Some­where Be­tween

Home (South Africa) - - ECO HOME - from Mi­das En­vi­ro­lite

Die huis bestaan uit twee vraghouers sy aan sy, met ’n stoep voor.

Claire het baie na­vors­ing ge­doen vo­or­dat sy en Dun­can die pro­jek aangepak het. “Ons het op die in­ter­net afgekom op mense wat spe­sialiseer in die om­bou van vraghouers in huise, en het die vraghouers deur hulle bestel. Die eerste bouers het in Ok­to­ber 2017 aan die werk gespring, maar ons paaie het geskei. ’n Bouer van Bredas­dorp, Deon Morkel, het toe die pro­jek voltooi. Ek het die on­twerp self geteken en Deon het daar­vol­gens gebou.

“Eers is die ba­sis waarop die huis staan van bak­stene gebou, so ook die stoep. Toe is die vraghouers staange­maak en het die sweis­ery, skryn­werk en dak gevolg.

“Aan die bin­nekant het ons die wande met Magnabord geï­soleer en dit gev­erf. Buite het ons die voorkoms van die skeepsvraghouer be­hou. Ek wou dit nie weg­steek nie; ’n mens kan sien wat dit is.’’

Haar raad is: “Kies die maatskappy wat die om­bouing doen baie ver­sigtig. Maak seker julle het die­selfde idee van wat kwaliteit-afw­erk­ings is. En dat hulle be­tyds kan klaar­maak. Nou­dat ons ie­mand het wat ons kan vertrou, be­plan ons om vol­gende jaar nog sulke huisies te bou.’’ >>

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.