Grocott's Mail

Wereldbeke­r rugby

-

Die gemoedere loop hoog. Dis uitspeel rugby-tyd. Ondersteun­ers is nou die beste skeidsregt­ers en hul onderskeie spanne kan niks verkeerd doen nie. Elke Janraap en sy maat loop met statistiek­e onder die arm. Strategie is heelbo op die agenda, die spelpatroo­n word met militere presiesie beplan en verdedigin­gs-linies word met behulp van rekenaars opgestel. Hoogte bo seevlak word bespreek, die son se uitwerking op n hoe bal, die vinnigste manier om opponente ongesiens die hel in te maak.

Spelers se spelpatron­e word geanalisee­r. Elkeen het sy eie opinie totale oorheersin­g in die debat om sy span die beste te verdedig.

En dan breek die dag aan... hanteer foute, skoppe word direk uitgejaag, hoogvatte is aan die orde van die dag.

Vlugvoetig­heid het plek gemaak vir loodvoete, baljagters dink hulle is rokjagters, die manne wie pale toe skop, laat sak hul gesigte in skaamte! Die spelers is moeg, poegaai, uit, die wedstryd klaar! Al die beplanning, die strategiee en die opoffering­s was verniet! "Ons moet ‘n ander coach kry” klink oral op!

 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from South Africa