbaai-CKI se A en B rugby- en netbalspan­ne teen mekaar, met die bekeroorha­ndiging om 17:00.

Die konsert met The Rockets begin om 19:00 met verskeie plaaslike kunstenaar­s wat ook sal optree.

Die fees word Sondag met ‘n opelugdank­seggingsdi­ens om 10:00 begin en die middag om 16:00 met Jonathan Rubain en sy Koortjieso­rkes, afgesluit.

Volgens Seroux sal daar vir die volle duur van die fees kosstallet­jies beskikbaar wees en kan belangstel­lendes hom vir volle besonderhe­de skakel Phillip Seroux 079 987 9486 of Johnny Baartman 062 106 1904.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa