1916

Jy kan nie 100 jaar som­mer­so op­som nie. Hier in TYDGENOOT pro­beer ons nie­te­min oom­blik­ke in Huis­ge­noot se eer­ste eeu vas­vang – en hoe ons ge­skryf het oor ge­beu­re wat die land en wêreld se ge­skie­de­nis help vorm het

Huisgenoot 100 - - Briewe - DEUR RICHARD VAN RENSBURG

1916, Mei EER­STE UIT­GA­WE: PAUL KRUGER

Huis­ge­noot, toe De Huis­ge­noot en ’n maand­blad, het uit die staan­spoor ver­skei­den­heid ge­bied: van wê­reld­nuus, fik­sie, ’n af­de­ling vir vroue en leer­sa­me ar­ti­kels tot lees­stof vir kin­ders. Die 26-blad­sy-uit­ga­we, met on­der meer ’n le­wen­skets van Paul Kruger en H.A. Fa­gan-ge­dig­te, het ’n siks­pens ge­kos. Prof. J.J. S­mith, die eer­ste re­dak­teur en ’n woor­de­boek­baan­bre­ker, wou met ’n Taal­vra­e­ru­briek taal­reg­te be­vor­der en le­sers deur volks­fi­guur­le­wen­sket­se oor hul ge­skie­de­nis in­lig.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.